12
Yämagurani 12:1-14
Pasova orekirit yäput-pekpek täŋo mebäri ŋo
* Wkp 23:5; Nam 9:1-5, 28:16; Lo 16:1-2 Isip kome irirän Yawetä Moses kenta Aron ŋode yäwetkuk; Komepak itkaŋ ŋowä obaŋ kodaki kodaki täŋo yäput-pekpek komepak ude api irek.
Unita Isrel ämawebe kuduptagän jukuman ŋode yäwerun; Komepak ŋonitäŋo kepma 10 uken äma kubäkubä ini nädamiŋi-nani inita iwoyäŋpäŋ sipsip nanaki kubäkubä kaŋ yäput. Täŋ nädamiŋi-nani kubätä tom u niningän täga nämo naŋ paotne yäŋ nadäŋpäŋä eruk nädamiŋi-nani ätu dubiniken irani yämaguräkaŋ ukät bok täŋiron taŋpäŋ kaŋ naŋput. Nädamiŋi-nani iniken namba terak ba ini kubäkubä täga nänaŋi uterak kaŋ täŋiron taŋpäŋ naŋirä kaŋ paorän. Sipsip ba meme u tägagän. Täŋ u kubä iwoyänayäŋ täkaŋ uwä ämani, obaŋ kubä tärewani, gupi kuräki, paräm-paräm nikek nämo. Eruk tom u watäni it yäpmäŋ kuŋirä komepak unitäŋo kepma 14 uken kome bipayäŋ täŋirän Isrel äbot kudup äbäŋpäŋ tom u kaŋ däpmäŋ yäpmäŋ kut. Ude täŋkaŋ nägäri ätu yäpmäŋpäŋ yot itpäŋ tom nänayäŋ täŋo unitäŋo yäma kukŋi kukŋikät gwäkiken kaŋ ärurut.
Eruk bipani ugän tom u kädäpken ijiŋkaŋ käräga yiskät nämo awähurani ba tokän jägämi ukät kaŋ naŋput. Tom tohari kodaki ba käbotken ijiwani uwä nämo näneŋ. Nämo, tom u kumän ikek kädäpken ijiŋpäŋ näneŋ, gwäki, keri kuroŋi ba koki täpun-täpun u kudup ijiŋpäŋ naŋ paotneŋ. 10 Naŋkaŋ ätu däkumta nämo peneŋ. Naŋpäŋ ätu pewä itneŋo uwä kome yäŋeŋirän kädäpken kudup pewä päŋku ijiŋpäŋ jiŋ paotneŋ. 11 Äŋnak-äŋnak uwä näkä in tärepmitpäŋ Isip nanik däpayäŋ täyat unitäŋo äŋnak-äŋnak. Unita tom u näna yäŋpäŋä ämetpeŋ kukta pidäm taŋpäŋ tuŋum ŋode täŋput; Tek yamäŋpäŋ kuroŋjin ärärani täŋkaŋ ähottaba ketjinken kaŋ iŋirut. Ude täŋkaŋ tom u bäräŋeŋ kaŋ naŋ paorut.
12 Ude täŋirä bipani ugän näkä Isip kome päke u kuŋkaŋ ämani nanak intäjukun ahäwani, äma täŋo ba tom täŋo bok kudup däpmäŋ morewayäŋ. Ude täŋpayäŋ täyat uwä Yawe näkŋa kuŋatkaŋ Isip nanik täŋo anutu jopi-jopi kudup yäratpäŋ yepmaŋpayäŋ. 13 Täŋpäkaŋ nägät yäma terak ärutnayäŋ täkaŋ uwä näkä ŋode kaŋpäŋ nadäkta; Isrel nanik yot ŋo gänaŋ itkaŋ. Nägät ude yabäŋpäŋä yot u yärepmitpäŋ Isip nanikgänpäŋ täŋpa wawäkaŋ in tepmaŋpa säkgämän itnayäŋ. 14  * Kis 23:15, 34:18; Wkp 23:6-8; Nam 28:17-25; Lo 16:3-8 Unita kepma uwä Yawe näkä piä taŋi jide täŋ tamiŋkuro unita juku piŋpäŋ naniŋ oretta orekirit kepma kubä api irek. Intäŋo yeri ahäŋpäŋ ahäk täŋ yäpmäŋ kunayäŋ täkaŋ unitä orekirit kadäni uwä kaŋpäŋ nadäŋpäŋ piä jide täŋkuro u pen api juku pik täneŋ.

*12:1: Wkp 23:5; Nam 9:1-5, 28:16; Lo 16:1-2

*12:14: Kis 23:15, 34:18; Wkp 23:6-8; Nam 28:17-25; Lo 16:3-8