7
Noatä tom mebäri mebäri yämagutkuk
Eruk Yawetä Noa ŋode iwetkuk; Gäk äma äbot ŋo bämopiken siwoŋi kuŋariri gabäwa tägatak unita gäkkät äbotkaye in kudup gäpe gänaŋ äroŋ morewut! Gäpe gänaŋ ärowayäŋä tom nakta nämo yäjiwärani mebäri mebäri ämani 7, webeni 7 ude kaŋ yäpmäŋ äro. Ba tom nämo nakta yäjiwärani mebäri mebäri ämani yarä webeni yarä kaŋ yäpmäŋ äro. Täŋkaŋ barak mebäri mebäri udegän, ämani 7 webeni 7 ude yäpmäŋpäŋ pewi gäkkät bok gäpe gänaŋ kaŋ äroŋ morewut. Imaka mebäri mebäri irit kuŋat-kuŋat ikektä nämo paotneŋta ude kaŋ tä. Kepma 7 täreŋirän näkä yäŋira iwän pähap api tawek. Kome terak iwän taŋ yäpmäŋ kuŋtäyon kepma bipani 40 ude api tärewek. Iwän ude taŋirän imaka irit kuŋat-kuŋat ikek kome terak pewa ahäŋkuŋo u kuduptagän api däpmäŋ morewet.
Ude iweränkaŋ Noa Yawetä man iwetkuko uwä buramiŋpäŋ täŋ moreŋkuk.
Täŋpänkaŋ Noa täŋo obaŋ 600 ude täreŋirän gwägu pähap kome terak tokŋeŋkuk. * Mat 24:38-39; Luk 17:27 Täŋirän Noa ume tokŋeŋkuko u irepmitta webeni nanakiye ba äbekiye kudup yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ gäpe gänaŋ äroŋ moreŋkuŋ. 8-9 Täŋirän tom nakta nämo yäjiwärani ba nämo nakta yäjiwärani ba barak, gämok, gwakgwak imaka mebäri mebäri ämani bok webeni bok Noaken äbuŋ. Äbäŋirä Anututä Noa iwetkuko udegän yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ gäpe gänaŋ äroŋkuk.
Kome terak gwägu pähap tokŋeŋkuk
10 Gäpe gänaŋ ärowäkaŋ kepma 7 täreŋirän kome terak gwägu pähap tokŋeŋkuk.
11  * 2Pi 3:6 Noa täŋo obaŋ 600 unitäŋo komepak yarä kepma 17 kadäni uken gwägu pähap kome gänaŋ naniktä ume dapuri uken bäräŋeŋ ahäŋirä kunum gänaŋ nanik iwän pähap taŋkuk. 12 Taŋ yäpmäŋ kuŋtäyon kepma bipani 40 ude täreŋkuk.
13 Täŋpäkaŋ kepma iwän pähap yäput peŋpäŋ taŋkuko ugän Noa, webeni nanakiye Siem, Ham, Jafet ukät webeniyekät kudup gäpe gänaŋ äroŋkuŋ. 14 Täŋpäŋ tom ägwäri ba yepmäŋ towiwani mebäri mebäri ba gämok gwakgwak mebäri mebäri ba barak mebäri mebäri ba imaka piri nikek u kuduptagän bok äro itkuŋ. 15 Bureni, imaka irit kuŋat-kuŋat ikek mebäri mebäri kudup, yarä-yarä Noaken äbäŋpäŋ gäpe gänaŋ äroŋkuŋ. 16 Anututä Noa iwetkuko udegän äroŋ moreŋkuŋ. Ämani bok, webeni bok äroŋkuŋ. Äroŋ moreŋirä Yawetä gäpe täŋo yäma täŋpipiŋpäŋ täŋkehärom taŋkuk.
17 Täŋpänkaŋ kepma 40 udeta gwägu kome terak tokŋeŋ yäpmäŋ äroŋirän gäpe u punin oraŋ yäpmäŋ äroŋkuk. 18 Bureni, kome terak ume umuri pähap tokŋeŋirän gäpetä gwägu terak kuŋ abäŋ täŋkuk. 19 Gwägu uwä kome terak bumta tokŋeŋpäŋ pom käroŋi käroŋi kuduptagän umetä uwäk täŋkuk. 20 Ume gwägutä pom miŋgupi 7 mita ude irepmitkuk. 21 Ude täŋpäŋ imaka kome terak itkuŋo u kuduptagän paot moreŋkuŋ. Barak, tom yepmäŋ towiwani ba ägwäri, gwak, gämok ba ämawebe u kuduptagän kumäŋ moreŋkuŋ. 22 Yarägän nämo paotkuŋ. Nämo, imaka mänit yäpmäk-yäpmäk ikek kuduptagän-inik kome terak kuŋarani u paotkuŋ. 23 Bureni, Anututä imaka irit kuŋat-kuŋat ikek kome terak irani kuduptagän, äma ba tom, gwak kejima, barak u kudup awähutkuk. Noakät gäpe gänaŋ itkuŋo ugänpäŋ yepmaŋkuk.
24 Täŋpäkaŋ ume gwägu pähap kome punin terak tokŋeŋ irirän kepma 150 ude täreŋkuk.

*7:7: Mat 24:38-39; Luk 17:27

*7:11: 2Pi 3:6