23
Abrahamtä äma kumbani änekta kome suwaŋkuk
Täŋpäkaŋ Sara obaŋ 127 tärewänkaŋ kumbuk. Yotpärare Hebron, Kenan komeken kumbuk. Kumäŋirän Abrahamtä päŋku konäm butewaki täŋ imiŋkuk. Abraham konäm kottäŋgän eruk akumaŋ Hit äboriyetä itkuŋken u kuŋpäŋ yäwetkuk; * Hib 11:9,13; Apos 7:16 Näk kome mähem nämo, äma äbanitä in bämopjinken it täyat unita in webena kumbuko u änekta kome kubä näwoŋärewäkaŋ moneŋ tamayäŋ yäk.
5-6 Yäwerirän Hit ämatä iwetkuŋ; Ärowaninin, juku peŋiri gäweritna nadä; Nin gäka äma ekäni pähap yäŋ nadäŋ gamik täkamäŋ unita nintäŋo äma kumbani änekta awaŋ äneŋpani kubä kawi gärip tawänä upäŋ täga gamine yäk. Ninken nanik kubätä iyap tänaŋi nämo yäk. Uken ba uken ba webeka kumbuko u täga api äneŋpen yäk. Yäŋirä Abrahamtä Hit äma gwäjiŋ äpmoŋ yämiŋpäŋ yäwetkuk; 8-9 Intä webena komejinken äneŋpetta bureni nadäŋ namiŋpäŋä ŋode täŋ namikot; Mobä awaŋ wäpi Makpela upäŋ yäpayäŋ nadätat unita kome u mähemi näka biŋam iwerirä naniŋ kirewänkaŋ api suwawet yäk. Mobä awaŋ uwä mähemi Efron, Soha täŋo nanaki u. Awaŋ uwä unitäŋo kome moräkiken itak yäk. Iŋamjinken mobä awaŋ u gwäki mähemitä yäwänkaŋ uterakgän api imet yäk. Ude täŋ namiŋirä webena bämopjinken api äneŋpet yäk. 10-11 Täŋpäkaŋ Efron ini bok itkaŋ yäŋirän nadäŋkuk. Nadäŋpäŋ noriye käbeyä täŋkuŋken äbä itkuŋo unitä nadäŋirä Abraham iwetkuk; Ärowanina, yäyan ude nämo yäk. Näkä nadätat ude gäwera. Kome ukäda gäka biŋam ganiŋ kiretat. Mobä awaŋ äma kumbani änekta biŋam ukät kome u käda bok jop ganiŋ kiretat yäk. Notnaye itkaŋ ŋo kudup iŋamiken ganiŋ kiretat yäk. Gäka biŋam täyak unita webeka u kaŋ äneŋ yäk.
12-13 Iweränkaŋ Abrahamtä kome u nanik gwäjiŋ äpmoŋ yämikgän täŋpäŋ ämawebe itkuŋo u nadäŋirä Efron ŋode iwetkuk; Ude nämo, näkä nadätat ude gäwera nadäsi; Kome u jop naminaŋi nämo. Kome gwäkita gama yäpmäŋiri webenawä api äneŋpet yäk. 14 Iweränä Efrontä yäŋkuk; 15 Ärowanina, kome yäyan unitäŋo gwäki siliwa moneŋ 400 peyat yäk. Imata man wari yäde? Webeka yäpmäŋ päŋku u äneŋ yäk. 16 Iwerirän Abrahamtä täga yäŋ nadäŋpäŋä gwäki Hit ämawebetä nadäŋirä yäŋkuko ude yäpmäŋ daniŋpäŋ imiŋkuk. Kome mähem täŋo siliwa moneŋ täŋo bäräpini kaŋpäŋ nadäwani uterak siliwa moneŋ 400 ude yäpmäŋ daniŋpäŋ imiŋkuk.
17-19 Eruk, moneŋ imänpäŋ Hit ämawebe käbeyä täŋkuŋken äbä itkuŋo u iŋamiken Abrahamta biŋam kome Makpela, Mamre kome käda yäŋkuko u iniŋ kireŋkuk. Kome, päya ba awaŋ äma kumbani pekta biŋam äneŋpani u kudup iniŋ kireŋkuk. Täŋpäkaŋ Abrahamtä mobä awaŋ suwaŋkuk-ken webeni Sara u äneŋkuk. Kome uwä Kenan kome bämopiken itkuk.
20 Ude täŋkuŋo uwä Hit kome mähemtä kome ba awaŋ uwä Abrahamta biŋam yäŋtäreŋ imiŋpäŋ iniŋ kireŋkuk.

*23:4: Hib 11:9,13; Apos 7:16