49
Jekoptä nanakiye imaka kämi ahäŋ yämikta yäwetkuk
Jekop nanakiye yäŋpäbä kubäkengän yepmaŋpäŋ imaka kämi ahäŋ yämayäŋ täŋkuko u kudup ŋode yäwetkuk; Nanaknaye, in ket nadäwut! Nanjin näkä man täwerayäŋ täyat u yäpmäŋpäŋ nadäk-nadäkjin-ken pekot. Eruk, nanakna tuäna Ruben, gabäŋpäŋ kehäromtak täyat! Näk gubaŋi itkaŋ intäjukun gäk bäyaŋkut. Bäyawakaŋ ämawebetä nabäŋirä näk äma bureni kehäromina nikek ahäŋkut. Gäkŋo kehäromikatä notkaye ätu yärepmit morek täyak. Upäŋkaŋ gäkŋo irit kuŋat-kuŋat uwä umetä wakiinik tokätpäŋ päna täk täyak udewani. Gäk näka nämo nadäŋ namiŋpäŋ watä webena kubä yäŋikŋatpäŋ däpmon bok patkumäno unita näk mäyäk nadäŋkut. Mebäri unita gäk notkaye täŋo intäjukun äma nämoinik api iren yäk. Jekoptä Ruben man ude iwet moreŋpäŋ eruk nanakiyat Simeon kenta Livai ŋode yäwetkuk; Ek mebärijek kubägän. Ek ämik täŋo tuŋum yäpmäŋ kuŋatpäŋ ämik täk täkamän. Unita näk ekkät itpäŋ-nadäk penta täga nämo täne yäk. Ek äma däpmäkta man yäŋpäŋ-nadäk täkamän unita. Ek kokwawak täŋpäŋ äma bäräŋek däpmäk täkamän. Ba gäripita tom päriki jop-nadäŋ däpmäŋ tokät täkamän yäk. Kädet wakiwaki udewani täk täkamän. Ek kokwawak wakiinik nadäŋpäŋ täŋpeŋ kuŋat täkamän unita injek terak bäräpi ŋode api kotadeŋ; Näkä ek ba nanak pewän ahänayäŋ täkaŋ u täwat kireŋpewa päŋku Isrel äma äbot ätu gänaŋ kubäkubä api ittäŋ kuneŋ. Äbot kubägän nämo api itneŋ yäk.
Jekoptä man ude yäwetpäŋ nanaki Juda ŋode iwetkuk; Juda, notkayetä wäpka biŋam yäpmäŋ akuŋpäŋ punin api peneŋ yäk. Ba iwankayetä gutna yäŋkaŋ api täŋburut täneŋ. Täŋirä gäkägän yepmäŋitpäŋ ureŋ täŋpi kuk api täŋpen. Gäk ude täŋiri notkayetä api gwäjiŋ äpmoŋ gamineŋ yäk. * Nam 24:9; Rev 5:5 Gäk laion gubaŋi udewani. Laion u kepma tom däpmäŋ naŋtäŋ kuŋattäŋgän kome bipmäŋirän äneŋi äyäŋutpeŋ däpmon patpat bägupken kuŋkaŋ parirän tom kubätä äbä täga nämo täŋikŋareko udegän ämawebe kudup gäka api umuntak täneŋ. 10 Juda, gäkŋo äbotken nanik äma yabäŋ yäwat piä täkta api ahäŋ yäpmäŋ kuneŋ. Bureni, oraŋkaye ahänayäŋ täkaŋ unitä intäjukun äma ude itkaŋ yabäŋ yäwat piä täŋirä äma äbot komeni komenitä äbä gwäjiŋ äpmoŋ yämiŋpäŋ tuŋum api buŋät yämik täneŋ. 11 Juda uwä wäpi biŋam ikek it täyak. Unitäŋo wain piäni taŋi pähap unita doŋkinatä bureni näneŋ yäŋ yäŋpäŋ nadäwätäk nämo täŋkaŋ wain päya terakgän topmäk täyak. Ba äma jopitä tek umepäŋ ärut täkaŋ ude nämo. Äma unitä moneŋ ikek unita wain umenigänpäŋ tek ärut täyak. 12 Umeta iwäwä wain umenigänpäŋ näŋtäyon dapuri gämänek täyak. Ba bulimakau nonoŋi täkätpäŋ nak täyak unita meni kujat kuräki pakiinik täk täkaŋ. Bureni! Juda uwä jäwäri nämo, äma ini pärik kubä api irek.
13 Eruk, Jekoptä Judata man ude yäŋpäŋ nanaki Sebulun ŋode iwetkuk; Sebulun, gäk gwägu taŋi gägäniken api iren yäk. Kome irayäŋ täyan u säkgämän, gäpe taŋi taŋitä äbä täga itneŋ yäk. Gwägu pomi terak gäkä irayäŋ täyanken unitä päŋku Saidon kome unitäŋo kome mähemi ude api iren yäk. 14 Ude yäŋpäŋ nanaki Isaka ŋode iwetkuk; Isaka, gäkäwä doŋki kehäromi kubä. Tuŋum bäräpi bäräpi mädeka terak peŋirä kädet kuŋatta bitnäŋpäŋ jop uken maŋit itan yäk. 15 Upäŋkaŋ komeka ba irit bägup täga kubä kaŋpäŋ piä täga täŋpen. Äma täŋo watä piä äma ude api täk täŋpen yäŋ iwetkuk.
16 Jekoptä Isaka man ude iwetpäŋ nanaki Dan ŋode iwetkuk; Dan, gähäwä intäjukun ämatä itkaŋ ämawebe äbotkaye api yabäŋ yäwaren, notkayetä iniken äboriye yabäŋ yäwat täkaŋ ude yäk. 17 Nanakna, ude irayäŋ täyan upäŋkaŋ gäk gämok komi kubä, kädet jämjäm pärani ude api iren. Gämok jämjäm irirä hos kubätä äbänä mämekiken iŋpewän hostä kikŋutpäŋ äma uterak maŋirani u api kwarut maŋpän kuneŋ. Gäk udewani yäk.
18 Jekoptä man ude yäŋ moreŋpäŋ ŋode yäŋkuk; Yawe, gäkŋo täŋkentäk piä kehäromi nikek ahäwayäŋ täko unita itsämäŋtat! yäk. 19 Eruk ude yäŋpäŋ nanaki Gat ŋode iwetkuk; Kadäni ätuken kubo äma ätutä gäk ba äbotkayekät ämik api pewä ahäk täneŋ yäk. Upäŋkaŋä in kehärom taŋpäŋ api yäwat kirek täneŋ yäk.
20 Ude yäŋpäŋ yäŋkuk; Nanakna Ase, gähäwä kome tägaken itkaŋ piä täŋpayäŋ täyan u ketem tägatäga ahäŋ bumbum api täneŋ yäk. Ketem ahänayäŋ täkaŋ uwä säkgämän, äma wäpi nikektä yabäŋgärip täŋpäŋ api nak täneŋ yäk.
21 Ude yäŋpäŋ nanaki Naptali iwetkuk; Gäk meme ägwäri bumik. Uwä iniken gäripi terak kuŋatkaŋ nanak säkgämän bäyak täkaŋ udewani yäk.
22 Jekop ude yäŋpäŋ eruk nanaki Josep ŋode iwetkuk; Josep, gäk wain päya täga mujipi bumta pewä wädäk täkaŋ udewani yäk. Päya uwä ume gägäniken itkaŋ kubirigän äroŋirän momitä bumta iriŋ wädäk täyak. 23 Gäk ittäŋ kuŋariri äma komi gäka kokwawak nadäŋpäŋ gabäŋ ahäŋpäŋ äpatä gamneŋ yäk. 24 Täŋirä gäkä ehutpäŋ äpa gwäjiŋpäŋ pära nämo api yamben yäk. Ketka kujat kehäromi täŋpayäŋ täko uwä nanka Jekop täŋo Anutu kehäromi mähemi, unitä täŋkentäŋ gamiŋirän kehäromi nikek api iren yäk. Anutu uwä Isrel täŋo Watä Pähap ba Isrel täŋo Mobä Kujat, unitäŋo kehäromitä api täŋkentäŋ gamek yäk. 25 Bureni, nanka täŋo Anutu unitägän täŋkentäŋ gamik täyak. Anutu kehäromi mähemi uwä iron mebäri mebäri ŋode pewän ahäŋ gamik täkaŋ; Iwän punin nanik ba ume kome gänaŋ nanik, ba nanakaye mäyap, ba yawakaye imaka mäyap. Iron ude pewän ahäŋ gamik täkaŋ. 26 Nanka näkŋo kon man terak iron ahäŋ gamayäŋ täyak uwä buŋät yäpmäŋ ärok täyon pom biani biani u kaŋ yärepmirän. Ba iron u imaka säkgämän oranayetä bian yäpuŋo u imaka, kaŋ yärepmirän yäk. Täŋpäŋ Josep, gäk yäpmäŋ daniŋpäŋ notkaye yärepmitpäŋ wäpka biŋam ikek itan unita iron pähap yäyat ŋo gäka terak kaŋ äroŋ morewut yäk.
27 Jekoptä Josep man ude iwetpäŋ nanaki Benjamin ŋode iwetkuk; Gäk aŋ komi tom däpmäŋpäŋ näŋpani kubä udewani yäk. Tamimaŋä tom ätu däpmäŋpäŋ pengän kudup nak täyak. Täŋpäŋ bipäda ätu däpmäŋpäŋ naŋkaŋ ätu däkumta pek täyak.
28 Eruk, Jekop täŋo nanakiye uwä ini äbot-äbot ittäŋ kuŋkuŋo u Isrel kome täŋo äma äbot 12 udetä itkuŋ. Jekop nanakiye 12 u kubäkubä täŋo mebäriniye yabäŋpäŋ-nadäk täŋpäŋ uterakgän kon man yäwetkuko u äbä täretak ŋo.
Jekop kumbänpäŋ äneŋkuŋo unitäŋo manbiŋam
29-30  * Stt 23:3-20 Jekop nanakiye man ude yäwet paotpäŋä ini kumäkta manbiŋam ŋode yäwetkuk; Näk kumbani notnayetä itkaŋken u kukta keräp täyak yäŋ nadätat. Näk kumäŋira kome nanaye oranaye äneŋkuŋken kaŋ äneŋput yäk. Kome u Kenan komeken, kome täpuri wäpi Makpela, Mamre kome edap abani käda uken itak yäk. U äma Hit nanik wäpi Efron unitäŋo piä tobät gägäniken itak, kome orana Abrahamtä ini ba äboriye äneneŋta suwaŋkuko u yäk. 31  * Stt 25:9-10, 35:29 Kome uken äbekna orana Abraham yanäpi äneŋkuŋ. Täŋpäŋ meŋna nana Aisak yanäpi pähap u imaka ugän äneŋkuŋ. Webena Lea imaka u äneŋkut yäk. 32 Kome ba awaŋ uwä Abrahamtä Hit nanik täŋopäŋ suwaŋkuk. Näk u kaŋ äneŋput. 33  * Apos 7:15 Eruk Jekop nanakiye man ude yäwet moreŋpäŋ patpäŋä eruk kuroŋi mugwäjiŋpäŋ waki kumbuk.

*49:9: Nam 24:9; Rev 5:5

*49:29-30: Stt 23:3-20

*49:31: Stt 25:9-10, 35:29

*49:33: Apos 7:15