11
Hosea 11:1-4, 8-9
Anututä ämawebeniye nadäŋ yämikinik täk täyak
* Kis 4:22; Mat 2:15 Yawe näkä ŋode yäyat; Isrel u nanak täpuri irirän gäripi nadäŋ imiŋkut. Nanakna u Isip kome irirän gera yäŋira äneŋi äyäŋutpeŋ äbuk. * Luk 13:34; Jon 3:19; Apos 7:51; 2Ko 2:15-16 Upäŋkaŋ näkä dubinaken äbut yäŋpäŋ gera ehutpäŋ yäŋira ämawebe unitä ehutpäŋ mäde ut namiŋkuŋ. Ämawebenaye uwä anutu jopi Bal ba anutu jopi ätuta ärawa täŋpäŋ gupe käbäŋi nikek ijiŋ imik täŋkuŋonik. Butewaki, Isrel ämawebe u näkŋa-tägän ini kuŋatta täŋpäŋ yäwoŋärek täŋkut, ba bäyaŋ yäpmäŋitpäŋ yäpmäŋ kuŋatkut. Ude täŋpäŋ watä säkgämän it yämiŋkuropäŋ u näkä täyat yäŋ nämo nadäŋkuŋ. * Mat 11:29-30; Jon 6:32-58, 12:32; Rom 2:4, 11:22; 2Ko 5:14 Näk gäripi nadäŋ yämiŋpäŋ oraŋpäŋ yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ päbä gämotnaken yepmaŋpäŋ yäniŋ oretkaŋ ketem säkgämän yepmäŋ towiŋkut.
...
* Lo 29:23; 2Pi 2:6; Jud 1:7; Sam 106:45; Jer 3:12 O Isrel, jide täŋpäŋ mäde api ut tamet? Ba jide täŋpäŋ api tabä kätäwet? Ude täga nämo! Atma kenta Seboim nanik däpmäŋ moreŋkuro udegän inta täga nämo api täŋpet. Imata, inta gäripi pähap nadätat unita ude täkta bitnätat. Näk inta kokwawak taŋi nadäk täyat upäŋkaŋ uterak kowata nämo api tamet. Nämo, Isrel ämawebe in äneŋi nämo api tadäpmäŋ paoret. U imata, näkŋo kudän uwä äma täŋo kudän udewanigän nämo. Nämo, näk Anutu, Kudupi Äma bämopjinken irani u. Täktäkna u inigän kubä. Unita kokwawak terak inken nämo api ärewet.

*11:1: Kis 4:22; Mat 2:15

*11:2: Luk 13:34; Jon 3:19; Apos 7:51; 2Ko 2:15-16

*11:4: Mat 11:29-30; Jon 6:32-58, 12:32; Rom 2:4, 11:22; 2Ko 5:14

*11:8: Lo 29:23; 2Pi 2:6; Jud 1:7; Sam 106:45; Jer 3:12