31
Jeremaia 31:7-13, 31-34
Anututä ämawebeniye api täŋkentäŋ yämek
Yawetä ŋode yäyak;
Isrel äbotta yäŋpäŋ oretoret kap tek täkot. Anutu iŋamiken Isrel äbot uwä äma äbori äbori päke u yärepmitak.
Unita gera terak naniŋ oretpäŋ ŋode yäk täkot; O Yawe, Isrel ämawebe kokoki yarägäntä mäde nämo ut gamiŋkuŋo u täŋkentäŋ yämi yäŋ yäk täkot.
Bureni, Anutu näkä ämawebenaye kome unude käda iwantä yäpmäŋ kuŋkuŋo uken nanik ba komeni komeni kuŋtäŋpä kuŋkuŋo uken nanik äneŋi api yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ äbet.
U kuduptagän, äma äbot pähap api yämaguret. Äma dapuri tumbani, kwäyähäneŋ täŋpani, webe koki nikek ba nanak bäyanayäŋ täŋubik täkaŋ u imaka api yämaguret.
Ämawebe uwä oretoret täŋpäŋ konäm kottäŋ api ämneŋ. Ba näkken yäŋapik man yäŋtäŋ api ämneŋ.
Bureni, näk Isrel ämawebe täŋo nani ude irira uwä nanakna tuäna ude irirä näk kädet bähatgän ume säkgämän dubiniken yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ äbäŋira jibi kubä nämo api yäpneŋ.
Anutu täŋo ämawebetä säkgämän api itneŋ
10 Äma äbori äbori in juku säkgämän peŋkaŋ Yawe täŋo man täwerayäŋ täyat ŋo ket nadäwut. Nadäŋpäŋ udegän yäŋahäŋirä ämawebe gwägu pähap udude käda itkaŋ u imaka, nadäwut.
Isrel ämawebenaye yäwat kireŋpewa uken-uken kuŋtäŋpä kuŋkuŋo uwä äneŋi yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ äbä äbot kubägän yepmaŋpäŋ watä säkgämän api it yämet, sipsip watä ämatä täk täkaŋ ude.
11 Bureni, Yawe näkä Jekop täŋo äboriye iwan kehäromi keriken itkaŋ u epän taŋi täŋpäŋ näkŋata äneŋi api yäpet.
12 Ude täŋira Saion pom terak päro itkaŋ oretoret taŋi, gera mämä terak api täŋ itneŋ. Täŋkaŋ imaka imaka Yawe näkä ŋode buŋät yämayäŋ täyat unita oretoret u api täneŋ;
Ketem, wain umekät olip gakŋi, sipsip ba bulimakau u kudup näkä api yämet. Ude täŋ yämiŋira epäniken yänattä ume säkgämän wädäŋkaŋ gäripi nikek ärok täkaŋ ude api täneŋ. Täŋkaŋ täŋbute-bute wari nämo api täneŋ.
13 Täŋpäkaŋ kadäni uken webe gubaŋitä kap teŋkaŋ oretoret api täneŋ. Täŋirä äma gubaŋi ba tägawani u imaka, udegän api täneŋ. Näkä konäm butewakini yäpmäŋ keweŋpäŋ oretoret, bänep pidäm api pewa ahäŋ yämineŋ.
...
Topmäk-topmäk mebäri kubä
31  * Mat 26:28; Mak 14:24; Luk 22:20; 1Ko 11:25; 2Ko 3:6 Yawetä ŋode yäŋkuk;
Kadäni kubä iwoyäŋkut. Kadäni uken ämawebe Isrel äbotken nanik ba Juda äbotken nanik ukät topmäk-topmäk kodaki api pewa ahäneŋ.
32 Täŋpäkaŋ topmäk-topmäk pewa ahänayäŋ täkaŋ uwä biani ude nämo.
Biani uwä äbekiye oraniye Isip komeken nanik kerigän yepmäŋitpäŋ yämagut yäpmäŋ äburo ugän täŋkut.
Ude täŋkuro upäŋkaŋ topmäk-topmäk unitäŋo man käderi u nämo iwatkuŋ. Näk äpi ude it yämiŋkuropäŋ näka bitnäŋkuŋ. Näk Yawetä man ude yäyat!
 
33  * Hib 8:8-12, 10:16 Eruk, kämi Isrel ämawebekät topmäk-topmäk mebäri kubä ŋode api täŋpet; Man kädetna siwoŋi u nadäk-nadäki-ken peŋ yämiŋpäŋ bänepiken kehäromigän api kudän täwet.
Ude täŋkaŋ näk Anutuni ude irira u ämawebenaye api itneŋ.
34  * Hib 8:8-12; Hib 10:17 Täŋpäkaŋ ämawebe kuduptagän, äpani ba ärowanitä Yawe näkŋo mebärina api nadäwä täreneŋo unita äma kubätä noriye äwäŋiye ŋode nämo api yäwetpäŋ yäwoŋäreneŋ; Yawe täŋo mebärinita nadäwut.
Täŋpäkaŋ ämawebe unitäŋo wakini peŋ moreŋpäŋ mominita guŋ takinik api täŋpet yäk. Yawe näkä ude yäŋkehärom täyat.

*31:31: Mat 26:28; Mak 14:24; Luk 22:20; 1Ko 11:25; 2Ko 3:6

*31:33: Hib 8:8-12, 10:16

*31:34: Hib 8:8-12; Hib 10:17