4
Anututä Jona bänep äyäŋutta man iwetkuk
Anututä ude täŋirän Jona u kawän nämo tägawäpäŋ kokwawak taŋi nadäŋkuk.
* Kis 34:6 Kokwawak nadäŋpäŋ yäŋapik man terak Yawe ŋode iwetkuk; Yawe, jide? Näk komenaken itkaŋ gäk ude api täŋpen yäŋ nämo yäŋkut? Bureni, ude api täŋpen yäŋ nadäŋkuro unita Tasis komeken ämetpeŋ kuŋkut yäk. Mebärika ŋode nadäŋkut; Gäk Anutu orakorak mähemi. Gäk bänep ironka nikek. Kokwawakka bäräŋek nämo ahäk täyak. Butewaki nadäk-nadäkka u ärowani. Täŋpäŋ bänepka äyäŋutpäŋ äma täŋo momi peŋ yämikta pidäm tak täyan. * 1Kin 19:4 Unita Yawe, gäk nabä kätäŋiri kaŋ kumba yäk. Näk kumäkta gäripi nadäŋkaŋ, itta gaŋani nadätat yäk.
* Mat 20:11-15 Ude yäwänä Yawetä ŋode iwetkuk; Kokwawak nadätan u täga täyan? Nämo! Yawetä ude iweränkaŋ Jona yotpärare gägäniken edaptä abani käda kuŋkuk. Ukäda päŋku yottaba kubä täŋpäŋ äyuŋken maŋit itkuk. Yotpärare u jide ahäŋ imän kawa yäŋkaŋ itkuk. Irirän Yawe Anututä nadäŋirän päya keräpi kubä tädotpäŋ bäräŋek tägaŋkuk, u Jonata äyuŋ täŋ imiŋpäŋ edap täŋo komi yäpmäŋ äpäkta. Täŋirän Jonatä päya unita gäripi pähap nadäŋkuk. Täŋpäkaŋ patkuko yäŋeŋirän tamimaŋ Anututä gwak kubä iwet-pewän äbäŋpäŋ päya u mebäri näŋ täkŋeŋpewän kubit taŋkuk. Eruk edap bämop tawänä Anututä nadäŋirän mänit kädäp ikek piäŋkuk. Piäŋirän edaptä Jona gwäkiken iŋpewän kehäromini paorirän ini kumba yäŋ nadäŋpäŋ yäŋkuk; Näk itta gaŋani nadäŋpäŋ kumäkta täga nadätat yäk.
Ude yäwänä Anututä iwetkuk; Gäk päyata kokwawak nadätan u täga täyan? Ude yäwänä Jonatä yäŋkuk; Ei, kokna waŋirä tägatak! Kokwawak taŋi nadäk täyat unita kumäkta gäripi nadätat yäk.
10 Yäwänä Yawetä kowata ŋode iwetkuk; Gäk päya unita piäni kubä nämo täŋkun yäk. Ba watäni iriri nämo äroŋpäŋ tägaŋkuk. Päya u bipani kubäken ahäŋkaŋ bipani kubäken paorako unita imata butewaki nadäŋ imitan? 11  * Sam 145:8-9,15-16; Mat 18:33; Luk 15:29-32 Täŋ nähä Ninive yotpärare pähap unita butewaki täga nämo nadäwet? Yotpärare uken ämawebe 120 tausen ude bumik it täkaŋ. U kädet täga iwatta guŋtak täkaŋ. Ba yawak imaka bumta itkaŋ. Unita imata butewaki täga nämo nadäŋ yämet?

*4:2: Kis 34:6

*4:3: 1Kin 19:4

*4:4: Mat 20:11-15

*4:11: Sam 145:8-9,15-16; Mat 18:33; Luk 15:29-32