^
Namba
Namba 6:22-27
Ekänitä iron ŋode api täŋ tamek
Namba 11:4-6, 10-30
Moses äma ekäni 70 ude iwoyäŋkuk
Namba 21:4-9
Ainpäŋ gämok mäjoni täŋpani