125
Anututä ämawebeniye äyuŋ täŋ yämik täyak
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Ämawebe Ekäni terakgän yeŋgämä pek täkaŋ uwä Saion pomtä kehäromi-inik it täyak ude bumik it täkaŋ.
Bäräpi mebäri mebäri ahäŋirä kwaiŋpäŋ täga nämo tokät maneŋ.
* Sam 121:8; Sek 2:5 Täŋpäkaŋ pomtä Jerusalem yotpärare it gwäjikaŋ ude, Ekänitä ämawebeniyeta tärek-täreki nämo ude yewa täŋpäŋ täŋkentäŋ yämik täyak.
 
Näk ŋode nadätat; Waki täŋpanitä siwoŋi ämawebe täŋo komeken watä wari nämo api itneŋ. Ude tänayäŋ täŋo uwä kämiwä siwoŋi ämawebe ini imaka, käderi waki iwatpäŋ waki täneŋ.
 
Unita Ekäni, äma täga, gäkŋo man buramik täk täkaŋ unita säkgämän täŋ yämisi.
Täŋpäkaŋ waki täŋpanita kowata komi yämiŋpäŋä äma ätu gäkŋo äbot täŋpanipäŋ gabä-kätäŋpäŋ mäde ut gamik täkaŋ u imaka, kowata komi yämisi.
 
Eruk, Isrel ämawebe säkgämän kaŋ irut!

*125:2: Sam 121:8; Sek 2:5