137
Isrel naniktä äma täŋo komeken itkaŋ butewaki kap teŋkuŋ
* Neh 1:4 Babilon ume pomiken maŋitkaŋ komenin kujat Saionta juku piŋpäŋ konäm bumta kot täŋkumäŋonik.
Päya ume pomiken itkuŋo u terak wagämnin wabiŋkaŋ äneŋi nämo utkumäŋ.
Iwan nipmäŋitpäŋ komeniken yäŋnikŋat yäpmäŋ kuŋkuŋo unitä kap gäripi nikek teŋirä oretoret nadäna yäŋ niwet täŋkuŋ. Saion kome täŋo kap kubä teŋ nimut yäŋ niwet täŋkuŋ.
Upäŋkaŋ jide? Ban kome kubäken itkaŋ Ekäni täŋo kap kubä täga tene? Nämoinik!
 
O komenin Jerusalem, gäka juku pikamäŋ. Gäka guŋ tänero uwä ketnin gapun tawäpäŋ wagäm wari nämo api utne!
Ba gäka nadäŋitna gäripi pähap nämo täŋpeko uwä kotäknin wawäkaŋ kap wari nämo yäŋpäŋ tene!
 
Unita Ekäni, Idom naniktä Babilon äma täŋken täŋpäŋ päŋku Jerusalem täŋpä waŋkuŋo unita nämo guŋ täwen. Iwaniye unitä ŋode yäŋkuŋ; Yotpärare ŋo däpmäŋ äreyäŋ täna kut! Täŋitna mobä kubätä kubä terak itneŋtawä!
* Rev 18:6 Eruk Babilon nanik, in umuntäkot! In api waŋ moreneŋ. Bureni, äma kowata tamayäŋ täyak uwä äma täga, Ekäni täŋo oretoret terak api kuŋarek.
Äma unitä intäŋo nanak paki yäpmäŋpäŋ mobä terak kaŋ däpmäŋtaräk tawän!

*137:1: Neh 1:4

*137:8: Rev 18:6