5
Wihi nu huiie kina uYesu ingi Kristo utugilwe nu Itunda. Hangi wihi numuloilwe ung'wenso naiza upumile kung'wa Tata wialowaa ga ni ana akwe. Ku ili kalingaa kina kualoilwe i ana ang'wa Itunda - ni kimulowaa Itunda nu kituma imalagiilyo akwe. Iti uu ni kimulowa Itunda kina kiambaa i malagiilyo akwe. ni malagiilyo akwe ingi mapepeele. Ku nsoko kila nai utugilwe nu Itunda wiukilyaa u unkumbigulu. Hangi uwu wuwo ukilyi nua ku ukilya u unkumbigulu, U huiili nuitu. Ingi nyenyu nai uukiiye u unkmbigulu? Ingi uyo nu huiie kina uYesu ingi Ng'wana wang'wa Itunda. Uyu yuyo nai uzile ku mazi nu ku sakami- uYesu Kristo. Shanga ai uzile udu ku mazi ila ku mazi ni sakami. Ku nsoko akoli ataatu ni ikuiila: Ng'wau Ng'welu, mazi ni sakami. Awa ni ataatu igombyaa. (Komaniilya; Imakani aya, “Tata, Lukani, nu Ng'wau Ng'welu” shanga igeelekile mu mbugulu ni nziza nia kale.) Anga ize kiusingiilya u ukuiili nua ana adamu, u ukuiili nuang'wa Itunda ingi ukulu kukila nuanso. Kunsoko u ukuiili nuang'wa Itunda ingi uwu- kina ukete u ukuiili nui kigendi nu Ng'wana nuakwe. 10 uNg'wenso nu muhuiie uNg'wana nuang'wa Itunda ukete u ukuiili mukati akwe mukola. Hangi wihi ni shanga umuhuiie Itunda umuzipilye kutula muteele, ku nsoko shanga uhuiie u ukuiili naza Itunda u uletile kutula Ng'wana nuakwe. 11 Nu ukuiili ingi wuwu - kina Itunda ai ukinkiiye upanga nua kali na kali, nu upanga uwu umoli mukati a Ng'wana nuakwe. 12 Numukete u ng'wana ukete u upanga. Nu mugila ung'wana nuang'wa Itunda mugila u upanga. 13 Nu mukilisiiye aya muhume kulinga kina mukete upanga nua kali na kali - nu nyenye ni muhuiie mu lina ni la Ng'wana nuang'wa Itunda. 14 Hangi uwu wuwo ugimya ni ku ukete ntongeela akwe, kina anga kulompe kintu kihi kuniganiila nu ulowa nuakwe, wikijaa. 15 Hangi anga ize kulingile kina wikijaa - kihi ni kimulompaa kulingile kina kukete iko ni kumulompile. 16 Anga u muntu nuimihengaa u muluna nuakwe ukituma u mulandu ni shanga witwalinkiilya insha, imutakiwe kulompa nu Itunda ukumi nkiilya u upanga. Kuligitya ku awo naza umulandu nuao ingi uwo nishanga wiletekeelya insha - ukoli u mulandu nui twali nkiilya insha - shanga kuligitya kina utakiwe kulompa kunsoko a mulandu nuanso. 17 Upiluki wihi ingi mulandu - kuiti ukoli u mulandu ni shanga witwalinkiilya insha. 18 Kulingile kina nutugilwe nu Itunda shanga witumaa i milandu. Ila nutugilwe nu Itunda wi ikwaa nung'wesno iziza ikali, nu uyo u mubii shanga uhumile kumulemaalya. 19 Kulingile kina usese ki ang'wa Itunda hangi kulingile kina u unkumbigulu wihi ukoli pihi a utemi nua uyo u mubii. 20 Ku iti kulingile kina uNg'wana nuang'wa Itunda ai uzile hangi wakinkiiye u ulingi, kina kumulingile nuanso nua tai ni kina kumoli mukati akwe nuanso nua tai, ga nu mu Ng'wana nuakwe uYesu Kristo. Ingi Itunda nua tai nu upanga nua kali na kali. 21 Ang'yinya alowa, ihuji ni a dudu.