5
Itungili, ku makani a itungo ni matungo, aluna, kutili i nsula kina kintu kihi ki kilisigwe kitalanyu. Ku nsoko u nyenye akola mulingile ku tai tai ni yakina luhiku nula Mukulu lupembilye anga u mii nuipembyaa utiku. Apo ni itambula ikoli, “Ulyuuku nu upanga”, papo u ubipigwa wiazila ki mpumpugiili. Ingi anga u utugi nui muhangaa unyinya ni mulito. Shanga ikahuga ku nzila ihi. Kuiti unyenye, aluna mikutili mu kiti ga nu luhiku ulo lu muziile anga mii. Ku ndogoelyo unyenye mihi ingi mi ana a welu hangi ana a mung'wi. uSese shanga ki ana a utiku ang'wi mukiti. Iti gwa, kuleke kulala anga auya ni ilala. Ila kelye nu kutula kiahugu. Ku nsoko ni ilala, ilala utiku ni enso ni igala, igala utiku. Ku nsoko usese ingi ana a mung'wi, kutule ahugu. Kutugale i ngula a uhuiili nu ulowa, ni nkompila a shuma, niiza kuku kuuulu nua ugunwa nu itungo nili pembilye. Ku nsoko Itungo shanga ai ukuholanilye u ng'wandyo ku nsoko a ikuo, ila ku kulije ugunwa kunzila a Mukulu uYesu Kristo. 10 uNg'wenso yuyo nai ukushiie iti kina, anga kutulle miho ang'wi kulae, kuikie palung'wi nu ng'wenso. 11 Ku lulo, ipoeelyi nu kizenga nyenye ku nyenye, anga niiza yakondile mitumaa. 12 Aluna, ku umulompa mualinge awo ni itumilwa mukati anyu ni awo niamoli migulya anyu ku Mukulu ni awo ni imusija. 13 Ku umulompa mualinge ga nu kuinkiilya u ukulu ku ulowa ku nsoko a mulimo nuao. Mutule nu ulyuuku mu kati anyu unyenye akola. 14 Ku umusinja, aluna: muahugule nishanga alongoe mu lugendo, akinyili nia humilwe u ukata. A ailyi ni anyeku, hangi mutule agimya ku ihi 15 Gozeeli waleke kutula umoli wihi nui susha u ubi ku ubi ku muntu wihi. Badala akwe, itumi nimakende ku kila ung'wi anyu nu ku antu ihi. 16 Iloeelyi mahiku ihi. 17 Lompi shanga kupikiila impelo. 18 Mulumbiilyi Itunda ku kila ikani, kunsoko uwo wuwo ulowa nuang'wa Itunda kitalanyu mung'wa Yesu Kristo. 19 Leki kumuhumyi uwai u Ng'wau Ng'welu. 20 Leki ku umeli u unyakidagu. 21 Magemi i makani ihi. miliambe ni ikende. 22 Ihuji ni kila wigeeleki nua ubi. 23 Itunda nua ulyuuku amukondaniilye mu welu. Nkolo, umi nua muili i ikwe kutili utumuli mu upembyi nuake uMukulu nuitu uYesu Kristo. 24 uNg'wenso nai umitangile ingi ng'welu, nu ng'wenso yuyo munya kituma. 25 Anyandugu, kulompeeli. 26 Alamushi i aluna ihi ku ulungili nu welu. 27 Kumusinja mu Mukulu kina ibada ili lisong'we ku aluna ihi. 28 Ukende nua Mukulu itu uYesu Kristo utule palung'wi nu nyenye.