3
Umuyahudi ukiongeelya ntuni? Ukupata ntuni kukidamu? Inonee nangulu kunzila yihi, ng'wandyo wa ihi layahudi aapewe ukunukuilwa kupuma kung'wi Tunda. Ikutula uli gwa Iauyahudi niang'wi aiagila uhuili? Kuhita kuhuila kung'wao uuza wang'wi Tunda utule wanakanda nee. Kutile kuee leki Tunda igeleke kutula watai, ataize kila umuntu utaale. Anga naiyandikilwe kina uhume kutula wimunya tai minkani yako, hangi uhume kukila kupuma muulamulwa. Ingi igaitula ubii witu wigeelekila mtai ang'wi Tunda. Kulunge ntuni. Itunda singa mubi na nuipumya utaki wakwe, iti gwa, ukoli uu ne? Kuligitya kunsoko akiuntu. Kutile lukulu, ukutula ule itunda kuupa uulamulwa unkumbigulu? Kululo ang'wi tai ang'wi Tunda kukiila uteele wane, ukigeeleka kukiila ng'wenso, kuniki nkili kupegwa ulamulwa anga nimunya milaandu? Kuniki kulunga anga naikutungeigwe niantu kina kenda lunga, kitume nimabi nimaza aza”? uulamulwa wao ingi wa tai. Kuileteela ntuni, kutile lukulu. Kunsoko usese kihambile kuasemela Ayahudi nia Yunani ihi palung'wi akoli mumilandu. 10 Iyi ingi anga naiyandikilwe, kina kutile ata nung'wi nukete itai. 11 kutile ata nung'wi nulingile. Kutile umuntu ata nung'wi nukumupenza Itunda. 12 Ihi agaza, ihi palung'wi aulya ana uza. Kutile nuituma nimaza, ata ng'wi. 13 Imakolomelo ao ingi ibiila niying'walyi inemi yao yakong'wa. Inkungu ya nzoka ikoli pihi amilomo ao. 14 Imilo yao yizue masatiko nuu wai. 15 Imigulu ao ikete ntambo yakuhunula. 16 Ugaziki nuuhita kuhuila ukoli munzila yao. 17 Iantu awa akili kulinga inzila aupolo. 18 Kutile anga wao kung'wi Tunda kuntongeela a miho ao. 19 Kulengile ayo ihi naligitilgwe nilago iligitigwa kuantu niakoli pihi ilago. Nsoko imilo ihume kukunikilwa, nuunkumbigulu wihi uhume kupegwa uulamulwa ni Tunda. 20 Iyi ngi kunsoko kutile muili nuuzepegwa itai kuntendo niyi lago ntongeela amiho ao. Kukiila ilago wiza uhugu wamilandu. 21 Kululogwa itungili itai ang'wi Tunda igeeleka pana kulili ilagiilyo, aikengilwe kuamalagiilyo nia nyakidagu. 22 kululo ingi tai ang'wi Tunda kukiila uhuili mung'wa Yesu Kilisto kuantu ihi niahuie. Kunsoko kutile uiholani. 23 Kunsoko ihi itumile milandu, nukukepelwa muukulu wang'wi Tunda. 24 Apewe natai nakanda ukende akwe kunzila au guniki nukoli mung'wa Kilisto Yesu. 25 Itunda aumupumilye u Yesu Kilisto autule muungami kunzila au ungami nua sakami akwe. Aumupumilye Ukilisto anga wikengi wa tai akwe. kunsoko akuheja milandu natongee kitung'wa. 26 Ahume kulagiila itai akwe namatungo aya, atule muntu watai, nukuailigwa itai nuanso numuhuie Yesu. 27 Ikolipi gwa kikulya? Yalugailwa kunzi, kilago ke? kilago la ntendo? Ingi kilago ni la uhuili. 28 Kululo kumailya umuntu wipegwa itai kua uhuili singa kuantendo ni yilago. 29 Ang'wi Tunda izi Tunda wa Ayahudi du ne? Ang'wi singa izi Tunda wa antu nia mihi? Ingi iza wa antu ihi nia mihi. 30 Anga itule tai Itunda izu ng'wi ukua ailya tai niauza kua uhuili, nao nisinga atawe kukidamu kunzila. 31 usese gwa kuliheja ni lago kua uhuili? Shanga kuheja use kuulikonda niilya ilago.