10
Aluna ane ayanondoeye munkolo ane kung'wi Tunda, kunsoko akugunika kung'wao. Kunsoko naza kumuila kina akazanile kunsoko ang'wi Tunda ingi gwa singa kunsoko auhugu. Kunsoko shaamanyile itai hangi akupenza ienso itai ienso, aiagila ikulyo la tai kung'wi Tunda. Kunsoko Ukilisto ng'wenso mpelo amiko kukiila tai a muntu wihi nuhuie. Kunsoko u Musa wandikile tai iye nukupumiila mu miko: “Umuntu nukoli mtai na miko ukikie kukiila tai yiyi.” Kululo itai nipumie muuhuili ilunga ite, “Uleke kulunga munkolo ako, nyenyu nukuluma kulongola kilunde? Iyi ingi kumusimya u Kilisto pihi. Hangi uleke kulunga, “Nyenyu nukusima mikombo?” (Iyi kumuhumbula u Kilisto kupuma kuashi) Kululo ikulunga uli, ulukani lukoli pakupi nuewe, mukimilo kako numumoyo wako nulanso ingi lukani la uhuili nikuulutanantya. Kunsoko kumulomo wako ugombile kina u Yesu tata hangi uhuie munkolo ako kina Itunda amuukilye kupuma muashi ukugunika. 10 Kunsoko inkolo amuntu ihuila nukupantika itai nukuamulomo wakwe wigomba akapantika uguniki. 11 Ingi gwa ulukani luhiiye, “Wihi nuhuie shuzepantika iminyala.” 12 Kunsoko kutile impyani kina uyu muyahudi nuyu Muunani kunsoko utata yuyo yuyo wa antu ihi, hangi mugole wa antu ihi niimitanga. 13 Wihi uyu nulihuie ilina lang'wa Tata ukugunika. 14 Ikutulika ule ahume kumitanga nuanso nishaamuhuie? Hangi ikutulika ule kumuhuila uyu niakile kumija? Hangi akija ule ana ahite kutanantiligwa. 15 Akuhuma uli kutanantya ulukani aga ahite kulung'wa Anga naiyandikilwe, imigulu ao miza kuantu ao nitanantya inkani ni ya ulumbi ni makani nimaza. 16 Kululo ihi singa ulukani lang'wa Yesu kunsoko. U Isaya wilunga, “Utata nyenyu naiwigule ulukumo litu?” 17 Kululo uhuili wiza kunsoko nukija kukiila lukani lang'wa Kilisto. 18 Kululo kulunga, “singa aigule nee?” Ingi aigule. “Induli yeneela ihe ihi, ninkani yao yasambaila mumpelo ihe ihi.” 19 Kululo kulunga, Iaisraeli singa aialingile nekiiza u Musa ukutambula, “Kuapa nsula kuantu ni singa amihi iye, kunzila niningila uhugu, nukuasongeela sunga atake.” 20 U Isaya ingi mugimya hangi wilunga, “Ainigelekile kuantu ao nishaipenza, nekigela kuantu ao nishaiantakile.” 21 Kululo Uisraeli ukulunga, “Mahiku ihi aingooe imikono ane kuantu ao niagila ikulyo nao nia kaku ankolo.”