Kiŋnêŋ 2
Kiŋnêŋ Buku Kêtu Luagêcŋa tonec gêjac têku Kiŋnêŋ Buku Ŋamataŋa ma gêjac miŋ lau Israel nêŋ gamêŋ luagêc ŋabiŋ ŋagêdô.
Buku tau ŋasêbu luagêc gebe
1. Môkêlatu 1-17 Gamêŋ Israelŋa ŋamiŋ e gêdêŋ ŋacjo seseŋ malacsêga Samaria su ma sêku gamêŋ tulu gêdêŋ jala 721 gêmuŋ Kilisi gêmêŋ nomŋa kêsêp ŋasêbu ŋamataŋa tonec.
2. Môkêlatu 18-25 Gamêŋ Judaŋa ŋamiŋ ŋagêdô kêsêp ŋasêbu kêtu luagêcŋa tonec. Gamêŋ Israelŋa gêbacnê, mago ŋacjo sêku gamêŋ Judaŋa tulu sebeŋ atom. Mago gêdêŋ jala 586 gêmuŋ Kilisi gêmêŋ nomŋa kiŋ Babelŋa Nebukadnesar geseŋ malac Jerusalem su ma kêkêŋ Gedalia kêtu gôliŋwaga Judaŋa. Judanêŋ kiŋ ŋamuŋa Jojakim nê miŋ kêsêp môkêlatu ŋamuŋa amboac tonaŋgeŋ.
Kiŋnêŋ Buku Ŋamataŋa kêsôm lasê su gebe gêŋwapac êtap gamêŋ Israel to Juda sa êtu kiŋ to lau sêwi Anôtô siŋŋa. Ŋacjo seseŋ malacsêga Jerusalem su to sêwê Judawaga taêsam jasêŋgôŋ kapoacwalô aŋga Babel. Biŋ tonaŋ gêjam lau Israel nêŋ lêŋ ôkwi samucgeŋ.
Propete Elisa, taŋ gêjô propete Elia su naŋ, nê miŋ gêjam sêga gêc Kiŋnêŋ Buku Kêtu Luagêcŋa.
1
1:1-18 Elia geoc biŋ lasê gebe Israelnêŋ kiŋ Ahasia êmac êndu. Eŋ gêmac êndu su, go Jehoram gêjô eŋ su.