Pesalem Ŋabuku
Pesalem ŋabuku kêtu Bibolo ŋabuku mecŋa to ŋawê dabuŋ. Lau sêga-wêwaga sêga wê tau gêdêŋ ŋasawa baliŋanô. Lau sejoŋ wê to mec tau sa ma lau Israel sêjam wê to teteŋ mec tau gêdêŋ taŋ sêlic nêŋ om naŋ. Gêdêŋ ŋasawa teŋ lau sêkêŋ Pesalem ŋabuku kêsêp Bibolo gêwiŋ Bibolo ŋabuku ŋagêdô.
Lau sêga wê tonec kêpi biŋ tokaiŋ-tokaiŋ. Wê ŋagêdô wê lambiŋŋa, ŋagêdô wê tanam sakiŋ Anôtôŋa, ŋagêdô wê mecŋa. Lau teteŋ Anôtô gebe ênam êsêac sa to taê walô êsêac ma ênam êsêac kêsi. Lau ŋagêdô teteŋ eŋ gebe êsuc nêŋ sec ôkwi. Wê ŋagêdô gêjam daŋge Anôtô gebe gêjam mec nê lau. Ŋagêdô teteŋ eŋ gebe êmêtôc nê launêŋ ŋacjo. Mec tonaŋ ŋagêdô gêjac lau tageŋ-tageŋ ŋawae ma ŋagêdô gêjac lau tapaôŋgeŋ ŋawae. Wê ŋagêdô geoc ŋac tageŋ nê ŋalêlôm lasê ma ŋagêdô kêtôc gêŋwapac to biŋ, taŋ Anôtônê lau samob sêôc to sêsaê sêmoa naŋ.
Apômtau Jesu keteŋ Pesalem kêtu nê mec amboac tonaŋgeŋ. Lau teto-Biŋlênsêm-Wakucwaga sêkôc ŋalô dabuŋ sa aŋga Pesalem ma teto kêsêp nêŋ papia. Lau Buŋa ŋamataŋa e mêŋgêdêŋ galocŋa tetoc buku tonec sa kêtu nêŋ buku mecŋa to nêŋ lêŋ ŋagôliŋ.
Pesalem 150 tonaŋ sêwa kêkôc kêtu ŋasêbu lemeŋteŋ me buku lemeŋteŋ amboac tonec gebe
Buku kêtu ŋamataŋa Pesalem 1–41
Buku kêtu luagêcŋa Pesalem 42–72
Buku kêtu têlêacŋa Pesalem 73–89
Buku kêtu aclêŋa Pesalem 90–106
Buku kêtu lemeŋteŋŋa Pesalem 107–150
1
BUKU KÊTU ŊAMATAŊA
Lau gêdêŋ to lau sec
Aweŋ êôc ŋac, taŋ êsa nê lêŋ êtôm lau,
taŋ sêkac tauŋ su aŋga Anôtônê naŋ, nêŋ mêtê atom,
ma êsa lau sec nêŋ lêŋ
to êŋgôŋ lau-susuwaga ŋalêlôm atom.
Ŋac amboac tonaŋ têtac gêwiŋ Apômtaunê biŋsu
ma taê gêjam ênê biŋsu ŋam kêtôm bêc to geleŋgeŋ.
Eŋ kêtom ka sêsê kêkô butali, taŋ gêjam ŋanô kêtôm ŋanocgeŋ naŋ.
Ŋalauŋ oc êmêliŋ atom, ma gêŋ samob, taŋ eŋ gêgôm naŋ, oc êtap ŋanô sa.
 
Lau taŋ sêkac tauŋ su aŋga Anôtônê naŋ, amboac tonaŋ atom.
Êsêac têtôm ŋapaôma, taŋ mu kelelo sa.
Amboac tonaŋ lau-sêkac-tauŋ-suwaga oc sêkô ŋajaŋa êndêŋ noc mêtôcŋa atom,
ma lau sec sêkô gôlôac ŋalêlôm atom amboac tonaŋ,
gebe Apômtau kêjala lau gêdêŋ nêŋ lêŋ.
mago lau-sêkac-tauŋ-suwaga nêŋ lêŋ oc ênaŋa.