2
Nin mpes po ma malala nyuca la müjí püna la tjüjí jinwá. Po ma la ntsawilí quinam. Po ma 'üsüs la müjí, la p'a jis la nuc mpes p'in. Po ma tjajamanaqué. Po ma malala mvelé nun la p'a lal. Nun tsjictjacj; po quina nu tjamanun jinwá nun Dios lal. Dios Popel tsots' jinwá nun mpes. Pajal nujisas t'as Dios Popel. Jupj Popel ma li tsuwile. Jupj Popel nusin 'yüsa liji tsjan jos Dios. Nun lojí na jupj Popel vele jin, más 'üsüs ca la müjí, tsjictjacj jis t'yüna jinwá. Nin la müjí niná, nun Dios ts'uyupan mpes. Nun quelel lojitsja qjuis Jepa Dios; quina nun solejé wa jupj 'üsüs.
Nun toponé quinam qjuis Jepa Jesucristo po'ó. Pe nyucunú jinwá jupj, Dios wo lajay mpes. Gente ma jisastsja jupj. Yupj ma 'üsüs jin yólatsja jupj. Dios p'in la t'ya jupj. Dios jólatsja jupj pajal 'üsüs. Nun p'iyá pe janucun jinwá, Dios wo lajay mpes. Dios 'a nu myula nun, jupj liji jupj wo nun mpes, nun adobes jinwá nacj. Dios nujos mo'o pü'ü. Nun jupj wo, mpes nun pjü way jupj sacerdotepan. Jupj juts'a'á way nun. Nin mpes nun 'oyá Dios lal, jupj Cjües nusin 'yüsa liji jinwá. Jesucristo 'ücj la tjiji nun ca cus ncon̈có Dios. Nin mpes Dios 'ücj jos nun 'oyá jupj lal. Dios Popel vele Dios tjevelá püná. Vele:
“Tjapja'aqué nun.
Napj la t'ya yom pjaní pajal 'üsüs.
Pe 'üsüs jinwá jupj 'ücj jas la jünsüs nawá.
Napj la tjejay jupj nawá tsjomis jinwá
Sión nt'a,
napj nts'uyupj patja nt'a.
Nepénowa jupj lal japon.
Dios lovin ma ca mveles yupj malala.”
Jupj pajal 'üsüs liji nun mpes, nun jupj lal poné mpes. Nepénowa ma quelel japon jupj lal, mpes malala se palá yupj. Dios Popel vele:
“Niyom nepénowa quelel jajünsüptsja wosis
pe mpes.
Pe pjaní ma jisastsja wosis la jünsüs.
Pe niná t'üc' way 'üsüstsja.
Mpes qjuis Jepa Püné jas tjijyünsa wosis.
Jupj mwalá way tje'yonsa pe niná
wosis si jünsa mpes.
Pe niná más 'üsüs waytsja pjü pe witjacj jilal.
Tsjomis pe niná casá tón̈catsja.”
Dios Popel vele wa:
“Nepénowa pejon̈ niná pe po'ó,
yupj ma japon mpes.
Pe niná si tülüna liji.”
T'üc' way yupj ma quelel japon Dios tjevelá Jesucristo po'ó. Nin mpes ma lajay Dios jos jin. Nin mpes nin tjevele Dios Popel. Dios tjijyü'ta ca malala jis mpalas, ma quelel japon mpes.
Nin tulucj nun jis lal. Dios la nu t'ya nun, nun Jesucristo lal poné mpes. Nun pjü way sacerdotepan nu tepyala quinam. Nun tsji' lojí qjuis Jepa Dios mpes. Nun Dios si jütüta sin popé. Nun pjü way Dios juts'a'á. Jupj la nu t'ya nu la veles jupj pajal 'üsüs liji. Püna nun ma nusin tji'yüsa Dios po'ó, mpes püste nt'a tjalawiqué jinwá tapatjaqué. Nin tulucj quinam. Dios nusin tji'yüsa la tjiji quinam, mpes jupj jaw 'üsüs nt'a lowiqué. 10 Püna Dios ts'uyupan tuluctsja nun. 'A mulú patja jinwá tuluctsja. Quina jupj ts'uyupan nu tepyala. Püna Dios ma jólatsja nun mpes, ne ma nucopj tjep'ya'sa jupj. Quina pajal jola nun mpes; nasa nucopj tjep'ya'sa jupj.
Más 'ücj Dios ts'uyupan ma malala nyuca lajay, la p'a lajay jin.
11 Mpülücpan, nun nosis casá patja sin popa tulucj. Nun nosis casá potjaqué po quina way p'in. Mpes, napj nun jis lal le mon po ma malala nyuca la müjí, malala lajay nin lajay jinwá. Nun quelel malala nyuca lojí, po 'in malala niná nun lal. Malala lojí na, malala nu pyala nujisas mo'ó. 12 Lovin 'üsüs la müjí nun. Dios ma jisas jis lal potjaqué nun. Yupj malala ca mvelecj nun po'ó, mop'in yupj ca nucucj nun t'üc' way pajal 'üsüs lojí. Nin mpes Jesucristo tjac' na, yupj ca mvelecj t'üc' way nun la tjüjí Dios jos jin.
Más 'ücj Dios ts'uyupan lajay jepapan jajütütj jin.
13 Nin la müjí pjü jepapan jajütütj jinwá. Nun lojí niná, gente ca sin mü'üsüs qjuis Jepa Dios pajal 'üsüs jupj. Mpes nin la müjí jepa püné vele jin. 14 Nin la müjí wa jepa auxiliarpan jajütütj jin. Jepa püné sin tjejyama yupj jis capj la tül malala lajay. Sin tjejyama wa 'üsüs jis la veles 'üsüs lajay sin po'ó. 15 Dios jos 'üsüs lojí lovin. Nun 'üsüs lojí, malala yola witjacj ma ca polel malala mvelecj nun sin po'ó. Yupj ma yola jinwá javelepj. Mpes 'üsüs la müjí nun lovin.
16 P'a witjacj nun jis patrón witjacj tulucj quinam. 'Ücj nujisas t'as nin mpes. Mop'in ma ca malala la müjí. Dios jomozopan nun. Jupj jyü'ta jin la müjí. 17 Nujola t'as pjü gente noypan 'in, mpes más 'ücj 'üsüs la müjí yupj jis lal. Lovin quelel lis müjí pjü nun jis pülücpan Jesucristo mpes. Jus nlayé Dios ca jis capj ntülüs malala lajay. Lovin nujola t'as püné way jepa püné nosis casá jyü'tá, jupj jepa ne nin.
Más 'ücj esclavopan 'üsüs lajay lovin, Jesucristo la tjiji jinwá.
18 Nepénowa nun popa esclavopan. Nin la müjí nun jis patrón witjacj jajütütj jinwá. Nepénowa nun jis patrón witjacj 'üsüs nun jis lal; yupj yola nun mpes. Nepénowa nucopj javelel pajal. Newa nin, nujola t'as yupj noypan, yupj nun jis patrón mpes. Nin mpes ca 'üsüs la müjí yupj mpes. 19 Nenéyawa yupj sin nin malala lajay nun jis lal, nun malala lojí mpes tulucj. Nin nu pyala na, más 'ücj newa ca 'üsüs la müjí, nun Dios po'o nujola mpes. 'Üsüs way niná Dios lal. 20 Nun malala nyuca lojí, nun jis patrón 'ücj mo'o jasüp nun. Más 'ücj ma ca ts'i mi'iná nin lajay na. Dios ma ca mveles nun pajal 'üsüs, nun ma ts'u tji'inyá mpes. Nun malala la tjüjí mpes nin tepyala. P'a casá ca nsem yupj malala la nusejay, nun 'üsüs lojí na. Nun newa 'üsüs lojí yupj malala la nusejay na, 'üsüs nin. Dios ca 'ücj jos nsem nin lojí mpes.
21 Dios jos pjü jupj ts'uyupan nin wa lajay. Nin mpes so con̈có jupj. Jesucristo la tjiji jin p'iyá ca la müjí. Dios jas tjejyama Jesucristo nosis nt'a, gente jis capj la p'acj. Malala tepyala jupj, nucopj la p'acj nun. Nin mpes nun solejé tsjan más 'ücj la müjí. 22 Dios Popel nin vele: “Jupj lovin ma malala nyuca la tjiji. Lovin ma la tsyawilí jupj.” 23 La p'a wa malala tjowelepj na jupj po'ó, Jesucristo ma malala tjevele yupj jis lal. Nepénowa malala la tjajay jupj, mop'in jupj ma tjevele ca malala jis mpalas nin la tjajay mpes. 'Üsüs la tjiji lovin. Jupj tepyona Dios ca pjü 'ücj la mijis jupj mpes. Dios selé pjacj 'üsüs lajay, selé wa pjacj malala lajay. 24 Jesucristo p'iyá cruz po'o jálatsja, tepe'e, cupj p'iyá malala la tjijicj mpes. Dios cus tyüla jupj, cupj malala la tjijicj mpes. Nin la tjiji mpes, Dios ma ca qjuis capj ntülüs ncupj. 'Ücj la tjiji wa cupj ma ca malala nyuca la mijicj quinam. Cupj p'iyá tecya'lequecj jinwá, 'ücj ma malala lijicj quinam. 'Ücj ca 'üsüs la mijicj, Dios jos jin. Jesucristo jüp'üy 'os tepyala mpes, nun nu tji'yü'sa. 25 Püna p'in ma cus tocon̈có Dios. Oveja campa tjil witjacj jinwatsja nun. Nin tulucj quinam. Nun nasa toponé Jesucristo po'ó, mpes nun so con̈có jupj quinam. Jesucristo nu jyama yom oveja jyama jinwá. Nu jyama ma ca malala mpalas nun jis qjues.