2
Pablo tepyaca tsjan la tjiji jupj Tesalónica po'ó.
Qjuis catjampan, nun solejé nun nt'a tjeleque na, pasal 'üsüs way nu tepyala. Solejé Filipos nt'a qjuis süptsja yupj, malala tjowelepj wa cupj qjuilal. Newa nin, cupj tjeleque nun nt'a. Pülücj nun nt'a patja ma jisastsja cupj tjevelecj Dios tjevelá. Tjevelecj tsjan niná Jesucristo 'üsüs la tjiji gente mpes. Dios mpes ma lecj tjeyactsja la veles jupj mpes. T'üc' way nin tjevelecj nun jilal Dios jos jin. Cupj selecj t'üc' way tjevelectsja. Ma la tsyawilicj nun jilal. Cupj sin nin qjuisastsja nun mponé Dios tjevelá. La p'a ma qjuisastsja. Dios qjuisin tjejyama la veles jupj tjevelá Jesucristo po'ó. Nin velecj niná Jesucristo 'üsüs la tjiji gente mpes. Dios selé lovin velecj jupj jos jinwá. Nepénowa ma quelel pjyacan̈ cupj velecj, ma nin qjuiyola. Qjuisas Dios 'ücj jos nsem cupj velecj mpes. Jupj 'üsüs nyuca tsjan qjuisas cupj. Nun jilal tjevelecj Dios jostsja p'in. Ma tjevelecj nun pajal 'üsüs; tjevelecj tsjan t'üc' way. Dios selé, nun nt'a tjeleque na, ma qjuisastsja nun to'atsja. Nun solejé apostolpan cupj; Cristo qjuisin tjejyama nun jilal la veles jupj po'ó. Cupj pünetsja Dios mpes, mop'in ma qjuiyólatsja ncu gente 'üsüs tjowelepj cupj po'ó. Ma qjuiyólatsja ncu nun 'üsüs tjowelé cupj po'ó.
Quelel la nusijictsja nun. 'Üsüs way la tjijicj nun mpes. Quepj po quelel liji jupj tsjicj. Po 'üsüs nyuca liji jupj tsjicj mpes. Nin p'iyá la tjijicj cupj. Tsjicj jamay jinwá la tjijicj nun mpes. Po quelel la nusijictsja. Mpes po quelel velectsja nun jis lal Dios tjevelá Jesucristo po'ó. Nun jis lal tjevelecj tsjan niná Jesucristo 'üsüs la tjiji gente mpes. Ma qjuiyólatsja la p'a quelel qjuis tjü'ünantsja ca nacj cupj tjevelecj mpes. Pajal quelel la nusijictsja, mpes nin.
Po quelel velectsja nun jilal Dios tjevelá. Nujola pyala 'oyn nyuca la tjijicj, nun nt'a tepyatjaquecj na. Cupj ma la tjemyonacj nun jis ve. Po tsji' la tjijicj la p'in. Jaw na tsji' la tjijicj. Püste na tsji' la tjijicj wa. Nin mpes 'ücj ve jaylacj la tjijicj. Newa tjevelecj nun jilal Dios tjevelá. Tjevelecj tsjan niná Jesucristo 'üsüs la tjiji gente mpes. 10 Nun solejé, Dios selé 'ots'ipj, cupj la tjijicj Dios jostsja jinwá nun jilal. Po 'üsüs way la tjijicj nun mpes. Pjü ma polel javelepj malala nyuca la tjijicj nun jilal. Malala tulucj la tjijicj. 11-12 Cupj qjuisas 'ücj jos nsem Dios nun mpes. Nin mpes po 'üsüs nusin tji'yüsa la tjijicj, yom jupj popa si 'üsǘ liji jinwá. Nujun 'asas tjeleque, tjevelecj niná Dios jos la müjí nun. Dios po 'üsüs way jupj. Pajal püné way jupj. La nu t'ya, mpes jupj nun jis Jepa quinam.
13 Dios tjevelá tjevelecj na, nun toponé cupj tjevelecj. Solejetsja t'üc' way tjevelecj Dios tjevelá. Solejetsja niná tjevelectsja gente p'in tjowelepj tulucj. Mpes lovin tjuwi'iquecj Dios lal nun mpes. Dios 'üsüs liji jupj ts'uyupj jilal, jupj tjevele japon mpes. 14 Ne'aj patjá malala la tjajay nun jilal, toponé mpes. Nin p'iyá judiopan malala nyuca la tjajay Dios ts'uyupj jilal Judea nt'a. Dios ts'uyupj sa con̈ Jesucristo. Nin p'iyá tepyala nun jilal. Yupj nun nt'a 'a mulú patja mo'm malala nyuca la nutjajay. 15 Judiopan tjü'ünan Jesucristá, qjuis Jepa Püné jupj. Tjü'ünan wa profetapan. Malala nyuca la tjajay wa cupj qjuilal. Yupj patja mpe qjuisin tjajam; ma jisastsja cupj ne'aj tepyatjaquecj yupj jis lal. Dios po ma jos yupj lajay. Pjü gente jis enemigopan yupj. 16 Cupj qjuisastsja judiopan tulucj 'ücj mpatjam Dios lal. Mpes yupj jilal tjevelecj Jesucristo po'ó. Judiopan ma jisastsja cupj mvelecj judiopan tulucj jilal Jesucristo po'ó. Mpes malala nyuca la tjajay cupj qjuilal. T'üc' way lovin malala nyuca la tjajay. Newa nin lajay yupj. Dios po ma jos yupj nin lajay, ne jupj pajal ca jis capj ntülüs quinam.
Pablo po quelel jámatsja niswá Tesalónica nt'a.
17-18 Qjuis catjampan, nun jilal tepyatjaquecj na, qjuis tjüjütütj nun mpe pje'á qjuis ntüncüs cupj. Malala nyuca la tjajay cupj qjuilal. Mpes tjeleque ncupj. Newa nin, qjuiyola cupj nun mpes. Po quelel léquetsja nun nt'a nujus la nuc niswá. Napj la pülücj quelel jumtsja nun nt'a. Mop'in ma polel léquetsja Satanás la tjiji mpes. T'üc' way ca nlaca nun nt'a p'a jawasiyá. 19-20 ¿Ncu solejé tsjan mpes 'ücj qjuisas cupj? ¿Ncu solejé tsjan mpes 'ücj qjuisas nsem p'a jawasa? ¿Ncu solejé tsjan mpes velecj la p'a jilal 'ücj qjuisas? Nun mpes tsjay 'ücj qjuisas. Nun mpes selecj tsjay 'ücj qjuisas nsem qjuis Jepa Jesús niswa tjac' na.