Papel mwalá Pablo tepyaca Timoteo mpes
1
Napj Pablo. Dios ntjijütüta napj mvelé gente jilal jupj mpes. Nin tjejyama la veles jupj mpes Jesucristo po'ó. Apóstol napj. Dios la tjiji cupj 'ücj ca mpatjaquecj jupj lal. Jesucristo mpes selecj cupj ca mpatjaquecj jupj lal. Timoteo, pülücj jin tji'yüsa la tjejay napj Jesucristo po'ó. Nasa tepyon jipj Jesucristo lal. Po 'üsüs jin tji'yüsa, tsjicj si 'üsǘ jinwá, popay si 'üsǘ liji na. Jipj mpes nin pyac quinam. Dios cupj qjuis Papay, Jesucristo cupj qjuis Jepa Püné. Najas 'üsüs way lajay yupj jipj mpes. Najas yupj lovin cyapj mp'a'sacj, malala 'e palá na. Najas pjü mpes ma jele nsem, nin la mijicj yupj.
Nepénowa t'üc' tulucj sin 'yüsa lajay. 'In tjejyama yupj mpes.
3-4 Jipj selen nepénowa ne'aj Efeso po'ó sin 'yüsa lajay t'üc' tulucj. Dios vele jin tulucj javelepj yupj. Nin yola püna tapatja tjowelepj mpes p'in. Pülücj nin tjowelepj t'üc' tulucj. Ninana sin 'yüsa lajay yupj. Püna tapatja yupj jis lá mpes sin 'yüsa lajay wa. Japon Dios qjuisin 'yüsa liji yupj jis lá mpes. Nin tulucj. Napj quelel jumtsja na Macedonia nt'a, najastsja jipj ca jis müjü'tün niyom nenem ma nin la mijicj yupj lajay jin, mpes napj la tjemyon jipj ma mim Efeso mpe. Nin najas custjay, najas ma mim Efeso mpe, ca nin mvelen niyom nenem jilal ma nin la mijicj. Yupj la velel sin 'yüsa lajay mpes. Ma lajay Dios jos jin. Dios jos gente 'üsüs nsem jupj lal japon na Jesucristo mpes.
Najas jipj niná si jütütj mpes pjü ca quelel lis mijicj la p'a. Dios jos jupj ts'uyupj jupj jos jin quelel lajay la p'in. Jos ma yola nsem malala la tjajay mpes. T'üc' way Dios perdonar lis tjiji. Jos yupj po japon jupj tjevelá. Jupj jos jin lajay na, 'ücj quelel la sajay la p'a, jupj jos jinwá. Nepénowa ne'aj ma lajay Dios jos jinwá quinam. Pülücj javelepj, mop'in gente ma sin 'yüsa Dios jos jinwá yupj javelepj mpes. Yupj quelel sin 'yüsa lajay Moisés tjijyü'ta mpes. Nin javelepj Moisés tjijyü'tá; newa nin, yupj p'iyá ma 'üsüs sin tji'yüsa niná. 'Üsüs sin tji'yüsa jinwá javelepj, mop'in ma 'üsüs sin tji'yüsa yupj.
Cupj selecj Moisés tjijyü'tá 'üsüs way. Dios jos gente ma lajay, niná yupj 'ücj sin 'yüsa Moisés tjijyü'ta mpes. Po 'üsüs way Moisés tjijyü'tá. Selecj Moisés tjijyü'ta gente 'üsüs mpes tulucj. Niná tjijyü'ta gente malala lajay mpes. Nepénowa ma jisas la p'a jajütütj. Nepénowa ma lajay jepapan tjüjütütj jin. Nepénowa ma jisas Dios. Nepénowa pülücj malala lajay p'in. Nepénowa ma quelel lajay Dios jos jin. Nepénowa malala javelepj Dios po'ó, la pjüts'ün p'in. Nepénowa ja'ünan jis papay. Nepénowa ja'ünan yupj sejamay. Nepénowa ja'ünan la p'a. Pjü nenem malala lajay. Yupj mpes Moisés nin tjijyü'ta. 10 Niyom nepénowa ne'aj jamanun la p'a sejats'om. Nequem nepénowa ne'aj jil la p'a jis vayum jilal. Ma tjewyayin̈, yupj nepénowa nin p'iyá lajay. Niyom nepénowa ne'aj jamanun p'a noyomes, yupj sejats'om jin yola yupj. Gente nepénowa pequen̈ gente la p'a. Nepénowa la tsuwil. Nepénowa javelepj t'üc' way ca mvelecj, mop'in la tsuwil p'in. Pjü nenem malala lajay. Yupj mpes Moisés tjijyü'tá. T'üc' way gente p'a nepénowa 'üsüs sin 'yüsa lajay Dios jos jin. Sin 'yüsa lajay Dios tjevelá. Jupj tjevele po 'üsüs. Gente ma lajay na Dios tjevele jin, malala lajay yupj. Yupj mpes Moisés tjijyü'tá. 11 Dios nin tjejyama la veles la p'a jilal jupj tjevelá. Nin velé Dios 'üsüs liji gente jis lal Jesucristo mpes. Pajal püné way jupj. 'Üsüs pü'ü jupj lovin.
Dios 'üsüs la tjiji Pablo lal, mpes Pablo tjüwüi'i jupj lal.
12 Qjuis Jepa Jesucristo pajal ncapj tjep'ya'sa, mpes napj polel lejay jupj jos jin. 'Üsüstsja jupj lal napj tsji' lejay jupj mpes, ne wüi'is napj jupj lal. Wüi'is jupj lal jupj nin tjejyama tsji' lejay jupj mpes. 13 T'üc' way pasal malala tjevelé napj Jesucristo po'ó yas nam. Malala lis tjejay Dios ts'uyupj jilal. Po malala tjevelé yupj jilal yupj topon mpes Jesucristo po'ó. Ma t'üc' way nin tji'yüsa Jesucristo po'ó, ma seletsja malala la tjejaytsja napj. Mpes Jesucristo ma malala la tjiji napj lal. 'Üsüs la ntjiji. 14 Qjuis Jepa Jesucristo pajal quelel la ntjiji. Más 'üsüs la tjiji jupj pjü jis lal. Jupj la tjiji mpes, quina t'üc' way pyon napj jupj po'ó. Napj ninana pyon jupj jos jinwá. Jupj la tjiji mpes, napj quelel la sejay la p'a. Quelel la sejay la p'a, jupj jos jinwá.
15 Jesucristo tjac' nosis nt'a. Jupj la tjiji mpes, malala la tjajay 'ücj mpatjam Dios lal. Ninana po t'üc' way. Más 'ücj pjü japon niná. T'üc' way más malala la tjejay napj pjü jilal. 16 Mop'in nin, Jesucristo 'üsüs la ntjiji, napj malala la tjejay na. Jupj jostsja pjü ca sin mü'üsüs jupj ma ts'i tji'ina yom más malala lal, mpes 'üsüs la ntjiji jupj. Jupj jostsja la p'a ca nucucj, ca mponecj wa jupj lal. Topon na, mpatjam ca lovin Dios lal. 17 Dios más püné pjü jilal. Lovin más püné nsem jupj pjü jilal. Lovin ma mpa'is ca jupj. Pjü ma polel sa nuc. Jupj pjaní Dios. Najas pjü lovin yola nsem jupj más püné pjü jilal. Najas pjü lovin 'üsüs javelepj jupj po'ó. Amén.
18 Timoteo, niswa quelel velé 'üsüs jin tji'yüsa tjevelé mpes, way tsjicj way si 'üsǘ jinwá, popay si 'üsǘ liji na. Quina 'i jütütj, ninana najas ca nin la mijin. Jele pyala püna p'in nepénowa tjowelepj 'üsüs ca tsji' la mijin Jesucristo mpes. Niná tjowelepj Dios mpes. Mpes niná 'i jütütj jin lejay na, 'üsüs lejay jipj Jesucristo mpes. Jesucristo mpes 'üsüs lejay na, militar 'üsüs jinwá nsem jipj jupj mpes. 19 Lovin la mijin Jesucristo jos jin. Nin lejay na, najas jipj ca jus nlayen 'üsüs way nin lejay. Nepénowa salejeptsja 'üsüs la tjajaytsja, mop'in p'a jawasa malala quelel la jaytsja niswá. Malala nin. Quina ma lajay Jesucristo jos jin. 20 Yupj pjaní Himeneo. P'a wa Alejandro. Napj tjijyütütj yupj ma mal Dios ts'uyupj 'a si mulú nt'a. Tjevelé 'ücj Satanás malala la siji. Mpes ca sin mü'üsüs más 'ücj ma malala javelepj Dios po'ó.