Papel p'a wa Juan tepyaca, papel cont'e tepyala nasa
1
Gayo po 'üsüs nyuca liji.
Napj co'müy Dios ts'uyupj jilal Jesucristo mpes. Gayo, napj najamica jipj. T'üc' way po quelel la 'ejay napj. Quina papel ca mpac jipj mpes. Natjam, napj selé 'üsüs way jipj Dios lal. Najas lovin ma malala jyas nsem jipj. Najas wa lovin 'üsüs way püt' jipj. Qjuis catjampan nepénowa tjiquil, nawala tjowelepj jipj po 'üsüs lejay Dios vele jin. Niná tjowelepj na, po 'ücj najas ntepalá. Jipj lovin lejay Dios vele jin. Jupj vele t'üc' way. Natjampan nin lajay na, Dios vele jin, t'üc' way lovin tsjay 'ücj najas ne palá. Jupj vele t'üc' way.
Jipj qjuis catjampan jis capj p'yacj na, po 'üsüs nyuca lejay Dios jos jinwá. Nepénowa lovin ma yus tjinyuc. Mop'in 'üsüs lejay yupj mpes. Tjiquil na, jis capj p'yacj. Po 'üsüs nyuca lejay. Qui'á yupj tjowelepj qjuis catjampan jilal jipj po quelel la sajay. Lovin najas yupj jisas se 'an. Mpes 'ücj ca mal p'a nt'a, ca tsji' la mijicj Dios mpes. Dios 'ücj jos ca nsem jipj la tjejay mpes. Yupj jil la veles la p'a jilal Jesucristo po'ó. Yupj ma jisas Dios ts'uyupj tulucj jis capj jap'acj yupj. Mop'in cupj Dios ts'uyupj. Mpes Dios jos jis capj p'ya'sacj. Jis capj tjep'ya'sacj na, cupj tsji' lijicj yupj jilal Jesucristo mpes. Nin javelepj t'üc' way.
Diótrefes tsjay malala nyuca liji.
Nawaja'a papel tepyac napj, Dios ts'uyupj mpes ne'aj. Newa Diótrefes ma liji napj velé jin. Jupj jos nun ma wa lojí napj velé jin. Jos nun lojí jupj vele p'in. 10 Nun nt'a tjum na, ca mvelé pjü jilal Diótrefes nin liji. La tsyawilí napj nin po'ó. P'a wa malala liji wa. Qjuis catjampan ne'aj jil na, jupj ma jis capj p'ya'sa yupj. Mop'in nin, nepénowa ne'aj quelel jis capj jap'acj yupj. Mpes Diótrefes si jütüta yupj ma jis capj mp'a'sacj ne'aj jiquil. Dios ts'uyupj 'a si mulú nt'a, jupj si jütüta jis capj jap'acj lovin ma ncul niswá. Mpes nun nt'a tjum na, napj ca mvelé pjü jilal Diótrefes nin liji. Tsjay malala liji jupj.
11 Ma la mijin jipj Diótrefes jinwá. Napj najas jipj lovin 'üsüs nyuca lejay, gente 'üsüs nyuca lajay jinwá. Jipj selen 'üsüs nyuca lajay, yupj Dios juts'a'á. Nin tulucj malala nyuca lajay. Yupj po ma sin tji'yüsa pjacj ne Dios.
Demetrio po 'üsüs liji.
12 Jipj selen Demetrio po 'üsüs way jupj. Pjü javelepj po 'üsüs way jupj. Jupj nin liji Dios tjevelá, mpes jipj selen 'üsüs way jupj. Dios tjevelá t'üc' way. Napj wyala velé po 'üsüs way Demetrio. Jipj selen t'üc' way velé napj.
Juan tecyawaja tepyaca.
13 Pülücj quelel veletsja napj jipj lal. Pjü way ma quelel pyac la p'in. 14 Po 'in len̈ way quelel jum jipj nt'a la veles. Mpes ma pjü way pyac quinam.
15 Po najas ma jele nsem pjü mpes. Qjuis cajamicapan süs wa la tjajay jipj lal. Süs wa la mijin pjü qjuis cajamicapan ne'aj.