Papel niná Hebreopan mpes
1
Dios jupj Jatjam jas tjejyama la veles cupj qjuilal.
Püna Dios tjevele profetapan jilal tsjan la veles judiopan jilal. Tjevele yupj jilal tsjan niná jupj jostsja judiopan ca jus nlayecj. Nin tjevele profetapan pülücj jilal. La pülücj way nin tjevele yupj jilal. Nasa tecyawaja tjevele quinam yupj jilal. Quina p'a casá la tjiji. Jupj Jatjam lal tjevele jupj la veles cupj qjuilal. Jupj Jatjam cupj qjuilal tjevele jupj Popay Dios jostsja jin. Jupj Jatjam mpes, pjü way la tjiji nosis casá. Pjü la tjiji wa tsjun po'ó. Dios la t'ya Jatjam, ca pjü way jupj juts'a'á nsem. Cupj selecj lots'ac' pajal jaw; nosis casá jyawca lots'ac' mpes. Nin p'iyá, cupj selecj Dios pasal püné; jus tjinyucucj jupj Jatjam, püné way jupj. Dios Jatjam, jupj Popay jin p'iyá jupj. Pjü way 'ücj patja nosis casá Dios Jatjam nin liji mpes. Nin p'iyá tsjun po'ó. Püné jyü'ta ne pjü nin pyala. 'Ücj Dios perdonar la qjuisiji cupj malala la tjijicj, jupj Jatjam la tjiji mpes. Nin la tjiji na, 'etjele jupj Dios li'inyampe tsjun po'ó. Dios pasal püné; jupj Jatjam ne'aj já'asa jupj li'inyampe, jupj püné wa mpes.
Dios Jatjam más püné angelpan jilal.
Cupj selecj angelpan pajal noypan yupj. Dios Jatjam más püné angelpan jilal, nin la tjiji Dios. Dios Jatjam way jupj, nin vele Dios. Mpes qjuisin 'yüsa jupj más püné way angelpan jilal. Selecj Dios Jatjam más püné angelpan jilal Dios jupj lal tjevele mpes:
“Jipj napj Natjam.
Yacjaj jipj Pyapay ntepalá napj.”
Nin tjevele Jatjam lal. Niná angelpan jilal tjevele tulucj. Tjevele wa:
“Jupj Popay ca nsem napj.
Jupj napj Natjam nsem.”
Niná angelpan po'o tjevele tulucj. Dios jas tjejyama jupj Jatjam mwalá way nosis nt'a. Jas tjejyama na, tjevele:
“Najas napj angelpan pjü way
nin javelepj jupj püné way”,
nin tjevele Dios.
Dios tjevele wa angelpan sin po'ó. Tjevele:
“Lüpjǘ way jac', jama wa.
'Awa campanya wolaqué, wotaqué wa.
Nin p'iyá niná, angelpan jiquil, len̈ way jil,
mop'in tsji' lajay napj mpes,
nin lajay napj najas jin”,
nin tjevele jupj. P'a casá tjevele Jatjam po'ó. Tjevele:
“Jipj ne Dios. Ca müjü'tün lovin.
Jyütütj ne 'üsüs.
Jipj jyas 'üsüs p'in napj najas jin.
Jipj lovin ma malala lejay.
Mpes napj la 'e tjet'á la jütütj. Napj ne jipj Dios.
Jipj más 'ücj jyas nsem cyapj jacon̈ jilal.”
Dios nin tjevele.
10 Tjevele wa:
“Jepa Püné way jipj. Pjü cjuwatsja na,
nosis la tjejay jipj.
Myas mpes pjü nin la tjejay tsjun po'ó,
jay la p'a'á nt'a 'ots'ipj.
11 P'a wa jyawca na, ncawajas ca nosis.
Ncawajas ca wa pjü way tsjun po'ó.
Nin tulucj jipj lal. Jipj lovin ca mpü'üm.
Pülül pül way pyala.
Nin p'iyá, nosis pül way nsem.
Pjü way tsjun po'ó pül way nsem wa.
12 Yom jupj pülül pül way pyala na, ma jos niná.
P'a pülül mpes ca jas nqui'pas.
Nin p'iyá ca mpalas nosis lal,
pjü way jilal wa tsjun po'ó. Pül way nsem.
Mpes nosis seyasa ca la mijin.
Seyasa way ca la mijin wa tsjun po'ó.
Jipj p'iyá pül jinwá tulucj. Jipj lovin nin p'iyá.
Tsjyonca way 'e palá tulucj.
Lovin ca mpü'üm.”
Dios nin tjevele Jatjam lal.
13 Tjevele wa jupj lal:
“Nt'i'isa jipj napj li'inyampe.
Jipj ca müjü'tün napj lal.
Napj ca la mpalan jipj enemigopan jis lal.
Napj ca la mejay jipj enemigopan
tsjyam 'alá jatja jinwá.
Nin ca la mejay jipj mpes, jipj napj lal jac' na.”
Niná angelpan jilal tjevele tulucj. 14 Angelpan cjües witjacj yupj, tsji' lajay yupj Dios mpes. Gente nepénowa ca mpatjam Dios lal, Dios nin liji ca nin nsem. Dios jupj angelpan sin jyama yupj nt'a jis capj la p'acj nosis casá.