Marcos papel tepyaca Jesucristo po'ó
1
Juan el Bautista tjevele Jesucristo po'ó.
(Mateo 3.1-12; Lucas 3.1-9, 15-17; Juan 1.19-28)
Po quina papel ca mpac Jesucristo po'ó, jupj ne Dios Jatjam. Papel niná ca mveles tsjan niná pajal 'üsüs tepyala jupj la tjiji mpes.
Püna Isaías la p'a jis lal tjevele Dios tjevelá. Profétatsja jupj püná. Jupj papel tepyaca Dios tjevelá Jatjam lal. Ninana tepyacá:
“Napj yom pjaní jas majam ca.
Jupj ca mim napj mpes.
Jupj mveles ca napj mpes.
Jupj mwalá way ca mim jipj lal.
P'a jawas jipj ca mim.
Yom niná ca mveles gente jilal.
Mpes yupj ca jisas nsem jipj jay yupj nt'a.
Yom niná wa cjuwá nt'a ca mim jupj. Pajal ca quelel mveles gente jilal napj mpes. Mpes yümücj ca mveles:
‘Qjuis Jepa Püné ca ncuwim.
Nujola t'as ca nin la müjí quinam jupj jos jin.
Malala nujola nun jümücj la lu'ulú jinwá.
Po ma malala nujola t'as quinam.
'Üsüs nujola t'as, qjuis Jepa Püné jos jinwá’,
nin ca mveles jupj.”
Dios tjevele jupj ca nin mveles; Isaías tepyaca Dios tjevelá. Mpes p'a jawas yom ne'aj tjac' wa cjuwá nt'a. Juan el Bautista lotsja jupj. Gente jis walap'a'a tjevele más 'ücj 'aplijila nsem yupj, malala nyuca la tjajay mpes. Más 'ücj ca Dios jos jin la mijicj quinam. Juan tjevele jupj ca 'üsüma jis mpa'tas, mpes bautizar jis mpalas ca. Tjevele ca sin müjünsüs niswá. Mpes pjü ca jus nlayecj yupj quelel 'üsüs la mijicj quinam, Dios jos jinwá. Nin mpes Dios ca perdonar lis mijis malala nyuca la tjajay. Nin tjevele Juan yupj jis lal.
Pülücj way tjiquil jupj nt'a. Judea mpe tjiquil wa, ne'aj judiopan pjaní pjaní patja nt'a. Jerusalén mpe tjiquil wa, ne'aj pülücj patja judiopan. Yupj tjiquil, tjowelepj jupj lal malala nyuca la tjajay. Niná tjowelepj na, Juan bautizar lis tjiji 'üsǘ mo'ó. Jordán ló 'üsǘ ne'aj.
Juan jas quip camello ts'üilin waytsja jupj. Col tsyú'patsja pjoloc' mpes. Ts'elel lyájatsja jupj. Ts'as joc' 'alape píjisa watsja. Lovin nin tüpü'ü. Gente jilal tjevele: “P'a jawas p'a wa ncuwim. Más püné jupj napj lal. Napj pajal tsjicj jupj lal. Po 'üsüs napj lal tsji' lejay jupj mpes. Napj jupj caite syoc la p'in 'ücj napj lal. Napj bautizar la nusejay 'üsǘ mpes la p'in. Yom p'a wa niná más 'üsüs ca la mijis. Jupj ca nu ma'ayas Dios Cjües.”
Juan el Bautista bautizar la tjiji Jesús.
(Mateo 3.13-17; Lucas 3.21-22)
P'a jawas Jesús Nazaret mpe tjac' jupj, Galilea se jütütj mpe. Juan el Bautista nt'a tjemey. Juan el Bautista bautizar la tjiji Jesús 'üsǘ püné mo'ó, niná 'üsǘ Jordán ló. 10 Jesús 'üsǘ mpe jas tjijyünsa na, jupj tjinyuca tsjun po'ó tsjicj way la tücüeme, jun cjol tepyala. Nepé palá tjac' Dios Cjües. Sipipj jinwá justa tjac' jupj Jesús nt'a. Niná tjinyuca Jesús. 11 Tsjun po'o nepé vele pjactsja wa: “Jipj napj Natjam. Quelel la 'ejay pajal napj. Pajal 'ücj najas jipj lal.”
Diablo jostsja Jesús malala nyuca la mijis. Ma la tjiji.
(Mateo 4.1-11; Lucas 4.1-13)
12 Dios Cjües jas tjejyama Jesús campa way 'in, wa cjuwá nt'a. Mpes tjemey jupj. 13 Ts'ac' cuarenta tüpü'ü ne'aj. Animal pülücj lyawun̈tsja la p'in ne'aj. Ne'aj tjac' Satanás Jesús nt'a. Malala tjevele Jesús lal. Jostsja ca Jesús malala nyuca la mijis. Ángel witjacj tjiquil Jesús nt'a, cus tjap'acj jupj.
Jesús tjevele Dios tjevelá, pajal 'üsüs way niná.
(Mateo 4.12-17; Lucas 4.14-15)
14 Jepa cawilta mo'o tje'yonsa Juan el Bautista. Nin tepyala na, Galilea mo'o tjemey Jesús. Ne'aj pülücj jis walap'a'a tjevele Dios pajal 'üsüs la tjiji gente mpes. 15 Jesús tjevele: “Quina ca nin mpalas, Dios ca müjü'tüs nosis nt'a. Len̈ way ca nin nsem. 'Aplijila t'as malala nyuca la tjüjí. 'Üsüs la müjí quinam Dios jos jinwá. Mponé Dios tjevelá, jupj tjevele jupj pajal 'üsüs liji nun mpes.”
Jesús tjevele niyom yulupjana jilal: “Mas napj lal”.
(Mateo 4.18-22; Lucas 5.1-11)
16 Jesús 'üsǘ püné la nt'a tjemey jupj. Galilea ló 'üsǘ niná. Yom mát'eya yus tjinyuca. Pjaní Simón lotsja jupj. Ma'ajapj Andrés lotsja jupj. Jupj Simón tsüípetsja. Po quina ataraya püné la ts'itsja 'üsǘ mo'ó. Lovin cjul pje'á la coytsja yupj, lovin nin la tjajaytsja, tapatja. 17 Jesús tjevele yupj jilal: “Ncapj ncon̈có nun. Napj ca nusin 'yüsa la mejay 'ücj la veles la p'a jilal Dios mpes. Nin mpes ca nepénowa cus ncon̈cocj wa jupj.” Nin tjevele Jesús.
18 Len̈ way tüpüntüpj yupj jis ataraya, tjil Jesús lal.
19 Jesús tsjicj way tjemey na, la p'a wa yus tjinyuca jupj. Pjaní Jacobo lotsja jupj. P'a wa Juan lotsja jupj. Jupj Jacobo tsüípetsja. Yupj Zebedeo jatjampan waytsja. Barco wama tjátjatsja yupj jis papay lal, jupj jomozopan jis lal wa. Ataraya püné 'ücj la tjajaytsja yupj. 20 Jesús ma la tjinyuca. Jis lal tjevele ncul yupj, ca cus ncon̈cocj. Mpes tjil jis papay tjá'asa mpe, jupj jomozopan mpe wa. Tjil Jesús lal.
Jesús más püné lapanenpan jilal.
(Lucas 4.31-37)
21 Capernaum nt'a tjil yupj, pülücj patja nt'a. Sábado na tjil judiopan 'a si mulú nt'a. Jesús sin 'yüsa la síjitsja yupj quinam. 22 Pajal nin yólatsja yupj Jesús tjevele mpes. Jesús Moisés popel sin 'yüsa lajay jin tuluctsja. 'Ücj jis la jütütj jinwá tjevele jupj. 23 Yom tjá'asa ne'aj, wosis nt'a judiopan 'a si mulú nt'a. Lapanen jupj jos mo'o tüpǘ'ütsja. Yom niná yümücj tjevele Jesús lal:
24 —Jipj Jesús Nazaret mpe 'esepj. ¿Tsjan pjucj tjacuy cupj nt'a? ¿Ncu pjü malala qjuis la jay tjacuy jipj? Napj selé pjacj ne jipj. Dios juts'a'á way jipj. Pajal 'üsüs way jipj.
25 Jesús yümücj tjevele lapanen lal:
—¡Lyájasa t'as! ¡Jutja jupj jos mpe! —tjevele.
26 Yom pajal jun jyu'ya tepyala lapanen la tjiji. Lapanen yümücj la tipiya. Jupj jos mpe tjemey. 27 Pjü way po yólatsja 'üsüs tepyala mpes. Mpes yuwá tjowelepj yupj: “¿'Oyn ne nin vele jupj? Seyasa way qjuisin 'yüsa liji Jesús. Jepa jinwá qjuisin 'yüsa la qjuisiji. Jyü'ta wa lapanenpan jilal, ne nin lajay jupj vele jin.” 28 Pjü jilal tjowelepj Jesús la tjijá. Mpes Galilea mo'ó len̈ way pjü tjepjyacan̈ Jesús po'ó.
Jesús tji'yü'sa la tjiji Simón pwisam.
(Mateo 8.14-15; Lucas 4.38-39)
29 Judiopan 'a si mulú nt'a, niná wo mpe tjemey quinam Jesús. Jacobo, Juan jilal tjemey jupj. Simón, Andrés jis wa nt'a tjil yupj. Wama tjil yupj. 30 Ne'aj Simón pwisam pǘ'ütsja, malala jostsja jupj. Po 'in si 'áwatsja jupj. Ne'aj patja tjowelepj Jesús lal malala jostsja niná. 31 Jesús tjemey jupj nt'a. Mos ntjüi'le, jas tjijyünsa jupj. Mpes 'ücj já'asatsja jupj quinam. Si 'awa tji'yü'sa quinam. Len̈ way niná ve jis tje'yaya, tjalá yupj.
Pülücj malala jisas jis tji'yü'sa lis tjiji Jesús.
(Mateo 8.16-17; Lucas 4.40-41)
32 Püste tepyala na, la p'a wa tjiquil, jis tucuman pjü way malala jisas Jesús nt'a. Nepénowa lapanenpan yupj jisas mo'o pátjatsja yupj. 33 Pjü way ne'aj p'in patja 'a jis tjimyula wo jun vilicj nt'a. 34 Pülücj malala jisas jis tji'yü'sa lis tjiji Jesús. Pje'á sin tjejyama lapanenpan pülücj. Mpes yupj tjil. Yupj salejeptsja pjacj ne jupj, Jesús. Mpes Jesús ma jis tje'yaya jis la veles.
Galilea mo'ó Jesús tjevele Dios tjevelá.
(Lucas 4.42-44)
35 Püstapj tsyülümǘ Jesús, ma tjejyawca na p'in. Jas nisa jupj. Tjemey jusapj, pjü len̈ nt'a. Dios lal tjevele ne'aj. 36 Yacjaya Simón, jupj jomicapan jis lal la tapaltsja Jesús. 37 Jupj la nyüjüsün̈ na, tjowelepj jupj lal:
—Pülücj la 'e pal jipj.
38 Jesús tjevele:
—La p'a nt'a 'alas, ne'aj p'in nepénowa patja nt'a. Napj ca mvelé wa yupj jis walap'a'á Dios tjevelá. Napj tjacuwis lo veles Dios tjevelá.
39 Pues jun ta'á tjemey Galilea mo'ó, Jesús. Wa witjacj judiopan 'a si mulú nt'a tjemey lovin. Pjü jis walap'a'a tjevele Dios tjevelá. Nepénowa lapanenpan pátjatsja yupj jisas mo'ó. Mpes Jesús pje'á lis tecyoye tjil lapanenpan.
Yom pjoloc' tjamaja. Jesús tji'yü'sa la tjiji jupj.
(Mateo 8.1-4; Lucas 5.12-16)
40 Yom pjaní tjac' Jesús nt'a. Malala jostsja pajal. Jupj jüp'üy tjamaja lovin, palá tinca jupj jüp'üy popé. Jesús nt'a tjac' na, tüic' jin tjüjünsü jupj. La tjemyona:
—Jipj polel ni 'ü'sa lejay. Jipj jyas na ca nin nsem.
41 Jesús pajal jólatsja jupj mpes. Mpes pjwel la tepyacta, po la tje'yot'a yom malala jos. Tjevele:
—Najas. 'I tjü'ü'süs quinam.
42 Len̈ way jüp'üy tji'yü'sa.
43 Tji'yü'sa na p'in, Jesús jas tjejyama jupj sacerdote nt'a. Tülü way tjijyü'ta ma ca nin mveles nin tepyalá. Tjevele:
44 —Po ma mvelen la p'a lal quinam jipj 'i tjü'ü'sa. Jutja sacerdote nt'a. Jupj ca jis nucus. Ca la mpalas nucus ncu malala lo nuc jipj p'yüy po'ó. Ca mveles 'üsüs quinam. Niná la tjejay na, Dios mpes ma'ayan, jipj 'i tjü'ü'sa mpes. Pajal püna Moisés tjijyü'ta tsjan ca ma'ayacj, jis p'üy jis tji'yü'sa na. Jupj tjijyü'ta jin ca la mijin. Pjü la tjejay na, la p'a ca jus nlayecj jipj t'üc' way 'i tjü'ü'sa quinam —nin tjevele Jesús.
45 Yom tjemey wa mpe. Ma la tjiji Jesús tjevele jin. Pjü way jilal tjevele Jesús tji'yü'sa la tjiji jupj. Pülücj way jilal tjevele jupj. Nin mpes Jesús ma polel jámatsja pülücj patja nt'a. Mpes gente len̈ nt'a tüpü'ü jupj. Mop'in pülücj tjiquil pülücj patja mpe Jesús nt'a.