Pablo papel tepyaca Tito mpes
1
Napj Pablo. Napj Dios jomozo. Apóstol way napj; Dios nin tjejyama la veles la p'a jilal jupj mpes Jesucristo po'ó. Dios lis t'ya nt'a nin tjejyama; jupj jos yupj ca mponecj jupj tjevelá. Jupj jos t'üc' way sin 'yüsa. Niná sin 'yüsa na, ca 'ücj la mijicj Dios jos jinwá. Ca jus nlayecj ca mpatjam lovin Dios lal. Püna, nosis cjuwatsja na, Dios tjevele gente 'ücj polel mpatjam ca lovin jupj lal. Ma li tsuwile jupj. 'Üctsja na cupj niná qjuis la pjac, ninana qjuis wala tjevele. Dios jostsja napj jum, ninana la veles la p'a jis walap'a'á. Nin lejay jupj nin tjijyü'ta mpes. Dios la tjiji cupj 'ücj ca mpatjaquecj jupj lal.
Tito, jipj mpes pyac niná quinam. Pülücj jin tji'yüsa la tjejay napj Jesucristo po'ó. Po 'üsüs jin tji'yüsa, tsjicj si 'üsǘ jinwá, jupj popay si 'üsǘ liji na. Cupj pyonecj nin p'iyá Jesucristo po'ó. Dios cupj qjuis Papay. Jesucristo la tjiji cupj 'ücj ca mpatjaquecj Dios lal. Najas yupj 'üsüs ca la mijicj jipj mpes. Najas yupj lovin ca cyapj mp'a'sacj, malala 'e palá na. Najas jipj ma jele nsem pjü mpes, yupj ca nin la mijicj jipj mpes.
Pablo tepyaca tsjan niná jupj jostsja Tito ca la mijis Creta po'ó.
Creta po'o tüpü'üstsja na, napj lis t'yatsja niyom nepenowá, yupj ca jis majamacj Dios ts'uyupj. Ma polel tecyawaja la tjejay niná. Mpes najastsja jipj ma ca mim nepé; najastsja jipj ca la nt'an niyom nenem, ncawajas ca la mijin napj ma t'üc' la tjejay. Najastsja jipj la nt'an ca co'müypan Dios ts'uyupj jilal, pjü way pülücj patja nt'a. Nasa tjevelé jipj lal pjacj cuscú la nt'an. Dios jos co'müypan pasal 'üsüs nsem yupj, la p'a ma malala mvelecj ca yupj sin po'ó. Dios jos co'müypan pjaní pjaní la p'in sejats'om yupj. Jos yupj jis ts'uyupj japon wa Jesucristo po'ó. Dios jos yupj jis ts'uyupj ma lajay pjü way yupj p'iyá quelel lajay jinwá. Jos wa yupj jis ts'uyupj nin lajay jis papay javelepj jin.
Pastor tsji' liji Dios mpes. Jepa jupj Dios ts'uyupj mpes. Mpes Dios jos pajal 'üsüs nsem jupj, la p'a ma malala mvelecj ca jupj po'ó. Dios jos jupj ma jola jupj p'iyá más 'üsüs la p'a jilal. Gente nepénowa len̈ way ts'a 'in se palá. Dios jos pastor ma yupj jinwá nsem. Dios jos pastor ma myona. Jos jupj lovin ma quelel le palana la p'a jilal. Dios jos jupj ma li tsuwile t'emel la t'anques. La p'a wa campa jiquil na, Dios jos pastor se 'aya jinan̈ jupj wo nt'a, se 'aya wa jis la las. Dios jos pastor lovin 'üsüs quelel liji la p'a mpes. Jos pastor lovin selé tsjan más 'ücj liji, ne nin la mijis jupj. Jos pastor lovin 'üsüs nsem jupj. Dios jos pastor lovin nin liji Dios jos jinwá. Jos pastor ma liji jupj p'iyá quelel liji jinwá. Más 'ücj liji Dios jos jinwá. Dios jos pastor lovin ca mpones t'üc' way Dios po'ó, Jesucristo po'ó 'ots'ipj. Napj nasa sin tji'yüsa la tjejay niná. Dios jos pastor ninana jos lovin. Jupj jos ninana pjü way pyona lovin. Mpes pastor ca jus nlayes tsjan t'üc' way. Mpes 'ücj ca polel mveles la p'a jilal tsjan más 'ücj la mijicj yupj. 'Ücj ca sin 'yüsa la mijis, t'üc' way ma jisas jilal. Nenem malala javelepj t'üc' way po'ó, mop'in ca sin mü'üsüs malala nin javelepj.
10 Niyom nepénowa jajamapj Dios ts'uyupj, mop'in Dios ts'uyupj pülücj ma lajay yupj javelepj jinwá. Ma lajay Dios tjevelá. Ma yola jin javelepj; la p'a wa ma 'ücj sin 'yüsa yupj javelepj mpes. La tsuwil yupj. Pülücj way ninana lajay ne judiopan yupj. 11 Más 'ücj yupj ma javelepj niswá; más 'ücj cupj nin lijicj ne ma mvelecj yupj niswá. Sin 'yüsa lajay malala. Ma sin 'yüsa lajay más 'ücj. Nepénowa jis wa nt'a, pjü way yupj jis wa nt'a patja ma jisas quinam tsjan t'üc' way Dios po'ó; nin jis tepyala yupj javelepj mpes. Nin javelepj t'emel la t'anques. Malala nin. 12 Püna yupj popa pjaní tjevele Creta mo'o patja mpes. Creta mo'o patja tjowelepj jupj 'ücj polel véletsja tsjan mpalas ca p'a jawasa. Tjevele: “Creta mo'o patja lovin la tsuwil. Pajal malala nyuca lajay. Ma quelel tsji' lajay; pülücj jalá la p'in”, nin tjevele. 13 T'üc' way nin tjevele. Mpes ca mvelen yupj jilal yupj jin lajay pasal malala. Sin mü'üsüs lis mijin Dios jos jinwá. Mpes t'üc' way ca mponecj yupj. 14 Ma ca jisas nsem cuento p'in judiopan püna tjowelepj. Pülücj way tjowelepj t'üc' way tulucj. Jipj sin 'yüsa lejay na, yupj ma ca quelel la mijicj niyom p'in tjüjütütj jin. Niyom nenem ma quelel salejepj tsjan t'üc' way.
15 Nepénowa ma malala nyuca yola. 'Üsüs p'in yola yupj pjü mpes. P'a witjacj malala nyuca yola. Ma japon Jesucristo lal. Mop'in malala yola pjü mpes. Ma salejepj yupj tsjan 'üsüs, tsjan malala. Malala lajay na, ma yola. 16 Yupj javelepj yupj sin 'yüsa t'üc' way Dios po'ó. Nin tulucj. Yupj malala lajay mpes, selecj yupj ma salejepj t'üc' way Dios po'ó. Yupj pajal malala Dios lal. Ma lajay Dios tjevelá. Tsjan 'üsüs way ma polel lajay yupj.