UBITURUS UTUBA
Bikoro bi Tuba
Bitrus una ka dure ka Yeso vana Asere, uhuna andesa azauka we wazi ageno, wa samara anyimo ubulus uGalatiya, Ukappadokiya u asiya, na ubitiniya. Barki utuba urusa Ugomo Asere, ahira ukpico ubibe ba Asere, uhana utarsa utize nan uJamka umaye ma Yeso vana Asere. Ukalum ahira aco Ugomo Asetre. ahira uhem umeme udang, ma gamirka uyo uru uhana u inko riba ikaba avai, ahira uhira uYeso vana Asere ahira uwono. Uhana ukomi uru corno me, uzatu corsino me, uda sarki ba. Uge sa a inko uni Asesere. Barki unu bari Asere, ma tarsa uni inka dure barki ubura ande sa adi bezi we umasirka unee. Anyimo agino me izina apuru arum kan, vat in ani ya cukuno gas ahira ashi me ana me iwuzi apuru abiti anyimo umasiza sasas. Awoza ani me barki amansa u inko iriba ishe ini, winko iriba ugesa utiki bicofo unu balbal, be gesa bidi corno inka a masa bini unu ran. Agini me acukuno ani me uhungu shi ni nonzo nan nu bari nan ninonzo uganiya u aye Yeso vana Asere. De sa ya hem in me, ya cukuno da ya, ira meba, ya cukuno ida hira shi me ana ba, vat in ani me ya nya iriba ahira ameme apuru arum me sa izini nan apuru arum agesa atiki ni kara inguna abuki imyinci in ninonzo. Izinu kabisa ukalum u inko iriba ishi, ubura uti cukun tishi. 10 Ana kadura ka Asere sa wa boo tize tibura sawa cukuno ushi wa tarsa ttini wa gamara in ni kara. 11 Wa nyara wa rusi nani kondi uya uganiya une bibe be Asere sa bira anyimo awe me bi boo we. Agino me achni uganiya sa mazinu boo uwe dibe abanga asa ani rere ni vana Asere nan ni nonzo sani eze ina dumo. 12 Akuri abuki ana kadura ka Asere inu guna azo ace awe ani wazinu bara ba, barkishe wani wazinu wuza me. Igino me ine ini imum besa wazinu wuza barki imumn sa amu buka shi. Ahira ande sa bibe bi lau ba tarsa in we. Bi ge a tuma bini usuro Asesere. Tigino me tinetini timumu sa ahana akadura ka Asere wa nyari abezi we. 13 Barki ani me wunami iriba ishew tirziza ashi me seke. Inko iriba ishi lau ahira imumu iriri sa adi eh shini uganiya vaye uYeso vana ubura uru. 14 Kasi ahana aninonzo, kati itarsi in mei ma aje mu dati uganiya u zatu urusa shi me. 15 Barki desa ma tiuta shi mazi lau, shime cukuno anu a lau, anyimon a timumu ti shi vat. 16 Barki anyeteke ani me, “cukuno ni anu a lau, barki mi izi lau.” 17 Inka itisa ahira am “Aco” ugesa mazi unu iso utize sarki uzawa, barki ibinani ikatuma ka konde uya unu, se iwuzi ticukum tini geno inbiyau nanu bizi ubari. 18 Rusa ni unu guna azo imbi coto bi bal-bal nani bi wal-wal bi, corno me bini abura shinai ba, ahira iriba ihana ishi sa ya kabi ahira aco ushi me. 19 Barki ani me ane ani a kabin duru in maye ma vana Asere ma riri, mu zatu uma dini ka ma vana ubi tam. 20 Azauka vana Asere dati u tuba unee, uhana umara unee madi bezi ahira ashime. 21 Shi sa ya nya mu riba ahira Asere ahira ameme, desa ahirza iwono ma kuru ma nya me ni nonzo barki u inko iriba ishi me nan unyarga ushi acukuno anyimo Asere. 22 Ya cukuno ya kpico ticukun tishi me anyimo utarsa utize ya ira kadura uhana usu uni henu, wuna usu ace ashi me ini riba ikadure. 23 In ani akuru anyozo shi azo ahira isana icorizino me ba ahira atize ta Asere ti ge sa ti zin inka katuma ku zatu mara. 24 Barki “vat ni pum kasi tikpe tini, vat uri umeme kasi iburi ukpe uni. Ti kpe tidi tiro, iburi me idi wa irizizi. 25 Barki ani me tize me tize ta Asere Kadure kani uhana. Agino ani tize ta Aserte sa azinu busa ushi.