Utassalonikawa Utuba
Bikoro bi Tuba
Kadura usuro ahira a Bulus, Silas, nanTimoti, uhana ahira anu tarsa Asere Utasalonikawa anyimo a ugomo Asere acoo nan Yeso vana ume me. Caa masaa nan iriba irum idii ishi me. Ti zini iriba irum kode uya uyui ahira Ugomo Asere barki vat ushi, anyimo abiringira biru. Ti ringizi in katuma ka riri kashi me aje Ugomo Asere acoo, sarki umarsa, katuma ku nyara unihenu, muriba mu sheu, barki uhana anaje anyimo a Yeso vanaa Ugomo Asere . Ti rusa haru andesa wa raani anyimo iriba i Ugomo Asere wani, ma zauka shi. Barki tize ti Ugomo Asere taa e usuro anikira nibibe biriri nan uhem uni. I kuri usuro usasana wa anu sa taa zi anyimo ashi me. Ya cukuno anu manza uru nan Ugomo Asere, gusi uzina me sa ya kabi tize ti Ugomo Asere me, anyimo ijasi nan iriba irum anyimo bibe biriri bi Ugomo Asere. Barki ani me, ya cukuno anu u'inso aje, daki Umakidoniya nan Ukaya cas ba. Usuro ushi me uni tize ti Ugomo Aseretaa samirka, daki Umakidoniya nan Ukaya cas ba. Uwito ace ashi me anyimo atize ta Asere ta hana piit. We ina ce awe me waa bezi usasana iriba iru anyimo ashi me. wa buki uzina uwito ace ashi me ahira Ugomo Asere, ya ceki utarsa umakiri barki itarsi Ugomo Asere. 10 Wa buka i zinnu ube uze uvanaa Asere Yeso sa madi ze usuro asessere, de be sa maa hiri usuro iwono ka'inde, de be sa maa nyan duru nikara usuro anyimo iriba iburi i ugomo Asere.