Timoti Utuba
Bikoro bi Tuba
Bulus, una a kadura ku Ugomo Asere Yeso usuro uwuna Asere unu ubura uru, nan nu Ugomo Asere Yeso unu uge sa tibe. Uhana ahira Timoti, vana um ukadura uhem, ubura nan iriba ishew usuro Asere nan Ugomo Asere Yeso Ugomo Asere aru. Kasi imumsa mabuka we uwu, sa indusa uhana makidoniya agi, uda tonno u Afisa uwuu aye kati wa wuzi ure ubezi sas. Kati wa cari uganiya ahira kunna ire itente wana bassa uzatu ubinani. Agino a ezen in matara, unu guna ubenki ukatuma ka Asere, ahira unya umu cee. Nicce ni tize tini kobbi uhem uni usuro iriba ilau, wanu inko iriba ishew, nan urusa ukadura. Aye waciki una uwemi, wa gamirka uhana atize tihura. Wa nyara wa cukuno anu bezizi utize tini kobbi abanna me daki wa rusi imumbe sa wazin nu boo me nyani inrum me sa tonnon. Abanna me tirusa tize tini kobbi ti rezi inki awuza tini una ure-re. Tikuri tirusa agino me, tize tini kobbi barki daki una kadura mani ba, abanna barki anu uzatu ukabsa u inko utize, amabu anu nyarsi me tize, nan anu zattu utarsa Asere, nan ana madini, nan anu zata Asere, nan anu cori utize. An nya tize tini kobbi barki aru uhuza akaco nan ka ino nan anu huza anu. 10 Barki anu tarsa aneh nan ana nya vana uruma nan vana uruma, barki anu ucuzuzo anu wahaa we ani rere, barki ana mocoo nan anu uboo imumbesa daki iraa ba, nan vat imum besa izin in nieru nan nimum be sa izi ikadura. 11 Igeme ine ini unonziko tize ta sere Asere kani unya anyo are-re, age sa anyam ucanti. 12 Inzin ni iriba irom inu Uomo Asere Yeso Ugomo uru, de sa ma wum iruba ihuu, abanna makabum unu ure-re, ma wum anyimo akaduma ka meme. 13 Mi mazi unu coro utize mani, unu patti nan unu wuza tiron ronga ti buru. 14 Abanna vat anime amuzin ubura barki ma in anyimo utame, wanu uzatu ukadura. Abanna me uronta wa Ugomo Asere kpankom nan u hem ukadura, wunu hem Ugomo Asere Yeso. 15 Tize tisere tu kaba tini, tabari konde avi makabi, unu guna Ugomo Asere Yeso maribe unee barki ma buri ana madini, anyimo aweme mimani inteki unu corno me. 16 Barki ane makem ubura barki ahira am unu tuba, abezi iriba i neze i Yeso Ugomo Asere. Ma wuu igmo imum bati in cukuno imumu ubatta ahira ande sa wa kabi kadura uhana uvenke uzatu umaraa. 17 Aname, ugomo unee usso mayenne, unu uzatu uwono, in hunzi, Asere mameni unu udang ninonzo nicukuno nan uhana umaraa unee vat-vat. Icukuno Anime. 18 Inzinu nya uwe u inko utize, vana um, Timoti, in zin nu wuza anime barki imum be sa amu wuza ina dumo azesere awe me, barki uribe ani kono nirere. 19 Wuza imum agino barki u cukuno umu hem in kadura unu iraa ure-re. Are anu wa nyarime ukunna uhem in kadura ka we. 20 Gusi an Himinayus nan Iskanderi ande sa ma wito we atari ti nu uburu bati ma hungukowe titoi a hira corso utize.