Bikoro bu Tasi
Ceki vat ande sa wazi arere ana nyimo ure una wa iri anka co uweme barki wake ninonzo, wa wuzi anime barki kati wa cori tize ta Asere nan nu bezizi tize. Arere be sa wazin akacobe sa warusa kadura kati wa izi barki we nihenu nini, anyo ani me, wa wuzi we katuma unu muntu, abanna me aka co me sa wazin na re maroo maka tuma ka we me anu tarsa utize ta Asere tini, anu uhem ucani, bezizi ukuri ukuri usuzo timumu. In ki ya cukuno uya mabezizi ire imum sas duki mahem unu bezizi udert ba, agino me tize ti Ugomo Asere Yeso Ugomo Asere, azinu bassa daki wa kabirka unu bezizi ugi sa uhaza anyimo anipum ba. Unu ugino me unu yezi unicce nini, makuri marusa ire imum ba, anyo ani me, mazin hinguko nan matara kang ahira agbura, agbaran me sa a ezen in ni eru, nan kagura, nan tizomo, nan bassa imum iburu. Nan nuzatu uticukum tu ronta atii a nab, wa bassa uguna uwuza Ugomo Asere kaduma una uni uwu ikirfi “Susso nicce niwe me anyimo timummu tiginome. Ana me utarsa Ugomo Asere nan nu inko unicce imum ire-re ini. Abanname daki ta aye ini mum unee ba ti daki ti suri anyimo a uni in iri mumba. Anyo anime, ti tonno immare nan tironga. Ande sa nya wa cukuno ani mam wadi rizii anyimo umassa, anyimo ani barda, wadi rizizi ati mummu ti babbana in gmei maje mukunna iwono nan koya imumsa anabu wadi ribe anyimo ucorno me nan ni wono. 10 Abanna me, nyara ikirfi une ini koniya ni tin ni imum izenze, are anu ahira unyara ikirfi waceki kadura, wa huguko acce awe apuru abit, gbardang. 11 Abanna hume, una Asere, suma tinummu tigino tarsa iriba ire-re, utarsa Asere, imum ire-re, uhem, utira iriba, nan nu benki. 12 Zitoni, uzito me sa udi eshi na re aje akadura, umeki ivai izatu umara, azez sere imum igino me ini wabezi aje anu gbardang nan ni mumbe sa ireze. 13 Inzin nya uwe tize aje Ugomo-Asere unu gesame mani ma humzan inti mummu, nan naje Ugomo-Asere Yeso, unugesa ma buki kadura ahira Bilatus una nu bunti. 14 Tarsa uinko utize rep, imum ucana utize izoni ahira ashime uye Ugomo-Asere Yeso Ugomo-Asere. 15 Asere madi bezi u aye umeme rep uganiya Asere, unya anyo, ubari in sisinme, ugomo sa ma zin intigomo, Ugomo-Asere una tigomo. 16 Memani cas unu zatiiwono, una ticukum anyimo masaa be za ada haza me uburu mani uye mada hira mani ba, nyani marusi ugunkino umani, tinanu ta bezi ahira ameme nan tigomo tizatu umara, Icukuno-Anime. 17 Buka anu imummu anyimo unee kati wa heze acce, kati wa inki iriba ikirfi sa wazin imarsa, anyo anime, wa inki iriba iwe ahira Asere unuge sama nyinzan duru timummu ti kadura barki ukunna uronta uru. 18 Buka we wa wuzi imum ihuma wa wu ikirfi ahira akatuma kare-re wa, cukuno anu nyinza me iriba ka inde. 19 Abine ani wadi inka acce aweme nitin ni re-re azez sere imumbe sa i eze barki wa kabi uvenke unikara. 20 Timoti, tonno azez sere imum me sa a nyawe, suma piit intize ti babbana nan matara mage sa ma coro acecce tige sa agusa ni urusa umoco. 21 Are anu wa boo tize tigino me barki anime wa sesserke u hem ukadura, ceki uronta ucukuno nigo nan huu.