Uyohana Utaru
Bikoro bi Inde
Unanu udenge Asere Gayus desa ma ram iriba. Nihenu inzin biringara barki ure aje ashi me nan nihuma nishi me kasi uciki ubibe biriri bishi me. Ma wuza iriba irum unu ira aye anyimo anihenu wa e barki kadure kashi me, barki i haka anyimo kadure. In zom iri mum sa iteki igeme ba, ukunna agi ahana awe wa haka meru. Uhenu um, vat imum be sa uwuza nihenu, katuma ku inko iriba ini u zini umuta agenu. We wani wa bezi uzina uwe me ahira anu tarsa Asere, idi wu uri u tibi we in ire imum, ani me udi bezi utarsa Asere. Barki niza nigino nini wa suri ni, ma kabsa imum ba ahira anu tarsa Asere. Barki ani me idi wu uri ti kabsi usandu anu agino me, ti canti we merum, barki ti cukuno aroni akatuma nan we anyimo akadure. Ma nyertike uhana anyimo nigura me, ma ira Diyotarifis, desa ma nyra ma cukuno bigoro a nyimo awe me, ma game itarsa utize tiru. 10 Barki ani me, ingi ma aye, indi buki me imum me sa ma wuza, ma wuza bi bukum biru barki ma cari duru ni, ani me ya bari me ba, ma game u wuna uni henu mahabi, ma karti, i an desa wa nyara uwuza mahabi, ma suzo we anyimo udenge wa Asere. 11 Nihenu, kati i tarsi imum iburi ba tarsa nin igebe sa izi iriri, desa ma wuza imum iriri ma rusa Asere, desa ma wuza imum iburi ma taame Asere ba. 12 Damitiya ma rusa kode nyani ahira akonde vi, kadure in nice ni kani ka tarsa me, haru ma ti rusan in ani me, urusa uru me kadure kani. 13 Ma zin in timumum gbardang tige be sa ma nyari in nyertike, mi be daki ma nyara in nyertike ba in nibiro ni mei, barki ma ira ida wuna me uri ani me ba. 14 In zinu ubasa me tidi iri acece anyimo ati ye ti geme sarki ucara uganiya, abini me tidi buu tize aje unu hira aje. 15 Cukuno ni ini riba iruum, aroni wa iso kode vi in niza nume.