Bikoro bu Tasi
Ni hinu, ika ameki unumazime wuze imumu imadeni, shi sa izin ibibe bi huma i huguko unume iwume una anyemo abibe bireha ishivi, wuze siki-siki inice nowe me, kati hume ukarezo anyemo ubata me. Zekani ubasa utize tace ashi, ika iwuze inime idi ingce tize tini kubu Ugomo Asere. Barki anime, ika uye ma wuze ure ueera inu besa tire tize anice nume meme ize ire imum ini maze ba mazenu cara uni cenume uganiya. Na kovi magunu kame katuma maduku ire, abinime ane madikem imumu itara ubi gire, isai ma pata nice nume nan uye ba. Barki anime, madiziki ugito uti zongatu meme. Debisa abizezze me tize yacukunu nume gbars ma re uromo utimumu sa ma wuze tireren vat nan anu bizezze u yetiki me. Kati ihim aregishi ba iwuze Ugumo Asere nebasa ba, vat imum sa unu mawuze yani bira ini nan ni imum sa madi are ini. Barki unikibisa ma biranice numeme imum ibaru anyemo aticukum tumeme timadini, madi ore tini una iwenu, disa ma bira a bibe berere madi ore urei uviki wanu da doki ginu a hira abibe. Kati ti uzeba ikatuma ka hu ma, barki u ganiya sa wa wuna ure, sa ti ore uganiya sa daki ta uzoba. 10 Barki ani ane u ganiya sa tikem wasa, ati wuze katuma ka huma ahira anabu u wuze katuma ahira anigibisa wa katuma ka huma, gbardang. 11 I ranine ugbardang uyetiki sa mayah shi itare tum. 12 Anigibisa waze wabizi muruba mu reren a nyemo anipum wa wuze gbars ani gbare, wa wuze inime barki ayah we uzitu barki ugakirika Ugomo Asere. 13 Barki anime anigibisa wuzein gbare idaki watarsi tize tini kubu me ba anime ani wa wu awuze we nigbar barki sa wa tire igire wana pum awe. 14 Caki kati icukunu inuguna izen nu tira ubigire sai barki ugangiri ka Ugomo Asere uro Yeso bibe beririn Asere, ahira ame ani a ganikirka unee ahira ameme ahire unee. 15 Barki ni gbare nani idara uni gbare idaki ire mum ini ba, barki anime wanu aye urizo uni uni urere reme. 16 Nan nanigibesa wadicukunu anyemo iko utize, barki tucukunu ne goma we ani Israila ahira Asere. 17 Uzeka aname har uhana aje kati uye ma rmadamum, barki inta muhinu ma sere ani pum num. 18 Imum irere Ugomo Asere Yeso Asere acukunu nigona haru anyemo abibe bero ani hinu acukunu Anime.