Bikoro bu Kure
Ara anyimo atiye me, kaisar Augustas ma buki guna abassa vat anu unce. Ubassa utuba uganiya sa kiriniyus mā zi ugumna usuriya. Anime kondevi ma dusa ani pin nuwe me bati aka bassa we. Isubu ma hiri u Nazarat ani pin nu Baita Lami uhana Yahudiya, aba sa agusan nipin ni Dauda. Barki me bisana bi Dauda bini. Ma ha nan Maryamu de sa mazin inti nyari tume inna puru bati aka bassa we. Uganiya sa wa rani abirko me uganiya me uni madi yoo vana. Ma yoo Uvana, utuba uyoo uvana, ma impi me in mapori ma natti me uhugu, barki sa wa zowe unu denge ba abini me. Uwata me aye wa rani ama saa unu bee itam iwee in niye. Bibe bika dura ka Asere bi ē ahira awe, Ma saa ma Asere maketi we, wa kunna biyan bidandang. 10 Abinime bibe bika dura ka Asere be gun we “Kati ikunna biyan ba, ma aye shi inna banga aririn age sa Vat anu wadi kunna urunta udandang. 11 Ayoo unu bura kānime ani pin ni Dauda, memani Asere Ugomo Asere. 12 Ma saa me mazigenme sa adi nya shi, idi iri vana a impo me imma pori anata me hungu”. 13 Sārki ucara uganiyan wa iri nigura nanuu nan Bibe bikadura ka Asere unu nonzo Asere innugusa. 14 “Ninonzo na Asere unaza, nan ticukum tihuma acee anu nee nan de sa ma kunna urunta ume”. 15 Abiki uganiya me sa Bibe bika dura ka Asere ba dusa anyimo a seseri, ani tam me wa gun nacece “Ca tihaa ubaitalami, tika iri imum igeme sa takunna sa Asere abukan duru”. 16 Wa haa dibe-dibe waka kem Maryamu nan Isubu wan vana me anata uhungu. 17 Sa wa ira me, wa buki anu imum me sa abuka we anicee ne vana me. 18 Vat ande sa wa kunna icukuno Imum ugamara imum me sa anu hira itam me wa buka. 19 Maryamu ma meki ubassa utimum me sa ma kunna, unu gamara me Iruba. 20 Anu hira itam me wa kuri. Ininonzo nan ununonzo Asere, barki imum me sa wa kunna, wa ira, ka si ubuka me sa wa kunna. 21 Sa tiyee uwito-utari ta wuna sa adi gbari me, anya me niza Yeso, niza me sa Bibe bika dura ka Asere ba nyame ada Sārki uzika apuru amè. 22 Sa tiyee tusuro tawuna kasi u' inko utize ta Asere “Vat utuba uyoo uruma adi witi Asere me”. 23 Kasi unyertike U' inko utize ta Asere “Vat utuba uyoo uruma adi witi Asere me”. 24 Wa nya me unyanki kasi u' inko utize ta Asere “Mu hurbe muni muree nan matatabara marce”. 25 Ure unyu marani ujerusalem niza nume Siman, una biyan ba Asere mani ini ruba ilau. Mazin nunyara ubarka u Isaraila, Bibe ba Asere baazi nan me. 26 Bibe bilau ba Asere ba bezi me unu guna mada wono ba senke ma ira Asere Yeso. 27 Uru wui Bibe bilau ba Asere bihan Siman udenge Asere. An ka coo me wa ēn Yeso vana uneze, kasi utanda nan u'inko utize ta Asere. 28 Ma gbindirko me abigiri ma nonziko Asere ma gu. 29 “Aname ca urere uweme madusa inna puru arum Asere, kasi ubuka uweme. 30 Barki sa aje am a'era nibussi nuweme, 31 Sa wa wuza amu hennu manun vat. 32 Ma saa mani mati roo uhana anuu uzati utarsa Asere nan ninonzo uhana anuu aweme Isarailawa”. 33 Acoo avana me nan ka inoo we wa kunna urunta imum me sa mubuka. 34 Siman ma nonziko we ma gun Maryamu a inoo me “Kunna memmerum Vana ugeme madi cukuno unaa urizo nan uhira wa nun gbardang anyimo Isaraila nan ubezi sa adi nyarime. 35 Uvira udi watti iruba iweme bati arusi muruba manu”. 36 Unun kurzuzo utize ta Asere ahiran me unani zaa Hanatu. Ucaa ufanuyila nilem ni Ashiru mamu wuna uwari kang. Wa wuu tiwee usunare inna nyaa nan uruma umeme. 37 Ma zi'inti wee a'ino-uwitotari intini tinazi (84 years). Daki maceki udenge Asere ba inka tuma unu canti anyoo nan biringara niyee nan nuwui. 38 Uganiya me ma nyene uhana ahira awe unu nonzo Asere, ma buki vat ande sa waazin nubee uburu Urshalima abanga a vana me. 39 Sa wa mara kondi nyani wa wuzi kasi u inko utize ta Asere, wa kuri Ugalili ani pin nuweme Unazarat. 40 Vaname ma uu mawu nikara, nan ukingizi urusa, nan ubenki Asere anicee nume. 41 Anka coo me waka haa Ujerusalem ingi niwee na kette barki u'idin Faska. 42 Sa mawuna tiwe ukirau-tire, Wa kuri kurri uganiya u'idi utanda. 43 Sa tiyee tu idi ta mara, wa tubi kurso ati kura. Yeso ma dii adumo Ujerusalem Sārki urusan anka coo me. 44 Wa bassa nan mazi nanni goo nanume sa wa haka nan we, wa hiri tanu. Wa tubi u nyara ume anyimo anu turra uweme nan aronni. 45 Sa daki wa ira me ba, wa kuri Ujerusalem waka tunguno unyara ume abini me. 46 Wawu tiyee titaru unu nyara ume wa tinka me udenge Asere, ma ciki atii anu bezizi, unu kunna nan nu'igizo uwe. 47 Vat andee sa wa kunna me wa meki ugamara urusa nan ukabara umeme. 48 Sa wa ira me wa meki ugamara me kang. A'inome ma gun me “Vana, nyanini wa wuzan duru aname? Kunna, acoo uweme nan mi tizin nunyara uwe unu curnome Iruba”. 49 Ma gun we, “Barki nyani izin nunyan um? Ita shi izi gbass incukuno akura acou um ba?” 50 Daki wa rusa imum sa ma boo ba. 51 Ma dusa akura nan we Unazarat ma tarsi tize tuweme. A'ino me ma inki Vat timum tigeme Iruba. 52 Yeso ma re'aje unu uzza nan nurusa, ma kuri ma kinki ukem ukaba ahira Asere nan nanuu.