Umarkus
Bikoro bi Inde
U tuba uka dura kurunta ka Yesu vana Asere. Kasi unu kurzo tize ta sere Ishaya ma nyetike “ira, “indi tuburko we una kadura a hira awe me, meh mani madi barka we uname.” “Akunna nimyera nu uye ani jaa, 'unu tisa, cukuno unu rusa anu nan Ugomo Asere, hakani una umeme dert'”. Yohana ma eh ma zorso anu anyimo anijaa makuri ma beziwe una uzorso me nannu guna wa ceki a cara abanga a zenzen barki akabiwe usuro abanga aburume. Vat nipin nu Judiya nan anu Urushalima, wasuri wa ha ahira ameme manno ma zorowe uraba u Juda. sawabuki uguna wa ceki a banga a buru aweme. Yohana ma soki u dibi utiwui unu subu urakumi ma kuri ma tirzi utinome ini wa imimare imeme yazi matu mishii ini jaa. Maboo tize ti Ugomo Asere maguwe uye ma eze sa ma tekum ini kara mi indaki mabari uguna in tunguno in sopi be nyumo ba kpatak ameme. Mima zoroshi imgwei me madi zorsoshi inbibe beriri. Anyimo atiye tigonome tine Yesu ma suri Unazarat anyimo Ugalili Yohana mani ma zoro me uraba Ujorda. 10 Sa Yesu ma suro agwei me, Asesere a pokino bibe biriri ba Asere bi tu anipum nimeme gusi bihurge 11 Sa nimyrang na suro Asesere. Hu, vana um mani sa inteki unu nyara me. in kunna urunta uweme. 12 Abinime bibe biziki me bi hamme ani jaa. 13 Ma cukuno ani jaa me tiye tina akura nazi, una bi be bizenzen ma eh ma mansame, maciki ni gome nan ni nama ini jaa una katuma ka Asere ma nyinzi me imum besa manyara. 14 Uganiya sa a meki Yohana Yesu ma ennu boo anu tize ka Asere. 15 Magu ana uganiya wa aye ma saa mu Ugomo Asere ma aye mamu. hem mi ikabi tize tum. 16 Madusa ani kira nu raba udan Ugalili, ma iri Siman nan Andrawus uhenu u Siman wazi ma hurba uraba me. wazi numensi icere. 17 Yesu ma guwe aye tarsan nimi indi wushi anu mensi anabu. 18 Wa ba ceki ma hurba me wa tarsi me. 19 Mara anyimo a tanu ma iri Yakubu vana u Zabadi nan Yohana uhenume. wah ra anyimo ujirgi umgwei unu urezi umakoma. 20 Matiti we, wa dusa waba ceki acho awe me Zabadi anyimo ujirgi umgwei me wa tarsi me. 21 Ma haki a nyimo Ukaparnahum Asabar adusa a ribe, me ma ka ribe a nyimo udenge unigura ma boo tize ta Asere. Wa kunna biyau inni mumbe sa ba we wa 22 ziki me debe sa mazin nikara azoh gusi debe sa ma bezizi abanga . 23 A nyimo udenge unigura me uye mara ni in bibe bizenzeng. Maha ma wu uhunu gangang. 24 Nyanini tidi wuzi in hu Yeso una nu nazareth? Wa aye uhuzin duru? Marusa we hu bibe ba Asere bini. 25 Yeso ma busurka ugbergene me magu, ingara u suri abini me. 26 Abini me bibe bi zenzeng me bi vete me adizi bi yeze nigmirang gangang bi ku sura me. 27 vat anu wa kunna biya, wa ikki nya nini izigeme, uboo abanga asoh nan ni kara! Mayenne anu ibe zenzeng wa yenne wa kunna me. 28 Abini me abanga adusa a ribize vat a nyimo nan matara mu Galili. 29 A hira me sa wa ceki udenge unigura me, wa ribe anyimo a kura Simon wan Andarawus an Yakubu nan Yohana. 30 Ugiri u Simon marari innipum ba wa buki me abanga ameme. 31 Ba amini me ma meki tari ma hirza me. ma ba huma. ma ziki imumare ma nyawe. 32 Unnu wunjoro, wa ezime inna na tikoni nan bibe sa agbergene wa ribe we. 33 ni pin me ni gurna vat ana tukum. 34 ma humza vat ana tikoni sassas ma kuri ma suzo agbergene wa buki tize barki wa rusi me. 35 Ma suri nisssizo maka wuna biringara in sissimme. 36 Siman nan bibe sa wa zi nigome wa nyarime. 37 Wa dusa wa iri me a hira sa ma rani. sa wa ira me, wa gu imme, anabu wa zin innu nyara uwe. 38 Ma guna taru ni, arahira a ninjo a nipin imbuki we tize abini me cangi. Imumbe sa ya en me ya zigino me. 39 Ma dusa vat a nyimo uGalili, ma boo tize ta Asere a nyimo a tidenge ti nigura, ma suzo a gbergene. 40 Uku taru maka aye ma tun guno inna ruu, magu imme ana inki wa hem uhuman. 41 Ma ngwimca innu gogoni, Yeso ma yeze tari timeme ma dari me, magu inn zinnu su me, magu, huma. 42 A hira me ma ba huma. 43 Yeso ma gu imme innki wa buka uye abanga agino adi huwe, dusa ana me. Yeso ma gu imme hana kati ubuki uye iri mum. 44 Ka nya una katuma ka Asere udanga me, umm be sa Musa mabuki we unnu guna wuzi ini. 45 Ba unu me ma tunguno ubo anabu imum me vat. Abini ani Yeso ma diri ace usuro a nipin. Ma dusa maka cukuno a manyanga ma huu im bikki cas barki anu wa nyarai me.