Bikoro bu kirau in nu Tasi
Sa uwui kapata wa aki, madakin nan maremu a ino yakubu wan salomi, wa kpi ti runga ti unya urunta barki waka wuna ikizi Yesu ayimo icau me wa hiri inisisizo uwui uladi uwui utu ba wa ha ahira sa avati Yeso ni uganiya usuro uwui. Wa gamari acece awa me aveni madi hingirkon duru nipo sa atara icau me? sa wa gunkuno, wairi uye mamu hin-girko nipo me barki mazi nidandan. Wa ribe ayimo icau me wa iri uye ma turi ayimo me in te runga ti rum, maciki tari tina re, wa kuna biyau iriba iweme, ma gun we,”kati ikunna iyau ba,”ya ira Yesu una unazaret, de sa a vati me abame. ma hiri, ma zoni abama. irani ahira me sa a nati . dusani, ika bukani anu tarsa umeme nan bitrus ma ra ajeshime uhana ugalili. abi ne ani idi iri meni kasi sa ma buki shi,” Wa suri unu sum, wa bilozo nan uganara utize. vat uwe wa myinca in bi yau. Nisisizo uwui utuba ayinmo tiye sunare, natubi aye ahira 10 maremu madakin, de sa ma sussume agwergenen usunare. marenu ma ha maka buka adesa mazina na we a hira aso atiyon. 11 sa wa kunna agi ma hira maremu ma ira me, da wa hem ba. 12 Ma e makem ana wa re ayimo aweme sa wa hazi suro a yimo ani pin me. 13 Wa ha waka buka nihenu, ni henu cangi da wa hem ba. 14 A dodonkino Yeso ma kem anj kirau unu inde, wa kete acece, ma bezi we bezi we uzatu uya iriba i weme nan ni mumme saikartiziwe uhem in me. barki sa da wa him nan adesa wa irame, sa mahiri ahira iwono imeme. 15 ma gun we,” lana ni ayimo une i boo ni henu vat. 16 de sa mahem azoro me madi venke, de sa magame madi ribe ijassi . 17 An desa wa hem tidi zi nigome. ayimo ni za num wadi suzzo agwerge. wadi boo ni lem ni soo. 18 wadi mesi iwa in tari, in wa sa iri mum iti kono i da huna we ba, wadi tarsa ana ti koni tari barki wa humza 19 Sa ma mari tize wan we adusa aziki me u hana aseseri maka cukuno atari tine reta asere. 20 anu tarsa umeme wa dingi ubo abanga me vataba, ogomo asere ma tarsin in we unu wuza i mumu obasa utize.