Bikoro bu Kure
uhari nicha nu wame gusi ozowa unu umadani, hume unu umadani mani. Rosa ingi ugomo Asere machabu unu ahira atimum ma wuza mamarom. Hu unubu kati ucari abaga, unize hu hira kusi unda kim ucharin ba. Kusa wa iza imumba sa ma waza izi gbardang igi ize cin wadi gi ini a nini ina cin me? Kuse usisikima iriba utarsa ogomo Asere uze ini baba nu za kaba uma. Kati ukara ogomo Asere ukiwa utirze utize ta sere. Ugomo Asere mamani madi kuro zo kwadi vi imim ba sa wazi inie. Andi sa wa nyara aziwa ga tize ta Asere andi zewa uhana iriba imeme. Andi sa waze inu him ba, nan disa nyari me, wadi sa wanyari wa ukaba ma wadi gorna unu ugomo Asere. Vat andi sa waze ini mumu izinze, wadi gorona inijisi wa iimumu iboro. 10 Ugomo Asere madi yaze nu wa cukuno gongo ga inji ma yahudawa ahana malumma. 11 To ugomo Asere madi nyari sime muta achaba. 12 Andi sa wa waze imumu unu tama, adi meki wa wa charin gusa ga tize ta Asere adi huki me yadi sa abuka. 13 Unu madi suborka ahari imumu izizen sa ma waze ba, saidi ma subarja hara imumu iriri ga uboka ugomo Asere. 14 Inge anu zatu tarsa tize ta Asere wisa da wazin inu weke utize ba, wazin unu weke u tize anyimo aweme ba. 15 Imumum sa wa zen inu wazime, izoma imum sa anyitteki ini na anumu amuruba muma, imuma sa wa wazen ira anumu amu roba muwa ma. 16 Ugomo Asere madi eh ma wazen taze unuweh adumu ani ani izen iti zetigime, tu Ugomo Asere. 17 Ige hu mayahudawa me, inugona watonu atize ta Asere har uze unu baze unu bora initine ugomo Asere. Urusa imumum sa mahim, inine ugomo Asere sata cikonu inume. 18 urosa imumum sa mahim inine marosa ugamara mame, wanu garimaka me. 19 Nan nu guna inne kara nu meme unu benki in nanu sa wara anyimo amari mani. 20 Mazi unu bara anu, anu rosa a baga, mazin unu bazize we ti na tihuma. Barki wareje kati ire imum iri we aje. 21 Hu debe sa bezizi anu ya cukuno uzowe inu bezizi unice nuwe ba? Inu sa ubeziziz tize ta Asere me aki kati awozi nikari hu uda huda wuza nikari me ba? 22 Hu debe sa waguna kati a tazi nan uneh besa māzo awe ba hu udawaza weba? hu debe sa utarsa makiri, da wuza we nikari udenge umakiri me ba? 23 Hu debe sa utira bigiri unu inko utize abana me daki wa ira ugongo u inko utize ti gomo Asere ba? 24 Kasi anime sa anyettike unu guna, usoro ushi me anu uzatu urosa Asere wa cami niza na Asere. 25 ni rizi, inki utarsa u inko utize. Abanna me inki hu unu u hankirka u inko utize tini, nigbari nizo anyo ire imum ini ba. 26 A unu zati unigbari ma tarsa u inko utize ti Asere, antani, azo adi bassa uzati nigbari ni meme anice nini gbari me ba? 27 debe sa uzati unu gbari utanda ume uni, ayene, matarsa u inko utize tini kuba rep, azo ma huna we ba, hu sa uzin nu inko utize tini kubu me nu nyettike nan nigbari, abanna me u hangara u inko utize me! 28 De be sa mazi uyahudawa utuba azo unu be uyahudawa unu pum a massa ba, nigbari ni tuba nizo nigbari ni uwaa unipum ba. 29 De be sa mazi uyahudawa iriba mani mazi uyahudawa nigbari ni tuba ni raa anyimo iriba ini, in nu guna unu ugunu me utarsa wa Asere ameme wa suro ahira Asere ani.