Kitab sutyi prejanjian anyar ing Basa Jawa Suriname sing gampang

1 Pétrus