Kitab sutyi prejanjian anyar ing Basa Jawa Suriname sing gampang

Kolosé