^
Filipi
Pembukakan lan pamuji slamet
Pandongané rasul Paulus
Urip kanggo Kristus
Andap-asor lan kaluhurané Kristus
Kaya pepadang nyloroti jagat
Timotius lan Epafroditus
Keslametan namung lantaran pretyaya
Nglumui nyandak sing dituju
Rasul Paulus maturkesuwun
Penutup lan pamuji slamet