ODOEJE NIWAKATE CORIINTIOTEDI
Paulo ijoa owidi eletidi lidietigi loiigi Ǥoniotagodi niɡ̶eladimigipitigi Coriinto. Pida onexaa itiwataale boɡ̶oiditeloco Aneotedoɡ̶oji lotaɡ̶anaɡ̶axi. Nigotaɡ̶a Coriinto onowidi niɡ̶icoa niliicaɡ̶ajetecidi, codaa manitaɡ̶a owidi anoojetekaɡ̶a codaa minoa oojetedi. Coriinto aniboonaɡ̶ategimadaɡ̶a leeɡ̶odi niɡ̶icoa loenataka noleeɡ̶axiidi. Manitaɡ̶a Coriinto eliodi greegotedi anidiaa liɡ̶eladi, one anaɡ̶axakenaɡ̶aɡ̶a leeɡ̶odi odiletibige daɡ̶a onaɡ̶axateloco eledi noiigi minoa lixaketedi. Manitaɡ̶a Coriinto niɡ̶ica oko one abeyacaɡ̶aɡ̶a, codaa niwicomaɡ̶a. (Awiniteloco Atos 18,19).
Niɡ̶ica loiigo Cristo manitaɡ̶a Coriinto one dawalacetiwage, odaa Paulo ja didikotibige, dipokotiogi me yatecoɡ̶otaciwage. Paulo yalaɡ̶ata niɡ̶ina lixaketedi oko me liciagi netoleɡ̶egi lodoe Aneotedoɡ̶oji. Pida niɡ̶ica lixakedi Aneotedoɡ̶oji baadaɡ̶a liciagi lixakedi niɡ̶ina oko. Niɡ̶ica loiigi Ǥoniotagodi onowidi niɡ̶icoa lakataɡ̶a ane beyagi, leeɡ̶odi eliodi oko anee lewiɡ̶a aɡ̶ele, owo ane beyagi. Joaniɡ̶idaa leeɡ̶odi meliodi oko beyagi modotaɡ̶atibige eliwaɡ̶atakaneɡ̶egi loiigi Cristo. Odaa Paulo ja didikotibige me yoxoɡ̶otece lakataɡ̶a ane beyagi. Diiɡ̶axinaɡ̶atece anodaaɡ̶ee nadoneɡ̶egi, codaa niiɡ̶axitiniwace niɡ̶ina anonakato Ǥoniotagodi anodaa leeditibige modigotiogi niɡ̶ina oko ane doɡ̶onakatoteda Ǥoniotagodi. Codaa aaɡ̶aɡ̶a yalaɡ̶ata niɡ̶ica laawigo Ǥoniotagodi, codaa yalaɡ̶ata anodaa leeditibige me ee niɡ̶ina oko moilaawi. Niɡ̶ica loiigi Cristo digoida Coriinto odidikotibige Paulo odoletibige moyowooɡ̶odi niɡ̶icoa niiɡ̶axinaɡ̶eneɡ̶eco anewi. Paulo yeloɡ̶oditiogi anodaaɡ̶ee niɡ̶icoa nixaketedi Aneotedoɡ̶oji Liwigo ane yajigota oko. Codaa diiɡ̶axinaɡ̶atece niɡ̶ica anodaaɡ̶ee nige dopitedijo Ǥoniotagodi, codaa yalaɡ̶ata niɡ̶ica ɡ̶odolaadi gela ane jibaɡ̶atege. Eledi yalaɡ̶ata niɡ̶ica anodaaɡ̶ee ɡ̶odemaanaɡ̶aneɡ̶egi anewi. Niɡ̶ica lapo loiigi Cristo digoida Coriinto onioda dinyeelo moyaxawa madewetedi anoyiwaɡ̶adi Ǥoniotagodi digoida Jerusalém. Noɡ̶owidijedi Paulo lotaɡ̶a yecoaditibige eliodi oko anonakato Ǥoniotagodi.
1
Paulo yecoaditibige Coriintiotedi
Ee Paulo, Aneotedoɡ̶oji eniditediwa me ee liiɡ̶exegi Jesus Cristo, leeɡ̶odi jiɡ̶idaa ane yemaa Aneotedoɡ̶oji. Me jidi naɡ̶adi iwakate yaxawa ɡ̶onioxoa Sóstenes. Jidikotibige lapo oko anida aneetege Aneotedoɡ̶oji, ane niɡ̶eladimigipitibige nigotaɡ̶a Coriinto, niɡ̶idi ane iolatedicoace Aneotedoɡ̶oji mepaa nepilidi leeɡ̶odi mida aneetetege Jesus Cristo. Aneotedoɡ̶oji eniditedaɡ̶awatiwaji mijokijoateda makaami nepilidi, digo anigotediogi meniditediogi ijotawece niɡ̶ijo anodoɡ̶etetalo Ǥoniotagodi Jesus Cristo mepoka nepiliditeda. Jesus Cristo Niotagodi, codaa aaɡ̶aɡ̶a Ǥoniotagodi. Jemaa Aneotedoɡ̶oji ane Ǥodiodi, iniaa Ǥoniotagodi Jesus Cristo midioka limedi meletaɡ̶adomitiwaji, codaa mowo midioka limedi mele ɡ̶adaaleɡ̶enalitiwaji.
Paulo diniotagodetalo Aneotedoɡ̶oji leeɡ̶odi gela lewiɡ̶a Coriintiotedi
Idioka limedi me iniotagodetibigalo Aneotedoɡ̶oji leeɡ̶odi akaamitiwaji, iniotagodetalo leeɡ̶odi meliodi meletedaɡ̶adomitiwaji leeɡ̶odi mida anenitege Jesus Cristo. Yajigotedaɡ̶awatiwaji owidi anele ane icoɡ̶otigi miniwataɡ̶a, igaataɡ̶a eote ɡ̶animaweneɡ̶egi me enitece codaa mowooɡ̶oti, icoatawece niɡ̶icoa ane leeditibige mowooɡ̶oti codaa ane leeditibige me enitece. Ǥobodicetedi anele aneetece Cristo ewi moiigi ɡ̶adakataɡ̶a me ɡ̶adewiki. Joaniɡ̶idaa leeɡ̶odi aɡ̶ica ananiaditaɡ̶adomitiwaji nixakedi ane yajigotaɡ̶awa Aneotedoɡ̶oji Liwigo. Codaa anibeoonitibigegetiwaji niɡ̶ica noko nige dopitedijo Ǥoniotagodi Jesus Cristo. Yajigotedaɡ̶awatiwaji ɡ̶adoniciwaɡ̶a me deɡ̶eyamaɡ̶atice ɡ̶atiwaɡ̶atakaneɡ̶egi nigepaa niɡ̶ica owidijegi noko, codaa eote me diɡ̶ica ane yakadi makaami laagetedipi niɡ̶ica noko nige dopitedijo Ǥoniotagodi Jesus Cristo. Jakataɡ̶a me jinakatonaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji midioka limedi me ɡ̶odaxawa. Jiɡ̶ijaa ane eniditedaɡ̶awatiwaji mawanitege Lionigi, ane Jesus Cristo, Ǥoniotagodi.
Niɡ̶ina oko dawalacetiwage, ja dinaxakawamigi
10 Inioxoadipi, ɡ̶adibodicaxinitiwaji leeɡ̶odi Liboonaɡ̶adi Ǥoniotagodi Jesus Cristo maniwotitema ane ɡ̶adotaɡ̶atiwaji, odaa jinaɡ̶awalacetiwage. Opilitelocotiwaji idokida ɡ̶adowoogo, codaa niɡ̶ica ane akatitiwaji me iɡ̶enaɡ̶a me ɡ̶adoenatagi. 11 Inioxoadipi, eji niɡ̶inoa yotaɡ̶a leeɡ̶odi idi loiigiwepodi Cloe oneloɡ̶oditiwa minoa nideleɡ̶eco ɡ̶adiwigotigitiwaji. 12 Joaniɡ̶idaa ane jemaa mejitaɡ̶awatiwaji monidi oko anodi, “Jioteci Paulo”, icaaɡ̶ica eledi modi, “Baɡ̶a jioteci Apolo”, idiaaɡ̶eledi modi, “Baɡ̶a jioteci Pedro”, pida eɡ̶idi eledi anodi, “Boɡ̶oko nebi Cristo”. 13 Odaa natigide ɡ̶adigeetiwaji, Cristo domige dawalace? Oɡ̶oa, Paulo domige oyototeloco nicenaɡ̶anaɡ̶ate leeɡ̶odi akaamitiwaji? Oɡ̶oa, domige oibake liboonaɡ̶adi Paulo neɡ̶etiɡ̶adilegenitiwaji?
14 Iniotagodetalo Aneotedoɡ̶oji me diɡ̶ica ilegexegi niɡ̶ida makaamitiwaji, ijokijo Crispo ijaa Gaio me jilege. 15 Odaa joaniɡ̶idaa aɡ̶ica ane yakadi mee me jibake iboonaɡ̶adi me jilegenaɡ̶a. 16 Niɡ̶ina natigide nalaɡ̶atibigiji maɡ̶aɡ̶a jilege Estéfanas idiaa loiigiwepodi. Analaɡ̶atibigiji diɡ̶ica me jilege eledi oko. 17 Pida onateciɡ̶ijo ilegexedi oko, igaataɡ̶a Cristo aidiiɡ̶e daɡ̶a jilege oko, pida idiiɡ̶e me jatemati nibodicetedi anele anoyalaɡ̶atalo. Niɡ̶ina me jeloɡ̶odi niɡ̶inoa nibodicetedi, ajibake lixakedi okotigi niɡ̶ina iiɡ̶o, leeɡ̶odi idoitaɡ̶a inoɡ̶a loniciwaɡ̶a lemeɡ̶egi Cristo me yeleotedeloco nicenaɡ̶anaɡ̶ate.
Cristo loniciwaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji, codaa me niɡ̶ica lowooɡ̶otakaneɡ̶egi
18 Niɡ̶ijo natematigo ane yalaɡ̶ata lemeɡ̶egi Cristo me yeleotedeloco nicenaɡ̶anaɡ̶ate, niɡ̶ina oko anicota me naaɡ̶a, ane diɡ̶icata lewiɡ̶a miniwataɡ̶a Aneotedoɡ̶oji, niɡ̶idi oko oyakadi niɡ̶ida natematigo me netoleɡ̶egi. Pida okomoɡ̶oko baaniɡ̶ida ɡ̶odewiɡ̶a ane diɡ̶ica liniogo jakataɡ̶a niɡ̶ida natematigo me loniciwaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji meote ɡ̶odewiɡ̶a. 19 Leeɡ̶odi lotaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji modi,
“Jaaɡ̶adi lixaketedi ɡ̶oneleegiwadi aninoa lixaketedi,
codaa inoɡ̶a anoyowooɡ̶odi niɡ̶ina anowidi lowooɡ̶otakaneɡ̶eco.”
20 Odaa lixakedi niɡ̶ina oko aninoa lixaketedi aɡ̶aleeɡ̶ica niwaló. Codaa niɡ̶ina ane diiɡ̶axinaɡ̶atece lajoinaɡ̶aneɡ̶eco judeutedi diiɡ̶axinaɡ̶atece niɡ̶ina ane daɡ̶adiaaɡ̶ica niwaló. Codaa niɡ̶ina notaɡ̶aneɡ̶ecajo ane yalaɡ̶ata niɡ̶inoa aninoa digoina iiɡ̶o idaaɡ̶ee eetece niɡ̶ina ane daɡ̶adiaaɡ̶ica niwaló. Igaataɡ̶a Aneotedoɡ̶oji ja ikee me netoleɡ̶egi niɡ̶inoa lixaketedi niɡ̶ina oko anida aneetege niɡ̶ina iiɡ̶o.
21 Igaataɡ̶a Aneotedoɡ̶oji aneliodi lixakedi, aika niɡ̶ina oko moyakadi moyowooɡ̶odi anodaaɡ̶eeteda, leeɡ̶odi oibake epaa lixaketedi okotigi niɡ̶ina iiɡ̶o. Pida Aneotedoɡ̶oji yakadi mele meotace me newiɡ̶a niɡ̶ina oko anoyiwaɡ̶adi niɡ̶ida natematigo anoyakadi eledi oko me netoleɡ̶egi. 22 Judeutedi domoɡ̶oyemaa Aneotedoɡ̶oji me ikee ɡ̶odoxiceɡ̶etedi libinienaɡ̶a, idiaa greegotedi baɡ̶a domoɡ̶oyemaa moyowooɡ̶odi inoatawece odatikatalo lixaketedi. 23 Pida okomoɡ̶oko baɡ̶a jatematiiɡ̶a Cristo me yeleotedoɡ̶odomi madataɡ̶a nicenaɡ̶anaɡ̶ate. Odaa niɡ̶ida ɡ̶odatematigo liciagi naɡ̶ana wetiɡ̶a aneo me nixipaɡ̶a judeutedi, pida greegotedi boɡ̶oyakadi me netoleɡ̶egi niɡ̶ida ɡ̶odatematigo. 24 Pida niɡ̶ina Aneotedoɡ̶oji ane eniditediogi miditaɡ̶a judeutedi, codaa me miditaɡ̶a greegotedi, ɡ̶odatematigo ikeetiogi Cristo me loniciwaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji codaa me niɡ̶iniaaɡ̶iniwa niɡ̶ica lixakedi Aneotedoɡ̶oji. 25 Igaataɡ̶a niɡ̶ida nowoogo anodiletibige niɡ̶ina oko daɡ̶a letoleɡ̶egi Aneotedoɡ̶oji, codaa niɡ̶ida nowoogo naɡ̶axateloco lixakedi oko. Codaa niɡ̶ida anodiletibige niɡ̶ina oko daɡ̶a laɡ̶amaleɡ̶egi Aneotedoɡ̶oji, pida jiɡ̶idapaɡ̶a yoniciwadi caticedi loniciwaɡ̶a oko.
26 Inioxoadipi, analakitibigetiwaji anodaaɡ̶eni niɡ̶ijo neɡ̶eniditedaɡ̶awa Aneotedoɡ̶oji! Pida Aneotedoɡ̶oji beɡ̶eniditediogi onateciɡ̶idi niɡ̶ina akaamitiwaji aninoa ɡ̶adixaketedi, aɡ̶eliodi anida naɡ̶atetigi, codaa onateciɡ̶idi ane ɡ̶oniotagodepodi. 27 Pida Aneotedoɡ̶oji iolatedicoace niɡ̶ina oko, anodita niɡ̶ina okotigi niɡ̶ina iiɡ̶o me yetoledipi. Eotedibige me ibolikatidi niɡ̶ina aninoa lixaketedi. Codaa iolatedicoace niɡ̶ina oko anoyakadi niɡ̶ina okotigi niɡ̶ina iiɡ̶o me aɡ̶amalaɡ̶aɡ̶a, eote me niboliɡ̶atibigiwaji niɡ̶ina oko loniciweɡ̶enaɡ̶a. 28 Aneotedoɡ̶oji iolatedicoace niɡ̶ina anenitiniwace me iwikodadi, codaa me niɡ̶ina nalatigipi, ane diɡ̶ica niwaló. Iolatedicoace niɡ̶idi oko moyaaɡ̶adi niɡ̶ina anoyakadi niɡ̶ina okotigi niɡ̶ina iiɡ̶o mida niwaló. 29 Eote niɡ̶ida eotedibige me diɡ̶ica ane yakadi me dinabaketibece lodoe Aneotedoɡ̶oji. 30 Pida Aneotedoɡ̶oji eote me ɡ̶adexocitege Jesus Cristo. Niɡ̶ijo Jesus loenatagi ikee Aneotedoɡ̶oji mida lixakedi, odaa Aneotedoɡ̶oji jeɡ̶eote moko oko ane iɡ̶enaɡ̶a leeɡ̶odi Jesus me iɡ̶enaɡ̶a. Codaa Aneotedoɡ̶oji ɡ̶odiolatedice moko loiigi, codaa eote me ɡ̶odewiɡ̶atace leeɡ̶odi niɡ̶ijo me yeleotedoɡ̶odomi Jesus. 31 Odaa jiɡ̶idaa Aneotedoɡ̶oji lotaɡ̶a modi, “Nigica ane yemaa me dinabaketibece, ele me dinabaketibece leeɡ̶odi Ǥoniotagodi!”