ODOEJE NIWAKATE TESSALONICEENSITEDI
Aca nigotaɡ̶a Tessalônica aninoa icoa enaanaɡ̶a manitaɡ̶a. Jiɡ̶idiaaɡ̶itedice niodaɡ̶awadi romaanotedi. Paulo jiɡ̶ijaa odoejegi liiɡ̶exegi Aneotedoɡ̶oji ane yatematitedibece nibodicetedi anele aneetece Cristo, odaa jeɡ̶eo lapo niɡ̶ijo anonakato Ǥoniotagodi. Icoa judeutedi ane niɡ̶eladimigipitigi Tessalônica eliodi modakapetege nibodicetedi anele, odaa eliodi moiatetibece Paulo ijaa Silas, codaa ijo moniwilotiniwace. Niɡ̶idiaaɡ̶idi Paulo ja imonyaticogi Timóteo Tessalônica migo yaxawatiogi loiigi Cristo meo mepaanaɡ̶a ili eliwaɡ̶atakaneɡ̶egi. (Awiniteloco Atos 17.1-10).
Paulo yatemati niɡ̶ica anodaaɡ̶ee nige dopitedijo Ǥoniotagodi. Doɡ̶etetibigimece Aneotedoɡ̶oji leeɡ̶odi mele moikee me niwinigijedipi eledi niɡ̶eladimigipitigi Tessalônica, leeɡ̶odi meliodi me dinemaatiwage, codaa moyiwaɡ̶adi nibodicetedi anele. Paulo eo monalaɡ̶atacibige niɡ̶ijo anee lewiɡ̶a me iɡ̶enaɡ̶a niɡ̶ijo maleeɡ̶idiaaɡ̶ite miditaɡ̶a. Odaa jiɡ̶ijaa niwinigijegi. Paulo yalaɡ̶ata meliodi me yemaa loiigi Cristo, odaa naɡ̶a daɡ̶adiaaɡ̶ica libodigitigi, odaa ja iiɡ̶e Timóteo migo iwi migalee odiotece Jesus. Paulo aaɡ̶aɡ̶a diiɡ̶axinaɡ̶atece niɡ̶ica anejinaɡ̶a me ɡ̶odewiɡ̶a anepaɡ̶a yocaɡ̶aneɡ̶e Aneotedoɡ̶oji, codaa miditawece nigomaɡ̶a monibeotege lanokegi Ǥoniotagodi. Owidijedi lotaɡ̶a Paulo inokinoa niladeeneɡ̶eco.
1
Paulo yecoaditibige Tessaloniceensitedi
Ee Paulo, Silas, iniaa Timóteo, jiwakateenaɡ̶atibigaɡ̶aji naɡ̶adi ɡ̶odiwakate ane emeɡ̶ee jidi. Jiwakateenaɡ̶atibigaɡ̶aji anakaami ɡ̶onioxoadipi, ane iwaɡ̶atitetiwaji Ǥoniotagodi manitaɡ̶a nigotaɡ̶a Tessalônica, akaami ane ɡ̶adexocitege Aneotedoɡ̶oji Ǥodiodi, iniaa Ǥoniotagodi Jesus Cristo.
Jemaanaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji Ǥodiodi, codaa me Ǥoniotagodi Jesus Cristo midioka limedi meletaɡ̶adomitiwaji, codaa mowo mele ɡ̶adaaleɡ̶enali.
Paulo diniotagodetibigimece Aneotedoɡ̶oji leeɡ̶odi eliwaɡ̶atakaneɡ̶egi, codaa anodaaɡ̶eeta lewiɡ̶a Tessaloniceensitedi
Idioka limedi me iniotagodeeɡ̶atalo Aneotedoɡ̶oji leeɡ̶odi akaamitawecetiwaji, codaa jipokaɡ̶atalotiwaji niɡ̶ina me jotaɡ̶aneɡ̶enaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji. Niɡ̶ina me jotaɡ̶aneɡ̶enaɡ̶a idioka limedi me ɡ̶odalaɡ̶atibigaɡ̶aji lodoe Aneotedoɡ̶oji Ǥodiodi. Ǥodalaɡ̶atibigaɡ̶aji niɡ̶ina mawii Aneotedoɡ̶oji ane yemaa leeɡ̶odi ɡ̶atiwaɡ̶atakaneɡ̶egi, codaa anodaaɡ̶ee meliodi maxawani eledi oko leeɡ̶odi manemaanitiniwace, codaa me aatege niɡ̶inoa ane dakaketaɡ̶adomitiwaji leeɡ̶odi manibeoonitege lanokegi Ǥoniotagodi Jesus Cristo. Ǥonioxoadipi, jowooɡ̶otaɡ̶a me ɡ̶ademaanitetiwaji Aneotedoɡ̶oji, codaa me ɡ̶adiomaɡ̶atitedicoace makaami nepilidi. Jowooɡ̶otaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji me ɡ̶adiomaɡ̶atitedicoace leeɡ̶odi niɡ̶ijo naɡ̶a jeloɡ̶otaɡ̶ataɡ̶awa ɡ̶obodigi anele ane icoɡ̶otigi miniwataɡ̶a Aneotedoɡ̶oji, ajeloɡ̶otaɡ̶atedaɡ̶awa notaɡ̶a ane ɡ̶oneleegiwa lotaɡ̶a, pida Aneotedoɡ̶oji najigotedoɡ̶owa loniciwaɡ̶a niɡ̶ina me jeloɡ̶otaɡ̶ataɡ̶awa nibodicetedi anele, Aneotedoɡ̶oji Liwigo ɡ̶odiiɡ̶axitece anejalaɡ̶atigi ɡ̶ogegi, codaa iniaaɡ̶ini ikeetaɡ̶awatiwaji niɡ̶ijoa ɡ̶odotaɡ̶a mewi. Akamaɡ̶akaamitiwaji owooɡ̶oti anodaaɡ̶ejinaɡ̶a me ɡ̶odewiɡ̶a niɡ̶ijo midiaaɡ̶ejonaɡ̶a ɡ̶adiwigotigitiwaji me ɡ̶adaxawaneɡ̶egi. Odaa jaɡ̶anowikitoɡ̶owa anodaaɡ̶ejinaɡ̶a me ɡ̶odewiɡ̶a, codaa jaɡ̶aɡ̶a iwitece anodaaɡ̶eeteda Ǥoniotagodi malee yewiɡ̶a digoina iiɡ̶o. Niɡ̶ijo naɡ̶abaategetiwaji ɡ̶odatematiko, odaa Aneotedoɡ̶oji Liwigo eo maniniitibecetiwaji, idaaɡ̶ida meliodi mawikodeetiwaji leeɡ̶odi niɡ̶ijo anodakapetaɡ̶agi. Odaa niɡ̶ida anenitiwaji jaɡ̶akaami niwinigijedipi iditawece niɡ̶idi anoyiwaɡ̶adi Ǥoniotagodi ane liɡ̶eladi niiɡ̶otedi Macedônia aniaa Grécia. Igaataɡ̶a aɡ̶idioka adeegiticogitiwaji lotaɡ̶a Ǥoniotagodi niiɡ̶otedi Macedônia aniaa Grécia. Pida jaɡ̶adeegitedicogi inoatawece nipodaɡ̶a, codaa joɡ̶odibodicetibige anodaaɡ̶enitatiwaji meliodi manakatoni Ǥoniotagodi. Joaniɡ̶idaa leeɡ̶odi me daɡ̶adiaa leeditibige daɡ̶a jeloɡ̶otaɡ̶atibece anodaaɡ̶ee ɡ̶atiwaɡ̶atakaneɡ̶egi. Igaataɡ̶a iditawece odibodicetibige mele mabaatoɡ̶ogitiwaji, codaa modi niɡ̶ikanitiwaji maɡ̶aatalo niɡ̶inoa niwicidi, odaa jaɡ̶abaatema Aneotedoɡ̶oji ane yewiɡ̶a, codaa anepeɡ̶ewi. 10 Niɡ̶idi oko eledi odibodicetibige manibeoonitibigege lanokegi Jesus, Lionigi Aneotedoɡ̶oji, Niɡ̶ijoa Aneotedoɡ̶oji aneote me yewiɡ̶atace. Jiɡ̶ijaaɡ̶ijoa nigicota me dopitedijo icoɡ̶otedibigimece ditibigimedi, odaa noɡ̶atedice lélaɡ̶atedoɡ̶odomi Aneotedoɡ̶oji leeɡ̶odi ɡ̶obeyaceɡ̶eco niɡ̶ica noko nige iwi anigote codaa me iloikatidi eledi oko leeɡ̶odi libeyaceɡ̶eco.