NIǤITIWATAALE NIWAKATE CORIINTIOTEDI
Onidi ica oko anida aneetege loiigi Cristo digoida Coriinto ane anaɡ̶axakeneɡ̶egipi. Aɡ̶oniwoditema Paulo me domaɡ̶a yoxoɡ̶otece lakataɡ̶a ane beyagi. Onidi ica ane agecaɡ̶alodipi, pida ica eledi boɡ̶odakapetege Paulo liiɡ̶axinaɡ̶aneɡ̶eco, idaaɡ̶ida me micataɡ̶a deɡ̶eniodi, leeɡ̶odi jeɡ̶epaa yaxawatiogi monakato Ǥoniotagodi. Onidi ica ane daɡ̶a oniwoditema Paulo mida naɡ̶atetigiteloco, digo mijotaɡ̶a niɡ̶ijoa eletidi liiɡ̶exedi Aneotedoɡ̶oji.
Paulo yalaɡ̶ata niɡ̶ica ane leeɡ̶odi me ɡ̶onitiadi niɡ̶ijoa odoejedi lotaɡ̶atiogi. Yalaɡ̶ata niɡ̶ica gela nimaweneɡ̶egi Aneotedoɡ̶oji me dinilakidetacetege oko, codaa yalaɡ̶ata niɡ̶ina ɡ̶odolaadi me diɡ̶ica loniciwaɡ̶a. Codaa yalaɡ̶ataca niɡ̶icoa liboonaɡ̶a me yaxawa madewetedi miditaɡ̶a loiigi Ǥoniotagodi digoida Jerusalém, codaa eo libodigi anodaaɡ̶igotalo me iwakatee niɡ̶icoa liboonaɡ̶a dinyeelo. Yalaɡ̶ata ane leeditibige mejinaɡ̶a niɡ̶ina me jaoɡ̶a ɡ̶oboonitalo Aneotedoɡ̶oji. Paulo yalaɡ̶ataca mewi me liiɡ̶exegi Aneotedoɡ̶oji, codaa yalaɡ̶ata niɡ̶ijo ane deɡ̶ewi me liiɡ̶exedi Aneotedoɡ̶oji. Aaɡ̶aɡ̶a yalaɡ̶ata meliodi me dawikode me yaxawatiogi modiotece Ǥoniotagodi, noɡ̶owidijedi lotaɡ̶a iditedini owidi lajoinaɡ̶aneɡ̶eco.
1
Ane liwakate naɡ̶adi notaɡ̶anaɡ̶axi
Ee Paulo. Ee liiɡ̶exegi Jesus Cristo, leeɡ̶odi joaniɡ̶idaa ane yemaa Aneotedoɡ̶oji. Ǥonioxoa Timóteo ini meetaɡ̶a naɡ̶a jidi naɡ̶adi notaɡ̶anaɡ̶axi. Jidikotibigaɡ̶aji anakaami lapo loiigi Aneotedoɡ̶oji ane ɡ̶adiɡ̶eladi nigotaɡ̶a Coriinto, codaa me iditawece loiigi Aneotedoɡ̶oji ane idei nipodigi Grécia. Jemaanaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji Ǥodiodi codaa Ǥoniotagodi Jesus Cristo meliodi meletaɡ̶adomitiwaji, codaa mowo mele ɡ̶adaaleɡ̶enali.
Paulo diniotagodetalo Aneotedoɡ̶oji leeɡ̶odi niɡ̶idi oko codaa yatemati icoa lawikodico
Jemaanaɡ̶a me joɡ̶eeɡ̶atalo Aneotedoɡ̶oji, ane Eliodi Ǥoniotagodi Jesus Cristo. Jiɡ̶iniaaɡ̶iniwa Ǥodiodi aneliodi me ɡ̶odiwikode, codaa idioka limedi me ɡ̶odaxawa niɡ̶ina me jawikodeeɡ̶a. Ǥodaxawatetece inoatawece ane dakaketoɡ̶odomi, eotedibige me jakataɡ̶a me jaxawanaɡ̶a niɡ̶ina eledi aninoa lawikodico, digo anigotedoɡ̶owa Aneotedoɡ̶oji me ɡ̶odaxawa. Igaataɡ̶a jawikodeeɡ̶a digo mijoataɡ̶a Cristo me dawikode leeɡ̶odi me lakapetegi ane beyagi digoina iiɡ̶o. Odaa anigote Aneotedoɡ̶oji me yaxawa Cristo niɡ̶ijo me dawikode, jiɡ̶idaaɡ̶ee Aneotedoɡ̶oji me ɡ̶odaxawa leeɡ̶odi Cristo, niɡ̶ina me jawikodeeɡ̶a leeɡ̶odi mejiwaɡ̶atece. Niɡ̶ina me jawikodeeɡ̶a, jawikodeeɡ̶a me ɡ̶adaxawaneɡ̶egitiwaji, codaa me jikeenaɡ̶ataɡ̶awa anodaaɡ̶ee Aneotedoɡ̶oji me yewikatiditace oko. Odaa niɡ̶ina Aneotedoɡ̶oji me ɡ̶odaxawa, ɡ̶odaxawa eotedibige me jakataɡ̶a me ɡ̶adaxawaneɡ̶egi madinatiitalo inoa ɡ̶adawikodico odaa aɡ̶adinalomeɡ̶eni, niɡ̶ina mawikodeetiwaji digo mokotaɡ̶a me jawikodeeɡ̶a. Odaa ɡ̶adinakatoneɡ̶egitiwaji, codaa aɡ̶adawieneɡ̶egi matitetelocotiwaji ɡ̶atiwaɡ̶atakaneɡ̶egi. Igaataɡ̶a jowooɡ̶otaɡ̶a niɡ̶ina mawikodeetiwaji liciagi me jawikodeeɡ̶a, odaa Aneotedoɡ̶oji ɡ̶adaxawanitetiwaji anigotedoɡ̶owa me ɡ̶odaxawa.
Inioxoadipi, jemaanaɡ̶a mowooɡ̶otitiwaji ane ɡ̶odawikodico niɡ̶ijo me idejonaɡ̶a nipodigi Ásia. Niɡ̶ijoa ɡ̶odawikodico eliodi me dakaketoɡ̶odomi, codaa jiɡ̶icota me daɡ̶adiaa inibeoonaɡ̶atege me ɡ̶odewiɡ̶a. Jileɡ̶atibige daantaɡ̶a ɡ̶odeleo, micataɡ̶a niɡ̶ina oko ane diiɡ̶enatakata ɡ̶oniwinoɡ̶odi moyeloadi. Pida jiɡ̶inaa ane jixomaɡ̶ateenaɡ̶atedijo eotibige me ɡ̶odiiɡ̶axi me doɡ̶okomaɡ̶a idinaɡ̶aaɡ̶a, pida niɡ̶ijoa ɡ̶odawikodico owotibige mepaanaɡ̶a jinakatonaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji ane yewikatiditace oko baanaɡ̶a nigo. 10 Aneotedoɡ̶oji eote me ɡ̶odiwoko niɡ̶ijo ane domaɡ̶a ɡ̶oninyaagi, codaa eɡ̶eote me ɡ̶odiwoko aniginoa eletidi ane doidetedoɡ̶odomi. Codaa jinakatonaɡ̶a, codaa jiɡ̶idaaɡ̶ee me inibeoonaɡ̶atege me ɡ̶odatamaɡ̶ateetacetege okanicodaaɡ̶ica ane doidetoɡ̶odomi. 11 Ǥodatamaɡ̶ateetetege ɡ̶oninyaco leeɡ̶odi mipokitoɡ̶olocotiwaji, odaa jiɡ̶idaaɡ̶ee me ɡ̶odaxawaneɡ̶egi. Enice ipokitoɡ̶olocotiwaji miniwataɡ̶a Aneotedoɡ̶oji amaleeɡ̶aɡ̶a eliodi oko odiniotagodetalo Aneotedoɡ̶oji niɡ̶ina nige nibodicaɡ̶a me ɡ̶odatamaɡ̶ateetetege ane domaɡ̶a ɡ̶oninyaco, codaa ɡ̶odibinie.
Paulo iigi icoa lowooko midokida me yaxawa Coriintiotedi
12 Digawini ane leeɡ̶odi me idinanenaɡ̶atibece. Niɡ̶ina ane jeemiteeɡ̶atece catiwedi ɡ̶odaaleɡ̶ena aneo me jowooɡ̶otaɡ̶a me jaoɡ̶a niɡ̶ina ane beyagi, oɡ̶oa domige niɡ̶ina anele, aaɡ̶aɡ̶a nikeetoɡ̶owa anejinaɡ̶a me ɡ̶odewiɡ̶a ɡ̶adodoetiwaji midioka limedi mele. Niɡ̶ijo me jaoɡ̶a ɡ̶obakedi ɡ̶adiwigotigi me ɡ̶adaxawaneɡ̶egitiwaji, jibaaɡ̶atema iniokiniwateda Aneotedoɡ̶oji, odaa Aneotedoɡ̶oji ɡ̶odaxawa midioka limedi me jowooɡ̶a inokina ane iɡ̶enaɡ̶a. Ajibakenaɡ̶a lixakedi niɡ̶ina okotigi niɡ̶ina iiɡ̶o. Pida Aneotedoɡ̶oji eliodi meletedoɡ̶odomi, codaa najigotedoɡ̶owa ɡ̶odoniciwaɡ̶a me jaoɡ̶a ɡ̶obakeditema ɡ̶adiwigotigitiwaji. 13-14 Igaataɡ̶a inoka jidiiɡ̶atibigaɡ̶ajitiwaji niɡ̶inoa notaɡ̶a anakati malomeɡ̶enitelogo codaa mowooɡ̶oti ane diitigi. Codaa inibeotegetiwaji mowooɡ̶oti inoatawece ane jiditibigaɡ̶ajitiwaji, codaa micota mowooɡ̶otitiwaji niɡ̶ijoa analee doɡ̶owooɡ̶otiteda niɡ̶ina natigide, amanagawini akatitiwaji madinanenitibece oko leeɡ̶odi, digo mokotaɡ̶a maɡ̶aɡ̶a jakataɡ̶a me idinanenaɡ̶atibece akaami leeɡ̶oditiwaji niɡ̶ica noko nige dopitedijo Ǥoniotagodi Jesus me iwi anigoteta inatawece oko.
15 Jowooɡ̶odi niɡ̶ida makaamitiwaji mele mabaatege niɡ̶inoa yotaɡ̶a, joaniɡ̶idaa leeɡ̶odi me domaɡ̶a jemaa me idalitacaɡ̶awatiwaji, domaɡ̶a jaotibige mitoataale me jakadi me ɡ̶adaxawani, codaa me jaote maniniitibecetiwaji. 16 Igaataɡ̶a domaɡ̶a yowoogo me idalitaɡ̶awatiwaji me ɡ̶adoxiwici me iniwiajeticogi nipodigi Macedônia. Eleditace ja domaɡ̶a yowoogo me idalitaɡ̶awatiwaji naɡ̶a idopitijo ane jicoɡ̶oticogi, domaɡ̶a jaotibige makatitiwaji madaxawani me iniwiajeticogi nipodigi Judéia. 17 Niɡ̶ijo me yowoogo me idalitaɡ̶awatiwaji, adomaɡ̶atooa niɡ̶ijo yowoogo. Niɡ̶ina me jowo me jaote okanicodaaɡ̶ica, aɡ̶emokee me idinowo, micataɡ̶a niɡ̶ina oko anee, “Jao”, oɡ̶oa domige ee, “Ajao”, pida me notaɡ̶anaɡ̶a mina etiɡ̶odinaale. 18 Ajakadi me idalitaɡ̶awatiwaji. Pida niɡ̶ijo meji mejigo idalitaɡ̶awatiwaji, ayowoogo daɡ̶a ɡ̶adinaalenitiwaji, digo mijoataɡ̶a Aneotedoɡ̶oji midioka limedi meetetece anewi. 19 Niɡ̶ijo midiaaɡ̶ejonaɡ̶a makaamitaɡ̶atiwaji ee, Silas, iniaa Timóteo, jeloɡ̶otaɡ̶ataɡ̶awatiwaji anodaaɡ̶eeteda Jesus Cristo, Lionigi Aneotedoɡ̶oji. Jiɡ̶ijaaɡ̶ijoa niɡ̶ica oko anidioka limedi meetetece anewi, codaa aɡ̶ica daɡ̶a diwitaka. Idioka limedi meote ane ligegi. 20 Igaataɡ̶a niɡ̶ijo Aneotedoɡ̶oji mee me niwakatee Lionigi meote me ɡ̶odewiɡ̶atace, Jesus Cristo ikee Aneotedoɡ̶oji mewi meote me icotece ijoatawece niɡ̶ijoa ane lotaɡ̶a. Joaniɡ̶idaa leeɡ̶odi niɡ̶ina mejinaɡ̶a, “Amém”, jikeenaɡ̶a me ɡ̶odiwoditema Aneotedoɡ̶oji midioka limedi micota inoatawece ane lotaɡ̶a, leeɡ̶odi Cristo. Joaniɡ̶idaa me joɡ̶eeɡ̶atalo Aneotedoɡ̶oji. 21 Natigide, iniaaɡ̶iniwa Aneotedoɡ̶oji aneote akaamitiwaji matiteteloco ɡ̶atiwaɡ̶atakaneɡ̶egi codaa moko, codaa meote me daɡ̶ajikanaɡ̶a me jinakatonaɡ̶a Cristo. Codaa jiɡ̶ijaaɡ̶ijoa ane najigotedoɡ̶owa ɡ̶onaɡ̶atetigi me jibaaɡ̶atema. 22 Nikeetedoɡ̶owa moko nepilidi, niɡ̶ijo naɡ̶a niwakatee Liwigo me diɡ̶eladetioɡ̶oji, odaa jiɡ̶idaaɡ̶ee me nikeetedoɡ̶owa micota me najigotedoɡ̶owa inoatawece anele, ane ligegi me najigotedoɡ̶owa.
23 Jemaa Aneotedoɡ̶oji me ikee mejitece anewi, igaataɡ̶a yowooɡ̶odi ane yowoogo catiwedi yaaleɡ̶ena. Ja jiigi yowoogo, odaa aɡ̶ejigo nigotaɡ̶a Coriinto daɡ̶a ilaagetedipi niɡ̶idi oko anowo ane beyagi idoitibige daɡ̶a ɡ̶adelatomitiwaji. 24 Igaataɡ̶a ajemaa daɡ̶a ideloɡ̶o daɡ̶a jao liciagi niɡ̶ina oko ane domoɡ̶oyemaa metiɡ̶adiiɡ̶enitatiwaji niɡ̶ica ane leeditibige me iwaɡ̶ati, igaataɡ̶a niɡ̶ida makaamitiwaji jaɡ̶atiteteloco ɡ̶atiwaɡ̶atakaneɡ̶egi. Pida boɡ̶oko ɡ̶abakawepodi, jaoɡ̶atibige maniniitibecetiwaji.