6
Chcáyeca, bënga Bëngbe Bëtsáftaca cánÿiñe trabájayënga quetsomñecana, cbontsaimpadana ndoñe nÿe bonamente chas̈mondóyëngacñe chë Bëngbe Bëtsá yojtsama soyënga, ts̈ëngaftangbiama ts̈abe juabna jtsebomnëse. Er Bëngbe Bëtsá chabe uabemana palabrënguiñe mënts̈á tojánayana:
Chë ts̈abe soye jamama ts̈abá s̈onjaninÿana ora, ats̈e tcbonjanoyeuná;
chë ácbioye jatsbocama te, tcbonjanájabuache ca.
S̈mochjinÿe. Mora entsemna chë mocna ora Bëngbe Bëtsá ts̈abá ibojtsinÿana ts̈abe soye jamama; mora entsemna chë mocna ora Bëngbe Bëtsá yojtsebos̈e aca jatsbocama.
Bënga ndocna bacna soye queftsátama, ndayá chaoma ents̈anga chë ts̈abe noticiënga chamotsábotema, chca, ndocná podesca chaondëtsóyebuambnama bëngbe trabajuama, Cristbiama. Inÿets̈á, bëngna nÿetsca soyënguiñe fsënjaniyena mo Bëngbe Bëtsabe oservenëngcá; Bëngbe Bëtsábeñe obatmancá puerte uantadënga jtsemnëse, fstsesufrina ora; puerte padecena soyënguiñe bétsemna causa, ndayá jamama ndoñe fsë́ntsetats̈ëmbo ora; y ainaniñe puerte ngménaca fstsemna ora; ínÿenga s̈ojtsatsets̈ená ora; cárceloye s̈ojautame ora; ents̈anga bëngbe contra tmojtsenbouénana ora; jabuache trabájayiñe puerte uamënts̈nayënga fstsemna ora; bayté ntsamanacá fstsemna ora; y jasama tondaye fsë́ntsebomna ora. Bë́ngnaca fsëntsinÿanÿná Bëngbe Bëtsabe oservénënga fstsmënama, puerte ts̈abe vídaca, ndocna bacna soye ntjamcá jtsiyenëse; Bëngbe Bëtsabe soyëngama corente jtsetats̈ëmbëse; ínÿenga nts̈amo s̈ojáborlaye ora puerte uantadënga jtsemnëse; ínÿengbioye puerte bonshanánaca jtsë́nÿayëse; Uámana Espíritu bëngbe ainaniñe jtsebomnëse; y ndegombre nÿets ainánaca nÿetscanga jtsababuánÿeshanëse; nts̈amo Bëngbe Bëtsabiama ndegombre yomncá jtsabuayiynayëse; Bëngbe Bëtsabe obenánaca ba soyënga jtsamëse; y mo chë soldadëngcá, uayayënga jáyënjanama y chëngbiama jenë́uyanama soyënga jtsebomnana, chë Satanásbioye jayë́njanama y chabiama jenë́uyanama ndayá Bëngbe Bëtsá s̈ojats̈atacá jtsebomnëse; y Bëngbe Bëtsá chca tojama, er cha tojama bënga chabe bominÿiñe ts̈ábenga chamotsemnama. Bënga fsëntsinÿanÿná Bëngbe Bëtsabe oservénënga fstsmënama, ínÿenga bëngbiama ts̈abe soyënga tmojtsejuabná ora y bënga nduámanënga jtsemnama chënga tmojtsama ora; ínÿenga ts̈abe soyënga bëngbiama tmojtsoyebuambná ora y chënga bëngbiama podesca tmojtsichamo ora; bënga áingñayënga fstsmëna ca báseftanga tmojtsejuabná ora, pero bënga nts̈amo ndegombre yomncá jtsóyebuambnayëse. Mo nduamanëngcá bënga ents̈ángbeñe jtsë́nÿayana, pero banga corente ts̈abá bënga s̈ondë́ubuatma; bëngbiama sempre resjo endmëna jóbanama, pero s̈mochjinÿe, bënga sempre vídaca chents̈ana jatóbocañana; bënga juatsjínÿama jobenayama, Bëngbe Bëtsábeyeca castigánënga fchandbétsemna, pero nÿa jóbanana ndoñe. 10 Masque ngménënga fstsemna, ainaniñe sempre oyejuayënga fchandbétsomñe; masque ndbomnëjemëngcá, pero fchandbétsama banga Bëngbe Bëtsábiocana bëtscá chamotsebomnama; quem luarents̈a soyënga tondaye queftsátsbomna, pero Bëngbe Bëtsabe ents̈anga quetsomñecana, ndegombre lempe fsëndëtsóbomñe.
11 Ts̈ëngaftangbiama, Corintoca ents̈anga, lempe fsënjayana, tondaye ntjaitëmcá; nÿets ainánaca, corente cbondábabuanÿeshana. 12 Bënga puerte cbondábabuanÿeshana, pero ts̈ëngaftangna ndoñe yapa ques̈cátababuanÿeshana. 13 Ats̈e cbontsaimpadana, mo canÿe taitá chabe básenga cuaftsaimpadancá, ats̈e puerte chas̈motsebobonshánama, er ats̈e corente cbondábabuanÿeshana.
Bënga mondmëna mo Bëngbe Bëtsabe bëts yebncá
14 Crístbeñe ndos̈buáchiyëngaftaca ndoñe s̈matjenutaná ndayánaca jamama, er chca, chë́ngaftaca s̈matjábocana mo chë jaárama uacnata ndoñe cachë́nchechata tbontsemncá. Ndegombre, chë ts̈abe soyënga amá y Bëngbe Bëtsabe bominÿiñe ts̈abia mëná, nÿa tondayama cachcá ntsejuabnayana, chë Bëngbe Bëtsá tojamandacá ndoñe tontsamacá y bacna soyënga amacá. Ndegombre, chë ents̈angbe juabna binÿnayáftaca vida bomná, nÿa tondaye ntsebomnana chë nÿe mo ibetiñcá juabnayáftaca. 15 Cristo y Satanás, Belial cánaca uabainá, ndocna te tondayama cachcá ntsejuabnayana; y cachcá copasana, Crístbeñe os̈buachiyá y chábeñe ndos̈buachiyáftaca. 16 Ndocna soyiñe cachcá ntsemnana, Bëngbe Bëtsabe bëts yebna, chë nÿe canÿe Bëngbe Bëtsábioye jadórama yebna, y chë ents̈angbe pormana soyënga, mo diosënga cuaftsemncá jtsadoránana soyënga; chca endmëna, er bënga, nÿetscanga cánÿiñe Jesucrístbeñe os̈buachiyëngcá, mondmëna mo Bëngbe Bëtsá Ainabe bëts yebncá, nts̈amo Bëngbe Bëtsá chabe uabemana palabrënguiñe chabe ents̈angbiama tojanayancá:
Chë́ngbeñe vida chántsebomna y chë́ngbenache chántsana;
ats̈e chëngbe Bëtsá chántsemna
y chëngna ats̈be ents̈anga ca.
17 Chíyeca mënts̈ánaca Bëngbe Utabná chabe ents̈anga tojanë́yana:
“Chë bacna soye amë́ngbents̈ana s̈mochjésebocana, y chë́ngbents̈ana s̈mochtsojuánañe;
tondaye s̈mattsebana, ni s̈mattsama ndayá Bëngbe Bëtsabe ents̈angbiama ndoñe ts̈abá tontsemncá.
As cbochanjúbuaja,
18 y chántsemna mo canÿe taitacá ts̈ëngaftangbiama,
y ts̈ëngaftangna mo ats̈be uaquiñënga y bembiangcá.
Chca së́ntsichamo ats̈e, ts̈ëngaftangbe Utabná, nÿets obenana bomná ca” —chiñe enduábemana.