Efesios
1
Jacheuayama
Ats̈e Pablo, Jesucristbe ichmoná Bëngbe Bëtsá chca yobós̈eyeca, quem tsbuanácha sëntsabiamná Efeso puebloca Bëngbe Bëtsabe ents̈anga y Cristo Jesúsbeñe os̈buáchiyënga imomnëngbiama. Ats̈e së́ntseimpadana Bëngbe Bëtsá Bëngbe Taitá y Bëngbe Utabná Jesucristo, chaboma ts̈ëngaftangbeñe ts̈abe bendicionënga chaotsemnama, y chata chaboma ts̈ëngaftangbe ainaniñe ts̈abe ebionana chas̈motsebomnama.
Crístoftaca cánÿiñe mo canÿacá jtsemnëse, bënga mochántsebomna nÿetsca ts̈abe soyënga, nts̈amo celoca yobinÿncá
Bëngbe Bëtsá y Bëngbe Utabná Jesucristbe Taitábioye mochjëtschuaye, er bënga Crístoftaca cánÿiñe mo canÿacá mondmë́nayeca, Bëngbe Bëtsá tojama bënga nÿetsca ts̈abe soyënga chamotsebomnama, nts̈amo celoca yobinÿncá. Bëngbe Bëtsá bënga s̈ojanabacacá Crístoftaca cánÿiñe mo canÿacá chamotsemnama, cabá quem luare cha ndama orscana, bënga chabe delante chamotsemnama chabe ents̈anga, bacna soyëngama perdonánënga y chabe oservénënga, y bënga ainaniñe bacna soye ndbomnënga imomna ca cha cháuayanama. Bëngbe Bëtsá s̈uababuánÿeshanayeca, tempo cha tojanjuabó y tojánbos̈ena bënga mo cachabe basengcá jábiamama, chë Jesucristo yochjanma sóyeca. Chíyeca bënga Bëngbe Bëtsábioye sempre jtsatschuanayana, cha bëngbe ts̈abiama juabna yobómnayeca, ndayá chabe Bonshana Uaquiñáftaca bëngbe ts̈abiama cha tojamama. Bëngbe Bëtsá puerte bonshanánaca bëngbe ts̈abiama bëtscá yojuabnáyeca, cha bëngbe bacna soyëngama s̈ojtsaperdoná y s̈ojatsebacá, er Jesús bëngbiama tojanóbana, chabe buiñe juabuáshanëse. Bëngbe Bëtsá tojama bënga nÿets osertánana y becá juabna chamotsebomnama, cha becá bonshanánaca bëngbe ts̈abiama juabna yobómnayeca, y tojama bënga chamotsetats̈ëmbuama ndayá jamama cha yobos̈cá, ndayá cachá tempscana yojanjuabná jamama, pero ents̈anga chca ndoñe tonjaninÿanÿé. Ndayá jamama Bëngbe Bëtsá tempo yojanjuabnacá, ndayá cha tojama bënga chamotsetats̈ëmbuama, cachá yojanjuabná chca jamama. 10 Ndayá jamama Bëngbe Bëtsá yojuabnacá, lempe echanjochnëngo nÿa chama tempo chaojóshjango ora, y quem Bëngbe Bëtsabe juabna endmëna jamana, lempe nts̈amo cha tojamcá celoca y quem luarents̈e, Cristo chamotsebomna nÿetsca chë soyënguiñe mo chë mandayacá.
11 Bëngbe Bëtsá sempre jamana nÿetsca soyënga nts̈amo tojtsejuabnacá y tojtsebos̈cá. Y Bëngbe Bëtsá bënga s̈ojabacacá, nts̈amo cabá chca ndama ora yojanjuabnacá; chca, bënga Crístoftaca cánÿiñe mo canÿacá jtsemnëse, bënga chamóyëngacñama ndayá Bëngbe Bëtsá chabe ents̈anga jats̈atayama tojas̈ebuachená, mo chëngbe otocana soycá. 12 Y Bëngbe Bëtsá chca tojama, bënga chë Crístbeñe natsana imojtsanos̈buachenga, cha bënga s̈ochjánatsebacama, ts̈abe soyënga jtsamëse chamotsiyenama, chca, chë inÿe ents̈anga Bëngbe Bëtsabe obenanama cha chamotsatschuanama. 13 Y ts̈ëngaftángnaca, chë ndegombre buayenánana s̈mojanuena ora, chë Bëngbe Bëtsá bënga játsebacama buayenánana, y Crístbeñe s̈mojtsanos̈buaché ora, Bëngbe Bëtsá tojanma ts̈ëngaftanga Crístoftaca cánÿiñe mo canÿacá chas̈motsemnama y tcmojanainÿnaná ts̈ëngaftanga chabe ents̈anga bétsemnama. Bëngbe Bëtsá chca tojanma, Uámana Espíritu ts̈ëngaftangbe ainaniñe cháuamashënguama tojanma ora, nts̈amo tempo cha tojanas̈ebuachenacá. 14 Bënga chë Uámana Espíritu bëngbe ainaniñe mondbómnayeca, corente mondë́tats̈ëmbo ndayá Bëngbe Bëtsá chabe ents̈anga tojas̈ebuachenacá bënga mochjóyëngacñama. Uámana Espíritbeyeca bënga montsobena chca puerte ts̈abá jtsetats̈ëmbuama, chë Bëngbe Bëtsá chabe ents̈anga nÿetsca tescama játsebacama y nts̈amo tojas̈ebuachenacá jats̈atayama tempo chaóshjanguëntscuana; y lempe nts̈amo cha bëngbiama inétsamama, nÿetscanga cha mochántsatschuanaye, cha bëtsá y obená bétsemnama.
Pablo Bëngbe Bëtsábioye tbojanimpadá, os̈buáchiyënga osertánana chamotsebomnama.
15-16 Chcáyeca, ats̈na, Bëngbe Bëtsá ts̈ëngaftangbiama stseimpadana ora, sempre cha sëndbétsatschuanaye, er ats̈e sënjátats̈ëmbona nts̈amo ts̈ëngaftanga Bëngbe Utabná Jesúsbeñe ts̈a s̈mojtsos̈buáchema, y nts̈amo ts̈ëngaftanga nÿetsca chë Bëngbe Bëtsábenga imomnënga s̈mababuánÿeshanama. 17 Bëngbe Bëtsá, Bëngbe Utabná Jesucristbe Taitá, nda corente iuámana, së́ntseimpadana cha chaoma Uámana Espíritu chacmë́jabuachama, corente osertánënga chas̈motsemnama, y chacminÿanÿé nda Bëngbe Bëtsá yomnana, chca, más ts̈abá cha chas̈motsábuatmama. 18 Ats̈e, Bëngbe Bëtsá së́ntseimpadana, cha chaoma ts̈ëngaftanga Bëngbe Bëtsabe soyënguiñe corente osertánana chas̈motsebomnama, ts̈ëngaftanga chas̈motsetats̈ëmbuama, ndayá Bëngbe Bëtsábeñe jtsos̈buáchiyëse ts̈ëngaftanga s̈mojtsobatmancá cha cmochjáts̈atayama. Bëngbe Bëtsá tcmojáchembo chábeñe chca chas̈motsobátmanama. Ats̈e cha së́ntseimpadana, chaoma ts̈ëngaftángnaca chas̈motsetáts̈ëmbo ts̈a bëtscá y bëts soyënga yomna ndayá chabe ents̈anga cha tojas̈ebuachenacá; 19 y chas̈motsetáts̈ëmbo ts̈a bëts soye y ndocna te ntjëftsopochócama chabe obenana yomnama, chë ndayá bëngbe ainaniñe ts̈abe soyënga yojtsama, bënga chë Crístbeñe os̈buachiyë́ngbeñe. Cach quem puerte bëts obenana endmëna, 20 ndáyeca Bëngbe Bëtsá tojanma Cristo cháuatayenama, y chabe cats̈bioica celoca tbojtantbema chaotsemándama. 21 Choca Cristo nÿetsca soyënguiñe yojtsemánda, y más bëtscá obenana y mando yojtsebomna nÿetsca mándayëngbiama, chë mando y obenana bomnëngbiama, y cha yomna más uamaná y bëtsá nÿetsca chë ents̈angbiama mo bëtsëtsangcá utabnëngbiama, chëngbe uabaina respétoca jtsichámëse. Cristo puerte bëtsá endmëna lempe nts̈amo quem luarents̈e yobínÿnama y Cristo yochjésabents̈ana yochtsebinÿnámnaca. 22 Bëngbe Bëtsá tojama Cristo nÿetsca soyënguiñe chaotsemándama, y tbojanábuayana nÿetsca soyënguiñe chaotsemándama, chábeñe os̈buáchiyëngbe ts̈abiama. 23 Cha endmëna nÿetsca chábeñe os̈buáchiyëngbe mandayá, y chënga mondmëna mo cachabe cuerpo cuaftsemncá. Chëngbe ainaniñe cha endoyena y nÿetsca luarënguíñnaca, y lempe cha endëmánda.