2
Xban nak ac' chic le̱ yu'am, cherisihak sa' le̱ ch'o̱l chixjunil li ma̱usilal. Mexbalak'ic chic. Te̱canab li ca'pac'al u. Mexcakalin chic ut te̱canab ajcui' li yo'oba̱nc a̱tin. Li c'ula'al nak toj nayo'la naraj ru tu'uc. Us raj nak jo'cano taxak la̱o riq'uin ra̱tin li Dios. Takaj taxak ru xtzolbal ra̱tin li Dios xban nak a'an li tz'akal ya̱l. Tocacuu̱k taxak sa' li kapa̱ba̱l ut tz'akalako taxak chiru li Dios re nak tocolek'. Cui yo̱quex chixba̱nunquil a'in, ac nequenau nak li Ka̱cua' cha̱bil.
Li Cristo, a'an xxe' li kapa̱ba̱l
Cha̱lkex riq'uin li Cristo, li yo'yo chi junelic. Eb li cristian que'xtz'ekta̱na li Jesucristo li k'axal lok' li sic'bil ru xban li Dios chixq'uebal kayu'am. Li Jesucristo xakabanbil xban li Dios chi c'anjelac jo' jun nimla pec k'axal cha̱bil li na-oc chok' xxe' li cab. Ut la̱ex chanchanex li coc' pec li na-oc sa' li tz'ac. Xban li rusilal li Jesucristo, naru texc'anjelak chiru li Dios jo' eb laj tij li neque'mayejac chiru li Dios. Li mayej li k'axal lok', a'an nak te̱k'axtesi e̱rib sa' ruk' li Dios. Ut le̱ mayej nac'ule' xban li Dios sa' xc'aba' li Jesucristo. Tz'i̱banbil retalil sa' li Santil Hu li quixye li Dios chirix li Cristo nak quixye chi jo'ca'in:
La̱in xinsic' ru li Colonel jo' nak laj tz'ac naxsic' ru li cha̱bil pec chok' xxe' li cab. Xinsic' ru chok' xxe' le̱ pa̱ba̱l. Li ani ta̱pa̱ba̱nk re inc'a' ta̱ch'ina̱nk xch'o̱l. (Is. 28:16)
K'axal lok' li Cristo chok' e̱re la̱ex li ac xexpa̱ban. Abanan chok' reheb li ma̱ji' neque'pa̱ban, ma̱c'a' na-oc cui'. Tz'i̱banbil retalil sa' li Santil Hu chi jo'ca'in:
Li pec li quitz'ekta̱na̱c xbaneb laj cablanel, a'an li pec li k'axal cha̱bil li quiq'uehe' chok' xxuc li cab. (Sal. 118:22)
Ut tz'i̱banbil ajcui' sa' li Santil Hu chi jo'ca'in:
A'an ut li pec li que'xtich cui' li rokeb. A'an li pec li nat'anoc. (Is. 8:14-15)
Li cristian li neque'xtich rokeb chiru, a'aneb laj k'etol ra̱tin li Dios. Ac ch'olch'o nak te'xc'ul lix tojbal lix ma̱c xban nak neque'xtz'ekta̱na li Cristo.
La̱ex ralal xc'ajol li Dios
La̱ex sic'bil e̱ru xban li Dios. Sic'bil e̱ru chi c'anjelac chiru li Dios jo' nak neque'c'anjelac laj tij. La̱ex lix tenamit li Dios ut santobresinbilex. La̱ex chic ralal xc'ajol li Dios. Sic'bil e̱ru chixyebal resil lix nimal xcuanquilal li Dios. Li Dios quexrisi sa' xk'ojyi̱nal ru li ma̱c ut anakcuan cuanquex chic sa' xcutan xsaken. 10 Junxil ma̱cua'ex ralal xc'ajol li Dios. Aban anakcuan la̱ex chic ralal xc'ajol. Junxil inc'a' nequenau lix nimal ruxta̱n li Dios. Aban anakcuan nequenau chic.
Bokbilex chi c'anjelac chiru li Dios
11 Ex inherma̱n, raro̱quex inban. La̱ex yal numelex arin sa' ruchich'och'. La̱in nintz'a̱ma che̱ru nak me̱ba̱nu chic li ma̱usilal li queba̱nu chak junxil xban nak a'an ca'aj cui' xpo'bal ru le̱ c'a'ux naxba̱nu. 12 Cha̱bilak taxak le̱ na'leb chiruheb li ma̱ji' neque'pa̱ban. Usta yo̱keb chixyebal nak inc'a' us le̱ na'leb, aban cui te̱ba̱nu li us, te'xq'ue retal ut te'xnima xlok'al li Dios nak ta̱cuulak xk'ehil li rakba a̱tin. 13 Sa' xc'aba' li Cristo chepa̱ba̱k chixjunileb li chak'rab q'uebil xbaneb li cui̱nk li neque'taklan sa' e̱be̱n. Chexpa̱ba̱nk chiru li acuabej xban nak a'an cuan sa' xcuanquil. 14 Ut chexpa̱ba̱nk ajcui' chiruheb li taklanbileb xban li acuabej chi rakoc a̱tin sa' xbe̱neb li neque'xsic' xma̱c ut re ajcui' nak te'xq'ue xlok'al li cha̱bileb xna'leb. 15 Li Dios naraj nak texcua̱nk sa' xya̱lal. Nak te'ril le̱ ti̱quilal, li inc'a' useb xna'leb ut li inc'a' neque'xnau xya̱lal, inc'a' chic te'a̱tinak che̱rix. 16 Libre chic cua̱nkex. Abanan moco xban ta nak libre chic cua̱nkex nak tex-oc chixba̱nunquil li ma̱usilal. Cheq'uehak ban e̱ch'o̱l chi c'anjelac chiru li Dios. 17 La̱ex aj pa̱banel, chera e̱rib che̱ribil e̱rib. Chexucua̱k ru li Ka̱cua' Dios. Che-oxlok'i le̱ ras e̱ri̱tz'in. Ut cheq'uehak xlok'al li acuabej.
Checuy li raylal jo' nak quixcuy li Cristo
18 Ex aj c'anjel chex-abi̱nk chiruheb le̱ patrón ut che-oxlok'iheb. Moco ca'aj cui' ta chiruheb li tu̱laneb. Chex-abi̱nk ban ajcui' chiruheb li josk' aj patrón. 19 Cui nequec'ul junak raylal chi ma̱c'a' e̱ma̱c, osobtesinbilakex cui nequecuy xban nak yo̱quex chixpa̱banquil li Dios. 20 Cui nequexsaq'ue' xban nak xesic' e̱ma̱c, ut nequecuy xnumsinquil, ma̱c'a' xlok'al a'an. Abanan cui nequec'ul li raylal riq'uin xba̱nunquil li us ut nequecuy, a'an lok' chiru li Dios. 21 Li Dios naraj nak te̱ba̱nu jo' quixba̱nu li Cristo. Li Cristo quixc'ul li raylal sa' e̱c'aba' la̱ex. A'an quic'amoc be che̱ru re nak la̱ex te̱cuy ajcui' xnumsinquil li raylal. 22 Li Cristo ma̱c'a' xma̱c. Ut ma̱ jun sut quibalak'in. 23 Nak quihobe' li Cristo, inc'a' quixsume ru. Ut nak yo̱ chixc'ulbal li raylal, ma̱c'a' quixye. Inc'a' quixmajecuaheb. Quixk'axtesi ban rib sa' ruk' li Dios, li narakoc a̱tin sa' ti̱quilal. 24 Relic chi ya̱l nak li Cristo, a'an li quixc'ul li raylal nak quicam chiru li cruz re xtojbal rix li kama̱c la̱o. A'an aj e nak quicam re nak inc'a' chic texma̱cobk. Texcua̱nk ban sa' ti̱quilal. Li Cristo quixc'ul li yoq'uec' sa' kac'aba' la̱o aj ma̱c. Ut riq'uin li raylal li quixc'ul xexq'uirtesi̱c. 25 La̱ex sachso̱quex sa' le̱ ma̱c nak quexcuan chak. Chanchanex li carner sachenak li nacha'cha'i rib yalak bar chi ma̱c'a' aj ilol re. Abanan anakcuan xexchal cui'chic riq'uin li Cristo ut a'an chic ta̱ilok e̱re.