Li Hu li Quixtz'i̱ba li San Pablo reheb laj Galacia
1
Xq'uebal xsahileb xch'o̱l
La̱in laj Pablo. La̱in x-apóstol li Jesucristo. Moco taklanbilin ta xban cui̱nk, chi moco sa' xc'aba' junak cui̱nk. Taklanbilin ban xban li Jesucristo ut xban li Acuabej Dios, li quicuaclesin cui'chic re chi yo'yo li Jesucristo sa' xya̱nkeb li camenak. La̱in yo̱quin chixtaklanquil li hu a'in e̱riq'uin che̱junilex la̱ex li cuanquex sa' li junju̱nk chi iglesia aran Galacia. Ut eb li herma̱n li cuanqueb cuochben yo̱queb ajcui' chixtaklanquil xsahil e̱ch'o̱l. Chicua̱nk taxak e̱riq'uin li usilal ut li tuktu̱quilal li naxq'ue li Dios li kaYucua' ut li naxq'ue li Ka̱cua' Jesucristo. Li Jesucristo quixk'axtesi rib chi ca̱mc sa' xc'aba' li kama̱c xban nak jo'can quiraj li Dios Acuabej. Quixba̱nu a'an re kacolbal chiru li ma̱usilal sa' li ruchich'och'. Lok'oninbil taxak ru li Acuabej Dios chi junelic k'e cutan. Jo'can taxak.
Jun ajcui' li tz'akal evangelio
Nasach inch'o̱l e̱ban xban nak k'axal junpa̱t yo̱quex chixcanabanquil li tz'akal Dios li quisic'oc e̱ru xban li rusilal li Jesucristo. Ut yo̱quex chixpa̱banquil jalan tijleb chirix li evangelio li moco ya̱l ta. A'in moco naraj ta naxye nak cuan jun chic li evangelio. Lix ya̱lal a'an, a'in: cuanqueb li neque'raj xpo'bal ru li evangelio li naxq'ue li Ka̱cua' Jesucristo. Usta la̱o, usta junak ángel ta̱cha̱lk sa' choxa chixyebal e̱re jalan tijleb chirix li evangelio chiru li ac xkach'olob che̱ru, tz'ekta̱nanbilak taxak xban li Dios li ani ta̱ba̱nu̱nk re chi jo'ca'in. Ac xkaye a'in e̱re ut nakaye cui'chic e̱re, cui junak tixye e̱re jalan tijleb chirix li evangelio chiru li ac xerabi, tz'ekta̱nanbilak taxak xban li Dios li ani ta̱ba̱nu̱nk re chi jo'ca'in. 10 ¿Ma yal re ta bi' nak te'sahok' xch'o̱l li cui̱nk cuiq'uin nak yo̱quin chixyebal chi jo'ca'in? ¿Ma inc'a' ta bi' yo̱quin chixyebal chi jo'ca'in re nak sahak xch'o̱l li Dios cuiq'uin? ¿Ma tincuaj ta bi' tinc'ojob xch'o̱leb li cui̱nk? Ma̱ jok'e xban nak cui ta toj nacuaj xc'ojobanquil xch'o̱leb li cui̱nk ma̱cua'in raj aj c'anjel chiru li Jesucristo.
Nak quisiq'ue' ru laj Pablo chok' apóstol
11 Ex inherma̱n, nacuaj nak te̱nau nak li evangelio li xinch'olob che̱ru, a'an ma̱cua' yal xc'a'ux cui̱nk. 12 Ma̱cua' yal riq'uin junak cui̱nk quicuabi, chi moco riq'uin ta junak cui̱nk quintzol cuib. A' ban li Ka̱cua' Jesucristo, a'an li quic'utbesin re chicuu. 13 Ac e̱rabiom ajcui' resil chanru nak quincuan chak sa' lix pa̱ba̱leb laj judío. La̱ex nequenau nak k'axal nabal li raylal quinba̱nu reheb li neque'pa̱ban re li Dios ut quinyal ink'e chixsachbal ruheb laj pa̱banel. 14 La̱in li k'axal cui'chic quinq'ue inch'o̱l chiruheb li cuech sa̱jilal chixba̱nunquil li c'a'ru naxye lix pa̱ba̱leb laj judío. Ut k'axal cui'chic quinba̱nu li na'leb canabanbil ke xbaneb li kaxe' kato̱n. 15 Nak toj ma̱ji' ninyo'la, xban xnimal rusilal, li Dios ac xsic' chak cuu re tinc'anjelak chiru. 16 Ut nak li Dios quiraj xc'utbesinquil li Ralal chicuu re nak tinch'olob resil chiruheb li ma̱cua'eb aj judío, inc'a' xinpatz' inna'leb re junak cui̱nk. 17 Chi moco co̱in ta Jerusalén chi a̱tinac riq'uineb li apóstol li quisiq'ue' ruheb junxil chicuu. Ti̱c ban co̱in Arabia ut mokon quinsuk'i cui'chic Damasco. 18 Oxib chihab xpa̱banquil li Dios inban nak co̱in Jerusalén re nak tinnau ru laj Pedro. O'laju cutan quincuan chak riq'uin. 19 Ut quicuil ru laj Jacobo ri̱tz'in li Ka̱cua' Jesucristo. Ut chirix chic a'an, ma̱ jun chic reheb li apóstol quicuileb ru. 20 Li Dios naxnau nak tz'akal ya̱l li c'a'ru yo̱quin chixtz'i̱banquil sa' li hu a'in. 21 Chirix chic a'an co̱in sa' eb li na'ajej xcue̱nt Siria ut Cilicia. 22 Ut toj ma̱ji'ak neque'xnau cuu eb laj pa̱banel sa' xc'aba' li Cristo, li cuanqueb aran Judea. 23 Yal resil neque'rabi li nayeman chicuix: Li cui̱nk li quirahobtesin reheb laj pa̱banel junxil, anakcuan a'an chic yo̱ chi yehoc resil li colba-ib li quiraj raj xsachbal junxil, chanqueb. 24 Ut eb a'an que'xlok'oni ru li Dios nak que'rabi resil nak quinpa̱b li Cristo.