5
Mɛŋgitɛ mɛte yi ɓɛŋɛ ɓotu ɓete ɓe
kɛndɛ nɛ ɓotu ɓe Njambiyɛ
Ɗete, mi kɛ kwaɗyɛ tapita ndana nyɛ ɓotu ɓete yi ɓo nya ɓo ɗiyɔ ɓetomba kɛ njoka yun ɓaka, mi sendi nɛ ɗiyɔ te nda ɓo. Mi ɓɛŋma duwɛ sendi nda yi *Krist saŋgwama nɛ mɛbɔnɛ kɛ́. Sendi, mi ta ɓɛ nɛ ŋgaɓiyɛ kɛ mɛluksa mɛnɛ komɛ mɛluksa mɛte ta pundɔ puyɛ kɛ́. Mi kɛ kombile lɛpɔ nyɛ wunɛ nde: Wunɛ dâl kuru ɓesam ɓe Njambiyɛ ɓe kɛ mɛɓɔ mun ɓaka. Wunɛ tî kel ɗete nda ɓo kɛ malɔ wunɛ malɔ na. Yasi wɛtɛ, wunɛ kêl yo, kɛto yo wunɛ nɛ ŋguru wun kwaɗyɛ kelɔ mɛsay mɛte nda yi Njambiyɛ kwaɗya kɛ́. Wunɛ tî kel sendi mɛsay mɛte kɛto yɛsiɗyɛ mɔni na. Yasi wɛtɛ, wunɛ kêl yo nɛ kimɔ temɔ. Wunɛ tî kel mɛsay mɛte nɛ nje te yi ŋgaŋ yi suŋgwɛ nɛ ɓotu ɓete ɓe Njambiyɛ kaŋma nyɛ wunɛ ɓaka na. Yasi wɛtɛ, wunɛ kêl yo wɛynate, nɛ́ ɓo ɓɛŋ kelɔ sendi nda wunɛ. Wunɛ kêl ɗete, yaka nɔ, komɛ kum ɓotu ɓe ɓakiɗya ɓesam ta nje kɛ́, wunɛ ɓotu ɓete ɓe laŋsama ɓaka ta ɓɛ nɛ kpasa ɗuŋgwɛ te yi mɛluksa. Ɗuŋgwɛ te tí ɓeyɔ wɛtɛ yesɔ na.
Wunɛ ɓegwanjɔ nɛ̀ ɓeŋgɔndu, wunɛ sendi, wunɛ tɛ̂kwɛ to wokuna nɛ ɓotu ɓete yi ɓo nya ɓo ɗiyɔ ɓetomba ɓaka. Ma wunɛ hɛnɛ, kɛ ɗiyɔ yun, wunɛ pîɗyikwɛ gba mɛyotu kamna tandɛ yun, kɛto yo kɛtinate kɛ mɛkana mɛ Njambiyɛ nde: ‹Njambiyɛ súm kol suŋgwɛ nɛ ɓotu ɓete ɓe ɓendiɗye yotu ɓaka. Yasi wɛtɛ, a kél kimɔ yasi nɛ ɓotu ɓete ɓe piɗyɛ yotu ɓaka.› Ɗete, wunɛ pîɗyikwɛ mɛyotu kaŋɛ nyɛ kɛ mɛɓɔ mɛ Njambiyɛ te ɛ nɛ ŋguŋguɗyɛ hɛnɛ kɔ, yaka nɔ, na nje ɓendiɗye wunɛ kɛ ŋgimɔ te yi nyɛ sima pɛsɔ kɛ́. Wunɛ kêl ɗete yí ɓu̧ nɛ mapi mɛyasi hɛnɛ te yi njaŋgwɛ wunɛ kɛ́ nyɛ kɛ mɛɓɔ mɛnɛ, kɛto a kɛ kelɔ mɛyasi hɛnɛ nyɛ wunɛ. Wunɛ tî nyɛki temɔ kɛ mɛyasi na. Wunɛ ɗîy mɛjemsiɗyɛ, kɛto *Mɔ pendɔ wun, *Kum ɓeya mɛkele kɛ bumbula nda dila te ɛ ɓetɛ mɛn yí sa̧ mɔ te yi nyɛ ta nyambɔ kɔ. Wunɛ sûm kol suŋgwɛ nɛ nyɛ. Wunɛ tîki temɔ nɛ ŋgbik kɛ yi Njambiyɛ kɛ̀ nɔ mbɔmbu, kɛto wunɛ kɛ duwɛ nde, ɓemaŋ ɓun kɛ saŋgwa sendi nɛ kiya mɛbɔnɛ mɛte kɛ to mbokɔ hɛnɛ. 10 Ma yo Njambiyɛ nyɛ kimɔ mɛyasi hɛnɛ. A jeɓama wunɛ, nɛ́ wunɛ joŋna kɛ mɔy mɛluksa mɛnɛ kpo nɛ kpo, kɛto wúnɛ ɓe *Krist mɛ saŋgwate. Wunɛ ta kwaŋɗye ndi mɔnɔ ŋgimɔ nɛ mbɛt kɛ mɔy mɛbɔnɛ. Kɛ kɔŋte, Njambiyɛ nɛ ŋguru wenɛ ta nje tonjɛ mɛyasi hɛnɛ nɛ kɔkɔ kɛ joŋgwɛ ɗyun, jeliyɛ wunɛ, nyɛ wunɛ ɗeti, kelɔ nde, wunɛ ɓɛ̂ki nɛ ŋgbiŋgim. 11 Yo ndi nyɛ ɓɛ̂ki nɛ ŋguŋguɗyɛ kpo nɛ kpo, *amɛn.
Piyɛr kɛ nyɛnɔ ɓenjɔŋ ɓenɛ
12 Maŋ wusu Silvɛ̧ kamma mi yí kɛtɔ mɔnɔ mɛkana maka yí lɛpina nɔ nɛ mbɛt kɛnjɛ wunɛ. Kɛ yembɛ, mi ɓɛ́ŋa nde, a kɛ ɓeŋgwɛ nje *Krist kimɔte. Mi kɛ́ti yo yí nyɛ nɛ wunɛ ɗeti kɛ temɔ yí kombile lɛpɔ nɛ saŋsaŋ nyɛ wunɛ nde, kpasa ŋgikwa te yi Njambiyɛ kelɛ nɛ mumɔ kɛ́, yokɛ yi mi lɛpima nyɛ wunɛ kɛ́. Wunɛ kɛ ɗiyɔ nɛ ŋgbiŋgim kɛ mɔy ŋgikwa te. 13 Njɔŋ ɓotu ɓete ɓe tikɛ temɔ kɛ yi Krist ɓe ɗiyɛ kɛ Babilɔn ɓaka kɛ nyɛnɔ wunɛ. Njambiyɛ tɔkuma sendi ɓo nda wunɛ. Mɔnmbɛ Mark kɛ nyɛnɔ sendi wunɛ. 14 Wunɛ nyɛ̂nnaŋgwɛ tandɛ yun, wusa nɛ temɔ te yi mɛkwaɗya. Tɛte ɗîy pɛlɛ wunɛ hɛnɛ, wunɛ ɓe ɗiyɛ saŋgwate wúnɛ ɓe Krist ɓaka!