Pol yá Tesalonaika yan papia nukngá ná uying yámuk
1
Nák ku Pol yá Sailas káling Timoti yot átang no papia ná uye ku satne Jesu yan tombong it yáilá Tesalonaika hára átaráng sándán káin áwek. Ámna náráwa sándu Nan náni Ánutu yot Táwi Jesu Son Iháhá wahára tápingga átkoeráng.
Nan náni Ánutu yot Táwi Jesu Son Iháhá watá pahán sámán pahán láláp watá sányot átnek.
Tesalonaika yá káto hálengga átang márapmá suwángngátaráng
Yanuknuk, nándu rámá rámá sánda narángga Ánutu heronge me inánggoemán. Nándá wáina tánggoemán wawu álosim, náuta sándán naráng hákhátik watá táwi hálengga kunggoek, hang sán káman káman kámuk sáni Jesu yan tombong kápát kikiná háhále kálu watá táwi hálengga átkoek wata. Hulá wata hánám bu nándá it kámá káin Ánutu yan tombong gá átaráng wakáin kunggoemán wahára wu sánda meng toling sámánggoemán. Ámna náráwa yá rina sáháng wáik tángngátaráng me sándá márapmá rina suwángngátaráng, enendu sándá káto hálengga naráng hákhátik hára átnándaráng wata ingga yánánggoemán.
Rám kálu Ánutu yá kálu kándáng hára wa kungga me náni horengga narinek
Márapmá rina sán hára tunggafen káto hálengga átkoeráng wata ku Ánutu yá kálu kándáng re isutang ámna náráwa kámuk kán me horengga narinek ingga naremán. Sándá Ánutu yan átkuku wa táng tárut tánggoeráng, wata ku wata ingga márapmá hányon suwánggoeráng. Wáina wata ku sándu Ánutu yan átkuku wata kinan álo átnát tán tárák hánám ingga Ánutu málámbá minek. Ánutu yá kálu kándáng táinek wawu ing, niyá márapmá sán sámánggoeráng wa wáinanyon márapmá yámángga ku sán hára márapmá rina tunggafenggoek wa tán sálin du sándá ku sek narineráng, iná nándu wáinanyon sek narinemán. Ánutu yá wáina táinek wawu Táwi Jesu yá káráp lánggop pot angeloná háláng yáni pálak watyot alek sangga hiták háleineráng rám wahára. Rám wahára ku ámna niyá Ánutu ya ma naráng háting mená átninggoeráng me Táwi náni Jesu yan me pingnga álosim wa ma isurená átninggoeráng wata Jesu yá iháng lem táinek. Ámna watá márapmá suwineráng wawu ing, yáni wu Táwi yamá yot hálángngá táwi wa ma káindáráng, ináku Táwi yot átnát tán wa pukon yásurán kung mulangán átang gu rámá rámá wáik hálengga átneráng. 10 Kulá Táwi yá áwinek wawu málámbán ámna náráwa ni málámba naráng háting mená watá kangga ku málámbán ámna náráwa iháng álolo tánggoek wata narángga málámba kutná meng tárut tángga Táwi yá rina tánggoek wa kangga nangnga yáni háinek ka watá áwinek. Iná sáni wu wáinanyon watyot átneráng, náuta nándá me rina sánumán wa narángga káto há tángga isutang átninggoeráng wata.
11 Nándá wáina tunggafeinek wata narángga ku Ánutu náni yá háláng sásámáya sáponga táng sámánggoemán. Sándá átkuku álosim tátáya mantáng sámuk, wata ku sáhángga álo táineráng ingga meinek wata sáponga tángga inánggoemán. Málámbá háláng sámán naráng hákhátik sáni isutang álosim rina tátáya narángngátaráng wáina há táineráng wata ingga ku inánggoemán. 12 Wáina inánggoemán wawu ámna náráwa nukngá yá Táwi yá sán rina sáháng álolo tánggoek wa kangga Táwi náni Jesu kutná meng tárut táineráng ga ku Táwi yá wáinanyon sán kut sáni meng tárut táinek. Ánutu náni yot Táwi Jesu Son Iháhá watá pahán sámángga rina sánemán wa tán sándán káin tunggafeinek.