2
Nǝvanuan lotokad namitisau hǝn nam̃eso
Husur nǝboŋ lotopas aYesu len naut a Petlehem a Jutea, len nǝboŋ aHerot tovi kiŋ, alalum̃an namitisau hǝn nam̃eso luyar dan Nais vi Jerusalem luke, “Atenan lotopasi hǝn b̃evi kiŋ seJu gail, atenan gai be? Husur namtoris nam̃eso san nǝboŋ tovisi ale namtogǝm hǝn namtb̃ilotu hǝni.”
Nǝboŋ aHerot aKiŋ tosǝsǝloŋ hǝn natenan, nǝlon etuhatuh, mai alat a Jerusalem p̃isi lumagenan. Ekis ab̃iltihai tutumav p̃isi mai ahai p̃usan p̃isi hǝn nalo lub̃onb̃on ale eus galit ke, “AKristo, aGot b̃itabtabuh lan, dereh lipasi a be?” Ale lukel maii ke, “Len naut a Petlehem a Jutea, husur ahai kelkel ur itosi maiegai ke:
“ ‘Be gaiug, a Petlehem, len naut a Jutah,
gǝsavi namǝkot len alat lotokad na-il-a-m̃o-an
len naut a Jutah,
husur len gaiug, nǝvanuan na-il-a-m̃o-an sua dereh tegǝm balai
hǝn b̃eil a m̃o hǝn nǝvanuan sagw gail, alat a Israel,
hum nǝvanuan nasipsip toil a m̃o hǝn galito.’ ”* Mic 5.2
Beti aHerot igol nab̃onb̃onan tosusuah mai alalum̃an namitisau hǝn nam̃eso. Eus galit hǝn nǝboŋ mai namityal nam̃eso tovisi ale lukele. Esǝvat galit vi Petlehem ale ike, “Mitivan, doŋ vahvahur natǝtai. Nǝboŋ mǝtb̃isab̃i, kel uri mai ginau hǝn ginau am nǝb̃ivan valotu hǝni.”
Nǝboŋ lotosǝsǝloŋ hǝn nakiŋ tonoŋ, loriŋ naut enan, ale nam̃eso lotorisi nǝboŋ tovisi, eil a m̃o hǝn galito van vail mǝhat hǝn naut natǝtai totoh lan. 10 Nǝboŋ lotoris nam̃eso lukemkem masuṽ. 11 Nǝboŋ lotob̃is lohoim loris alarminan, aMeri mai natǝtai, ale lotǝŋedur, lulotu hǝni, ale losǝŋav hǝn naviolan salit hǝn lǝb̃eviol mai natǝtai hǝn nagol, nafraŋkinsens mai namǝr.* Nagol evi nametǝlai sua tomǝdmǝdau, nǝtau han toyaŋyaŋ. Nagol sǝtaŋ. Nǝvat hǝn gǝb̃eṽur nagol etibau gol ke evi nametǝlai sekiŋ gail. Nafraŋkinsens evi nǝda hǝn nǝhai tomasmas nǝb̃on tosusau. Nǝvanuan gail lurer hǝn nǝvanuan hǝni ale len nalotuan silat a Israel lopǝŋasi len natutumavan husur nǝb̃on nǝbasuhab han esusau. Namǝr am evi nǝda hǝn nǝhai lotogol tomasmas, ale nǝvanuan lolǝmasi hum nǝhai pǝhas. Lolǝmasi am hǝn lǝb̃eriŋi len nǝkaliko lotoruŋ gol niben nǝvanuan tomat lan hǝn b̃ipat ebǝlav be asike b̃ib̃o. 12 Nǝboŋ lotoke livan, aGot ikel nalǝlǝgauan mai galit len nab̃ǝb̃er ke saletǝlmam van hǝn aHerot, ŋa lotǝlmam vi lan nǝkantri salit len nap̃isal tile.
Nǝ-gam-yav-an vi Ijip
13 Nǝboŋ alalum̃an namitisau hǝn nam̃eso lotovan tia, aŋel sua siNasub̃ evisi hǝn aJosef len nab̃ǝb̃er ike, “Gile mǝhat, sǝhar alarminan, gam vi Ijip, ale toh ei vir nǝb̃ikel mai gaiug hǝn gǝb̃etǝlmam, husur aHerot dereh tekǝta doŋ amas hǝn b̃igol b̃imat.”
14 Ŋa aJosef ile mǝhat, esǝhar alarminan len mariug ale eriŋ naut enan vi Ijip. 15 Itoh ei van vǝbar nǝmatan siHerot. Imagenan, nǝsa Nasub̃ aGot tokele isarpoh, len nabuŋon ahai kelkel ur ike, “Nokis anatugw ulum̃an dan naut a Ijip.”* Hos 11.1
Nǝmatan silathutai
16 Nǝboŋ aHerot tonau lǝboii ke alalum̃an namitisau hǝn nam̃eso lotogǝrasi, nǝlon ipaŋpaŋ masuṽ vǝsa. Esǝvat alalum̃an hǝn lǝb̃igol alathutai p̃isi, nǝdam̃ halit toru vi pan, lǝb̃imat len naut a Petlehem mai naut gail lotodar visi. Natenan inor hǝn namityal tosab̃i len alalum̃an namitisau hǝn nam̃eso. 17 Beti nǝsa aJeremiah, ahai kelkel ur tokele, isarpoh, ke:
18 “Ikad nadoldol sua len naut a Ramah,
totaŋ, tois habat len nalolosaan,
ARakel itaŋis anatun gail,
emǝtahun avan ideh b̃etǝŋov nǝlon vi pan
husur lob̃uer tia.”* Jer 31.15
Natǝlmaman vi Nasaret
19 Nǝboŋ aHerot tomat tia, aŋel sua siNasub̃ evisi hǝn aJosef len nab̃ǝb̃er len naut a Ijip 20 toke, “Gile mǝhat, sǝhar alarminan, gevi lan naut a Israel, husur alat lotodoŋ natǝtai hǝn lǝb̃igol b̃imat, lumat tia.” 21 Ŋa ile mǝhat, sǝhar alarminan ale evi lan naut a Israel. 22 Avil nǝboŋ tosǝsǝloŋ hǝni ke aArkelaus tovi kiŋ, tolav namilen aHerot tovi atǝman, len naut a Jutea, emǝtahw hǝn b̃ivan ei. Nǝboŋ aGot tokel nalǝlǝgauan maii len nab̃ǝb̃er, eriŋ naut enan, evi Kalili. 23 Ibar navile sua, a Nasaret, ale itoh ei. Beti nǝsa ahai kelkel ur gail lotokele isarpoh ke, “Lekisi hǝn auleNasaret balai.”

*2:6: Mic 5.2

*2:11: Nagol evi nametǝlai sua tomǝdmǝdau, nǝtau han toyaŋyaŋ. Nagol sǝtaŋ. Nǝvat hǝn gǝb̃eṽur nagol etibau gol ke evi nametǝlai sekiŋ gail. Nafraŋkinsens evi nǝda hǝn nǝhai tomasmas nǝb̃on tosusau. Nǝvanuan gail lurer hǝn nǝvanuan hǝni ale len nalotuan silat a Israel lopǝŋasi len natutumavan husur nǝb̃on nǝbasuhab han esusau. Namǝr am evi nǝda hǝn nǝhai lotogol tomasmas, ale nǝvanuan lolǝmasi hum nǝhai pǝhas. Lolǝmasi am hǝn lǝb̃eriŋi len nǝkaliko lotoruŋ gol niben nǝvanuan tomat lan hǝn b̃ipat ebǝlav be asike b̃ib̃o.

*2:15: Hos 11.1

*2:18: Jer 31.15