6
Nǝsaan sawol, be aNunun aGot iwol hǝn gidato
Ale datekǝmabe? Ivoi hǝn datb̃igol nǝsaan tabtab hǝn navoian aGot toviol kǝmas hǝni b̃etibau am a?* Rom 3.8 Aoa! Satimagenan! Nǝmauran hǝn nǝsaan dattokade a m̃o imat ebun. Imabe datutoh lan sal? Gidat p̃isi dattobaptais hǝn dattotoh len aKristo aYesu, nǝboŋ dattobaptais, datumat b̃onb̃on maii len nǝmatan san. Mǝtsalǝboi natenan a? Nǝboŋ dattobaptais, datumat maii, datupat maii len nab̃ur nǝmatan hǝn datb̃ikad nǝmauran veveu hǝn datb̃itohtoh lan. Imaienan hǝn datb̃esum̃an aKristo tole mǝhat dan nǝmatan len nǝdaŋan seTǝman toyalyal.* Kol 2.12
Husur, datb̃ib̃on mai aKristo maienan len nǝmatan san, dereh datib̃on maii len na-le-mǝhat-an dan nǝmatan san. Datolǝboii ke, nǝmauran sidato ta m̃o itahǝtah maii len nǝhai balbal. Ehum nǝlodato itahǝtah ei, imat maii. Imagenan, nǝdaŋan nǝsaan tokade hǝn towol hǝn nǝmauran sidato imasig. Datsavi slev am hǝn nǝsaan. Husur nǝboŋ dattomat mai aKristo, datumakuv dan nǝdaŋan hǝn nǝsaan. Ale husur dattomat mai aKristo, datodǝlomi ke len natohan dattokade maii, dereh datitoh tabtab. Datolǝboi buni ke husur aGot togol aKristo tole mǝhat dan nǝmatan, edǝdas b̃imat tǝtas am. Nǝmatan asike iwol hǝni boŋ ideh am. 10 Nǝboŋ aKristo tomat, imat vǝha-vis? Imat vǝha-sua ŋai hǝn tob̃ur kotov nǝdaŋan hǝn nǝmatan. Be ile mǝhat, imaur. Ale gagai len nǝmauran enan, itoh m̃os nǝyalyalan siGot. 11 Imagenan, gamit am, mitimasnau lǝboii ke, nǝmauran hǝn nǝsaan samit ta m̃o, imat ebun. Ale gagai van, len aYesu Kristo, mitimastoh m̃os nǝyalyalan siGot len nǝmauran veveu mǝttokade.
12 Imagenan, nǝsaan satiwol hǝn nibemito. Samtigol husur nalǝŋonian hǝn nibemito lotosa. 13 Samtidam̃ kas nahudhubemit ideh hum natesua tosa hǝn b̃igol nǝsaan. Aoa! Mǝteviol hǝn gamito mai aGot hum alat lotomat be lotomaur dan nǝmatan. Mǝteviol hǝn nahudhubemit gail p̃isi mai aGot hǝn lǝb̃igol naṽide lotonor len nabunusian san. 14 Husur nǝsaan asike iwol hǝn gamit am, husur mǝtsatoh len navǝlan nalo be mǝtutoh len navoian aGot toviol kǝmas hǝni.
Datovi slev hǝn nanoran siGot
15 Datsatoh len nalo be datutoh len navoian aGot toviol kǝmas hǝni. Imabe? Namilen ke inor hǝn datb̃igol nǝsaan a? Satimagenan! 16 Nǝboŋ mǝttodam̃ hǝn mǝtb̃igol natit p̃isi avan ideh tokele, mǝtogǝm vi slev san. Mǝtsalǝboii a? Mǝtb̃ilekis hǝn mǝtb̃igol nǝsaan, egǝm vi masta samito, ilav gamit vi lan nǝmatan. Mǝtb̃ilekis hǝn mǝtb̃igol nǝsa aGot tokele, ilav gamit vi lan nǝmauran hǝn nanoran.* Jon 8.34 17 Be sipa vi tǝban aGot! A m̃o mǝttovi slev sinǝsaan, be gagai, len nǝlomit kavkav, mǝtugol husur nakitinan hǝn nap̃usanan mǝttokade. 18 AGot ep̃ur kuv gamito dan nǝsaan tia. Mǝtsavi slev sinǝsaan am. Mǝtogǝm vi slev sinanoran. 19 Nokǝmaienan len nasoruan kǝta hǝn mǝtb̃elǝboi sǝhot nap̃usanan sagw. A m̃o mǝtudam̃ hǝn gamit kavkav hǝn mǝtb̃evi slev hǝn naṽide tosa totaṽtaṽor mai nǝsaan m̃os mǝtb̃igol nǝsaan van am. Gagai mitimasdam̃ hǝn gamit kavkav hǝn mǝtb̃evi slev sinanoran m̃os mǝtb̃ikad nab̃oruan siGot.
20 A m̃o, nǝboŋ mǝttovi slev sinǝsaan, mǝtsatoh len nanoran, nanoran sawol hǝn gamito. 21 Be naṽit nǝmauran enan, imabe? Gagai nahurumit isa len natgalenan mǝttogol gail. Naṽit natgalenan evi nǝmatan! 22 Be gagai aGot ep̃ur kuv gamito dan nǝsaan, hǝn asike nǝsaan b̃iwol hǝn gamit am. Mǝtovi slev siGot beti. Husur natenan, mǝtulav nab̃oruan siGot, ale naṽit nab̃oruan siGot len gamito evi nǝmauran vi sutuai. 23 Husur nap̃urp̃uran hǝn nǝsaan evi nǝmatan, avil len aKristo aYesu, aMasta sidato, na-viol-kǝmas-an siGot evi nǝmauran vi sutuai.

*6:1: Rom 3.8

*6:4: Kol 2.12

*6:16: Jon 8.34