PILIPAI
Pol Rii Pilipai Ma Yenya Har Jey Maji
1
Ada Pol, Timoti sicha God riiti yo otii wakasa ma tawak, eena diita jeyen keyichi Pilipai tawa God riiti ma mima ye Jisas Kraist riina hiki siitiichichaweyen eena ada hato. Sicha ha tawey, yopo yichi tawaman siitii kowu tawa ma yenya yo otii tawa ma yechaka eecha habato. Noti Apoko God rii Harapa Jisas Kraist riitaka kwona yeyada rukusii tawa boboyen eshar otii tawa boboyeka sa eecha ha.
POL RIITA MA MIMA YENYA MAJI BACHICHU
Ada kwona hiki tawa nedii ada kwona God riina maji kwona bachichu. Bachi tawey, eeji inyaka eeta kwona kwoya hikitu. Mashi tasiir nedii apa diita nedii kwota ana kiyatay tarek, eena ada kwona kwoya hikitu. Ada eecha siiken hikitu God riita diita yon kwoti sugu wopuk tasiiri, riipa eechaba otii i i Jisas Kraist riiti nedii, eeka hamakiita. Kwota eeji sugu wopuk wok eechaba eechaba tawa. Eena ada kwona eecha hiki tawey, ada kwona kepi hikitu. Mashi ada hadabas majin eyey sugu wopuk chi ye i tar nediik apa ada poko jiniga tawa nediik God riita ana homachi har yon kwona habar. Kwona habarek, eena ada kwona eecha hikitu. God riita hecho ada maji siiken bato. Kraist Jisas riina ana hari, eena ada kwona eecha rukusii hikitu.
Ada God riina diita yikadey nobon kwona wohechichu. Ada God riina wohecho kwota rukusii tawa boboy sii eechaba eechaba sokwato. Otii hechawa boboy sii nagwa nagwa hiki tawa boboy sii eechaba sokwabato. 10 Sokwanak, kwo keyibachi kepiban neekikiita. Wonyak, Jisas Kraist riita yana nediik kwota kapasek boboy biish siinak, maban otii keha tawa boboyeka saka siikiitawak. 11 Jisas Kraist riita otiichinyak, hadabas boboy sii kwotaka tanak, kwota God riiti hin yesokwa takiita.
POL RIITA POKO JI TARI SII EETA HADABAS MAJIN KIYATAY TAR
12 Eeji yaka kumwoy kwo na hecha: Adak ya tawa boboyen hadabasmaji sawo nobon dasiipiikasakech. Yaho. Sii eeta sawo tawa majin kiyatay tar. 13 Eena Sisa riiti akan siitii kowu taryabu pichar ma ye akar ma iibak tawey, ye her ada Kraist riiti majin sawo tarek, eena ada pikoji tar. 14 Ada poko ji tarek, akar yaka kumwoy ye Harapa riiti hik siitii ana beyichi maji sawo tari, akiikasakech.
15 Eeji hi harapa tarek, ma kaw ye inyaka kwotayiniga hiki tarek, eena Kraist riiti hin sawo tar. Akar ye inyaka kepi hiki tarek, ye eeta majin sawo tar. 16 Ye rukusiiniga sawo tar. Yecha hikitu ada hadabas majin siitiikowu tawak, awasen sawoto. Ye eecha hikitu God riita diita yon ana har. Eena otiito. 17 Ma kaw ye keena yechi hiban mayama yesokwa tawak, Kraist riina sawoto. Yechi sugu wopu eena hehar hikichi otiikasakech eena eecha otiito. Ye eecha hikitu ada poko ji tawak, ye eecha otii tawak, adana harapa nomoya boboyen ana kawka hato. 18 Eecha otii tawey, ii sakayekasii! Eeji inyaka kwoya hikitu. God riiti majin sawo tawa ma yenya wohigiya tawa boboy kapo kepi kapo kapasek siikayekasii. Kraist riiti hin eena sawo tawey, ii eeta nobo sawo tanak, ada kwoya hikikiita.
ADA TANEY, AN KRAIST RIITAKA EECHA TAKIITA
19 Ada eecha hikitu: kwota ana God riina bachi tawak, Jisas Kraist riiti Spirit ana kiyataytawak, ana yak tawa boboy sii ya ana kiyatayechi yesokwakiita. 20 Diita yon God riita otiiken hari, ada eena hehar otii taken gegiyato. Ada otiiken kowutu. Ada kapo hakiita, ada kapo tawa, ada ana beyichi siitii tawak, Jisas Kraist riiti hin yesokwataken hikitu. 21 Ada sobo taney, Kraist rii eeta eeji hadabas boboy. Ada haney, eeta kepi wey siikiita. 22 Wowak, God riita hikiney, ada diita nosapek mabak tawey, eeta kepi. Ada yo otii tawak, ma eeka kepi siikiita. Boy mey nobon ada hisiik. Nobon saka hechawak. 23 Diita boboyen ada upurus hikitu. Ada diita nosapen heechi i Kraist riitaka eecha siiken hikitu. Ii eeta kepi wey. 24 Wowak, ada eechaba sobo taney, anapa kwona kiyapo takiita. Ada kwi boboy kepi. 25 Ada diina hiki siitiichichu eena ada diika siikiita. Ada eyey kwotaka tanak, ada kiyatay tanak, kwo sokwa kwoya hikichiharapa hiki siitiichikiita. 26 Eena ada kawka kwotak yanak, kwota Kraist riina sumowu tawak, kwopa ana hehar hiki takiita.
27 Maji mu diitata: kwo chishi tawey, Kraist riiti hadabas majin kwo sumowukiita. Wonyak, anapa meejikiita kwo podat hikichi anabeyichi siichi chegiik ow ana pichakiita. Hadabas maji hiki siitiichicha boboyen eena kwo ow ana pichichakaiita. Ada komas kapo saka kwona hekii tawak. 28 Kwoti ow ana pichawa ma yenya opoche akiitanakech. Yenya na ana beyichi sii. Wonyak, kwota yenya mukuchikiita yecha saka sowakwokiita. Kwota dagiir poyekiita. God riita otiichinyak, kwo dagiir poyekiita! 29 God riita boboyen hari, kwo riiti hin hiki siitiichi riiti yon otii tawak, Kraist riiti kapa meeji tawa boboyen kwoti kiki kiyabakiita. 30 Mashi ada ow ana pichari kwo ana her. Herek, ada ow ana pichawey, kwo meejito. Wowak, apa nota eecha chegiik ana pichu.