Aõhebo Rotỹỹnyre
Aõhebo Rotỹỹnyre Jesuisi Erydỹỹna Mahãdu
1
Juhuu adee ratyyritinyreu, Teòfilo, relyyre ibutumy Jesuisi aõbo riwinyré, aõmybo bede rierynanyrémy. Deuxu Tyytybytyhy bede erydỹỹnamy taerydỹỹna woludu mahãdu rierynanyre. Tahe taerydỹỹna mahãdu‑ò bede ywina riwahinyre. Iribi tahe Jesuisi ròòsere biu‑ò. Kia ibutumy juhuu adee relyyre. Iribi itxeònihikỹ‑ki rurureu, taerydỹỹna woludu mahãdu‑ò rexitỹnynyre hãbu irudilemy. Tamyreny rexideòsinyre sõwetxu‑di rulemy ratximyhỹmy. Inatyhy wa warybetyhy rare, tamyreny rarybere. Rexitỹnynyreu, tamyreny rierynanyre Deuxu Iòlònamy. Txuõ txuõlemy iny inatxiwaitue txumy rierynanymyhỹre. Tiiboho‑wana riroximy raremyhỹu, Jesuisi tamyreny rarybere: —Uritere Jerusalẽ‑ribi ixitarasarenyõmy. Urile Deuxu Tyytybytyhy awo‑ò kanakre xiery, Jerusalẽ‑ribi boibenyke. Deuxu rarybere Tatyytybytyhy kiditeònykremy. Tule juhuu Jesuisi kia rarybere. Deuxu Tyytybytyhy aworeny‑ò kanalokre. Kia ratisebenaõ wesele rare, Deuxu Tyytybytyhy ratisebena. Iwese Joaõ juhuu bero‑ki iny risebenyre wese, kia rare. Kia‑txu tahe, iòhòmy roire.
Tahe, juhuu ibutumy wirotyrenyreu, Jesuisi dee rỹỹraxirenyre: —Wanyrỹ, kai aõbo wiji iny Iòlòreny bediwahinyleke inywedureny wesemy ixyby ronykemy. Tahe Jesuisi dirawyònyde: —Waha‑ki ywisidỹỹnatxu doimyhỹde. Tiile rierymyhỹre. Kai aõkõhyykre. Tahe Deuxu Tyytybytyhy aworeny‑ò kanalokreu, rurunatyhy arayky‑ò bitabenyke. Kia tahe warubu‑ribi waixixanamy belyykre ibutumy Jerusalẽ hãwã mahãdu‑ò, Judeia hãwã bede mahãdu‑ò, Samaria hãwã bede mahãdu‑ò, iribi tahe ibutumy bedekonana bede iny‑ò. Tarybe rahudi tahe Jesuisi ixihyy rexidymy raòwònyre biu‑txi. Iõre biuwetyky‑txi. Tiiboho rarirenyre bede‑ribi idi reteherenyre. 10 Idi retehemyhỹ iòtududỹỹtyhymy. Inatxi hãbumy ityy uramy aõwesele rỹimy reamyhỹre hãbu mahãduko‑txi. 11 Tahe tiiboho raryberenyre: —Hãbu, Kalileia bede mahãdu, itxereõmahãbenyke. Jesuisi ka ramyramyhỹre biu‑ò, Deuxu sỹ‑ò. Iwese rarawesele ka ixyby kòdòòsekre.
12 Jesuisi erydỹỹna mahãdu ratximyhỹrenyre Oliveira òwòruraty hãwãlò‑ki. Tahe dòòsedenyde Jerusalẽ hãwã‑ò. Jerusalẽ rehe iribi doide sohoji urihixina rehemy rimyõlemy. 13 Tahe wii rotyrenyre rorukure ixitòedỹỹmy hetoratyawo‑ki. Kahekani‑di rirana rarekre tai rỹimyhỹrenyre: Pedro, Joaõ, Txiau, Andre, Filipi, Tome, Bartolomeu, Mateu, ijõ Txiau (tii Afeu riòre rare), Simaõ Zelòte, Judasi (ijõ Txiau iwitxira, kia riòre rare). 14 Ijõ iny tule tai ronymyhỹ, Jesuisise, hãwyy ijõ ronymyhỹ, Jesuisi seriòre mahãdu tule rorukumyhỹrenyre. Ibutumy rexitòenymyhỹrenyre wiwese wiweselemy rõhõtinymyhỹrenyre.
15-16 Ijõ txubiòwamy 120 inymy wii ributunyre ixybyle. Tahe Pedro rỹire kiamy tamyreny rarybere: —Waityhydỹỹdu seriòre mahãdu, iwese Judasi aõhebo rotỹỹnyre wesemy Davi tyyritinamy roimyhỹre. Kiamy wahe: —Jesuisi taòluduboho‑ò ròhònyreu, Judasi tiiboho riwiòhenanyre. Iwese ka tyyritina‑ki roire wesele, inatyhymy ibutumy rotỹỹnyre. 17 Judasi inybohoõmy raremyhỹ. Tii nieruõ ritare Jesuisi òludu‑ribi tamyreny ridyreki. Tahe kia nieru‑di subutebedeõ riwyre. 18 Tahe idi Judasi rexibòtòtaara. Idi tahe tasubute bedero‑txi taratytihikỹle‑ribi resere. Tahe iumy ruare iwona rejuxunyre. 19 Iribi ijyy heka ibutumy Jerusalẽ mahãdu‑ò tuu ijyy rỹire. Tahe kia subutebede rininirenyre hãlubu bederomy. 20 Iòlò Davi kia wese riritinyre tawiunatyyriti‑ki:
—Ixinamy iheto rỹike, inyõ taisỹõmy.
Ijõ:
—Inywitxiraõ teròwymy tai rarekre iaõmysỹdỹỹna rimykremy.
21-22 Inyõ tahe teròwymy iaõmysỹdỹỹna rimykremy. Tule rikimyrenyke Jesuisi ixixanamy ijyyduõ inywanahyy rybe ritỹnynykemy. Inyõ Jesuisi sebedỹỹna‑di itxereduõ rikimyrenykre, inyõ tuu robire Jesuisi nonanamy tule rikimyrenyke. 23 Tahe inatxi hãbumy ritarenyre: Jyje (Basaba inire) Justu iniòrysyna rare, ijõ hãbu tahe Matxia rare. 24 Iribi tahe rexitòenyre: —Kiamy heka Deuxu dee raryberenyre:
Kai Wanynyrỹreny, ibutumy inyrayky teeryte, Deuxu. Biteòsinyke tibo rikitarenykemy.
25 Tii ritỹxinykre ixihyymy ratximyhỹre mahãdu. Judasi deròwymy rarekemy, Judasi dori iny‑ribi ròhònyre taòrarunaòwydỹỹnamy rare aõhõkỹmy rotỹỹnykemy. Tahe rare tiobo rareò. 26 Wyhy raheto lisina wesemy idi rehure. Kiamy heka riwinyre tibo ròtakemy. Matxia tahe iribi ròtare. Tii tahe ralore waòsohoji reurò erydỹỹnaky‑txi.