2
Kia mahãdu iòlò Augusto inire. Kia heka ibutumy bede‑ki inyni rityyritinykemy bede riywinyre. Kurina heka Siria bede dinodu rare. 3-4 Jyje heka Nazare hãwã‑ki rasỹnymy raremyhỹ. Tai tahe Kalileia bede‑ribi tiiboho roirenykemy Judeia bede‑ò. Iòlò Davi dori tai reare, Belẽ hãwã‑ki. Jyje tahe rare, tii dori Davi ijoimy rareki. Marie bòtòmy tii ridyre tai ihãwyy. Tahe Belẽ hãwã‑ò rehemynyre. Tahe herina roxina heto ihoõre herina tamyreny. Taihe awaru roxina heto‑ò roire. Tai hãwyy ratohouãsenyre. Idi rihetynyre awaru roxina hynaro‑ò ritidikemy.
Iu tahe budoeni‑di itxeredu mahãdu bedero‑ki ratximyhỹreny. Idi tahe ỹjuõ tamy nade Deuxu‑ribi. Deuxu loosòna tamy ritynyre. Ruberurenyre. 10 Ỹju tamy rarybere: —Brebuõmyrenyke. Rybe wihikỹ‑di adee rehemynyreri. Ibutumy iny reysakre ka rybe‑di. 11 Atarasadu heka ratohouãnyra Davi hãwã‑ki, abiu‑ò hedu wahe. Tii heka Kristu rare, Inynyrỹreny wahe. 12 Kaiboho heka awaru roxinaõ‑ò inihe bòike itxeremy. Tai heka tohouã roireri tyy‑di rarahananymy. 13 Iule tahe sõwemy ỹju widotyde Deuxu dee rawiunykremy, kiawese rawiunyrenyre riwowydynyrenymy:
14 —Biu‑ki Deuxu loosòna ratxihyymyhỹre.
15 Tahe ỹju ròòserenyre biu‑ò. Budoeni‑di itxeredu mahãdu widee raryberenyre. Wylemy Belẽ‑ò ròkòirenykre itxeremy kia aõmydỹỹnanamy Deuxu inydee riteòsinyreriò. 16 Tahe roirenyre idi tahe Marie, Jyje‑txi rekoarenyre. Tuu robirenyre. Tahe broreni dòròtòhòhyna‑ki uladu roire. 17 Tai tahe budoeni‑di itxeredu mahãdu timybo ỹju tamy raryberamy, rarybere. 18 Tai tahe ibutumy kia tamy roholaré ribedeòtiinymy rỹire. 19 Marie heka tõhõti itxi reare. Tahe sõwemy raraykywydynanymy ronyre. 20 Budoeni‑di itxeredu mahãdu ròòserenyre rawiunyrenymy Deuxu‑ò Deuxumy reàlàre ibutu òraru‑ki. Iwese ỹju raryberewesetyhyle heka ibutumy rỹire.
21 Iribi tahe txu rỹireu tahe rare Jesuisi notyky orokré. Debò inataõ reurotxu rỹireu Jesuisi notyky raorokremy raywire. Tahe rininirenyre Jesuisimy iwese ỹju rarybere myna.
22 Xiwena rỹikemy bede rỹire Moisesi bede ywidỹỹnamyna. Aõutxumy tahe dehemynyde Marie Jyje‑wana kia idi riwinyrenykemy. Tahe Jyje ridykemy Jerusalẽ‑ò idi ratxireri. Tai uladu‑di roirenyre Deuxu‑ò riteòsinykemy. 23 Kiamy heka Inynyrỹ Ritidỹỹna‑ki roire.
Weryrykeki, Deuxu dee rawahidỹỹkre. Tii uladudelaa weryrykreki.
24 Iwese tule bòtòe inatximy rawahidỹỹkre ada bòtòerurà inatxi heka xiwenamy reakre Moisesi bede ywidỹỹna myna.
25 Hãbuõ tai ratximyhỹre Simeaõ inire. Jerusalẽ hãwãdu wahe. Deuxu rityhynymyhỹre hãbuwi rare. Tii Kristu riraòmyhỹre Deuxu deòdỹỹna wahe. Iijoi aõbina bina‑ribi tarasadumy Deuxu Tyytybytyhy heka tai ratximyhỹre. 26 Deuxu Tyytyby ihetxiu tamy rarybere: —Kai buruõtyhy Deuxu deòdỹỹnamy bobiõdi. 27 Iu Jesuisise tyby‑wana rehemynyreu Deuxu Tyytybytyhy heka Simeaõ riteònyre kowa‑ò. 28 Simeaõ uladu taãxiò‑ki rimyreu. Tahe Deuxu riwowydynyre:
29-31 —Kiamy heka Wanyrỹ Iòlò arybe retyhynyre timybo tarybete wahe. Ibutumy dorihe tewinyta. Tahe aõwaxinyhe arurukre. Abiuòhenamy heka rabira. Tii ibutu iny tarasadumy rarekre biu‑ò hena wahidỹỹdu wahe.
32 Kia heka ibutumy iny‑ò loosòna tewahinyta judeukõdu mahãdu‑ò. Tai judeu mahãdu tahe wowydynamy tii rarekre.
33 Tai tahe Jyje Marie‑wana bede riòtiinyre aõmybo rarybereki. 34 Simeaõ tahe Deuxu deysanamy tamyreny rarybere: —Deuxu biu‑ò henamy heka kia uladu rare. Sõwemy judeu mahãdu tarasadumy rarekre, tule sõwemy tasỹ ituekre. Kia heka Deuxu deòsina rare. Sõwemy heka Jesuisimy rakyararybenynykre. 35 Ibutumy iny rayky‑ribi heka ibutumy ritỹnynynykre. Bederyry sõwemy bieryke tai aõhõkỹmy botỹỹnykre. 36 Tule Deuxu rybe erydỹỹnaõ rehemynyre. Ana inire. Hãwyy rare. Tii heka Fanueli riòre rare. Asere mahãdusỹõ rare. Tii heka rasenadunymy raremyhỹ. Ijadòmamy raremyhỹu heka roire hãbu‑wana. Debò inatxi reurò beòralemy heka tii‑wana raremyhỹ tahe tii rawytesenyre. 37 Tii 84 beòramy heka bede idi rỹire wytesemy. Tii Deuxu dohodỹỹna heto‑ribi ròhònyõhyymyhỹre. Tii heka rexitòenymyhỹre rumy txumy tabyreõ‑di. 38 Tahe tii rehemynyre Deuxu dohodỹỹna heto‑ò. Deuxumy reàlàre. Idi Jesuisimy imahãdu‑ò rarybere tii tarasadumy rarekremy.
39 Iu Marie, Jyje‑wana ibutumy bede ywidỹỹnamy ituereu, riòòserenyre tahãwã‑ò Nazare‑ò. 40 Jesuisi raumynymyhỹre beòra beòramy. Iruru, ibede eryna sõwemy ijõdire Deuxu dori idi tarukimyhỹre.
41 Pascoa worana bedehesi riòlòdỹỹnyre Jerusalẽ hãwã‑ki. Jesuisi tyby heka iseboho roihyymyhỹrenyre tamy. 42 Tule Jesuisi waòinatxi reurò beòra‑di ridyrenyre tamy. 43 Worana bedehesi rexihureu kidiòkesedenykremy doide. Tahe Jesuisi naride Jerusalẽkihikỹle. Tiiboho rieryrenyõhyyre naridemy. 44-46 Taijoirenywanale ratxirerilemy idi rõhõtinyrenyra. Txusohojimy heka bede idi rỹidi, rierenyre. Tai rahaõhyyrenyra iijesemy diòkesedenyde Jerusalẽ‑ò ixyby. Inataõ txu‑di tahe tai nahadenyde, Deuxu dohodỹỹna hetowo‑ki wahe. Tii heka bede erydỹỹdu mahãdu‑wana ronyre. Roholamyhỹrenyre irybe‑ò ronymyhỹreny. Tule rỹỹraximyhỹrenyre. 47 Tii heka ibutumy rirawyònymyhỹre. Tii dori bede ery nihikỹ rare. 48 Iseboho tahe bede riòtiinyrenyre tai ronyreki wahe. Ise tamy rarybere: —Waritxòre, anoherekibo kai ikykyreny‑ki tanyte. Anoherekibo tuu wadekereny tewinyteri aijesereny‑di watxireri. 49 Tahe Jesuisi rirawyònyre: —Waijeserenykõmyke. Waha heto‑ki watxireri, Waha aõmysỹdỹỹnamy reywinyhyy watxireri. Kia aõbo teeryõhyytenyte. 50 Tiiboho rieryrenyõhyyre aõmybo Jesuisi rarybereri. 51 Idi tahe dòòsedenyde Nazare‑ò. Tahe Jesuisi tyby rybe rityhynyhyymy raremyhỹ. Tahe Jesuisise kia ibutumy riyrubunyhyymy raremyhỹ tarayky‑ki.
52 Jesuisi tahe raumynyre. Bede erytyhymy relere. Ibutumy he iny iluure. Deuxu wowydyna‑di ihỹre.